Čím větší obezita, tím vyšší riziko některých nádorů

Větší obezita = vyšší riziko rakoviny. Autoři analýzy došli také k zajímavému závěru, že nezáleží jenom na tom, zda jsou lidé obézní, ale i na tom, jak závažná jejich obezita je (ilustrační foto) - Foto: Fotobanka Profimedia

Větší obezita = vyšší riziko rakoviny. Autoři analýzy došli také k zajímavému závěru, že nezáleží jenom na tom, zda jsou lidé obézní, ale i na tom, jak závažná jejich obezita je (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Profimedia

Výskyt obezity dlouhodobě na vzestupu, k tomu rakovina jako jedna z hlavních příčin úmrtí. Tyto dvě skutečnosti přiměly odborníky k tomu, aby mezi nimi začali hledat možnou souvislost. A v řadě případů pro ni skutečně mají silné důkazy. Někdy navíc platí: čím větší tloušťka, tím větší riziko nádoru.

Skupina expertů z několika britských odborných pracovišť ve spolupráci s kolegy z Řecka a z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) kriticky zhodnotila výsledky více než 200 dostupných studií (tzv. meta-analýz), které zkoumaly možnou souvislost mezi obezitou a výskytem 36 typů rakoviny. 

Početné meta-analýzy jednotlivých dílčích studií podporují spojitost mezi vysokou tělesnou hmotností a zvýšeným rizikem vzniku několika typů rakoviny nebo zvýšenou úmrtnosti na ně. Uvedené souvislosti mohou být příčinné, ale u některých typů malignit mohou být zatíženy chybami, které mohou zveličovat vliv obezity na výskyt rakoviny a úmrtnost na ni.

Výsledky analýzy, které zveřejnil počátkem letošního roku prestižní lékařský časopis British Medical Journal, podporují souvislost mezi obezitou a jedenácti typy rakoviny (z 36 studovaných). Převážně se jedná o rakovinu zažívacích orgánů a u žen o malignity související s hormony. Autoři konstatují, že souvislost může existovat i u jiných typů rakoviny, ale že v těchto případech přetrvává značná nejistota. 

Závěry kritické analýzy nabízejí silné důkazy pro to, že vyšší hodnota BMI je spojena vyšším rizikem vzniku rakoviny například u adenokarcinomu jícnu, rakoviny tlustého střeva a konečníku u mužů, u rakoviny žlučových cest a slinivky břišní, u zhoubných nádorů výstelky dělohy (karcinom endometria) u žen ve věku před menopauzou, u rakoviny ledvin a u nádorového onemocnění určitého typu bílých krvinek (mnohočetný myelom). Silné důkazy podle této analýzy podporují také souvislost mezi obezitou a rakovinou vaječníků, žlučníku a česla žaludku (přechod mezi žaludkem a jícnem). 

Větší obezita = vyšší riziko rakoviny 

Autoři analýzy došli také k zajímavému závěru, že nezáleží jenom na tom, zda jsou lidé obézní, ale i na tom, jak závažná jejich obezita je. Studie uvádí, že zvýšení rizika se lišilo u různých typů rakoviny a že riziko roste s každým pásmem obezity, tedy pro každých 5 bodů BMI. Nejméně je to v případě nádorů konečníku, kde se zvyšuje riziko o 9% v každém pásmu. Naopak nejvíce v případě rakoviny žlučových cest, a to o celých 56% na každých 5 bodů BMI. 

Co je to obezita a jak se stanovuje?
Jako obezita se označuje nadměrné zmnožení tukové tkáně v těle. Stupeň nadváhy se nejčastěji stanovuje na základě tzv. indexu tělesné hmotnosti, který udává poměr hmotností a druhou mocninou výšky člověka. Pro tento index se běžně používá zkratka BMI z anglického termínu „body mass index“.

 
Za zdravou váhu se považuje to, pokud s Váš BMI pohybuje v hodnotách mezi 18,5 a 25. Hodnoty od 25 do 30 se označují jako nadváha. O obezitě prvního stupně se mluví v případě hodnot mezi 30 a 35. V případě hodnot 35 až 40 jde o obezitu druhého stupně a pokud index tělesné hmotnosti přesáhne 40, jde o tzv. morbidní obezitu neboli obezitu 3 stupně.

BMI už lékařům nestačí 

Kromě známého BMI existují i jiné parametry, které se používají pro hodnocení obezity a zdravotních rizik s ní spojených. Jedná se zejména o poměr mezi výškou postavy a obvodem pasu, pro který se používá zkratek WHtR nebo WSR z anglických názvu „waist-to-heitht ratio“či „waist-to-stature ratio“. Nově se také stanovuje poměr mezi obvodem pasu a boků, pro který se používá zkratky WHR z anglického „waist-hip ratio/. 

Tyto parametry se jeví jako vhodnější, protože by kromě hodnocení obezity mohly sloužit také k lepšímu odhadu zdravotních rizik, zejména v oblasti onemocnění srdce a cév. Nevýhodou BMI totiž je skutečnost, že nezohledňuje to, jakou část tělesné hmotnosti tvoří svalová hmota a jakou tuková tkáň. Nově zaváděné poměry také více zohledňují nahromadění tukové tkáně v oblasti břicha, které je z mnoha ohledů považováno za nejrizikovější. 

Z těžknutí si těžkou hlavu neděláme. Statistiky ale varují  

Podle údajů Státního zdravotního ústavu má v České republice více než 60% obyvatel vyšší hmotnost než je považována za zdravé, u mužů je to dokonce přes 70%. Téměř každý druhý člověk u nás trpí nadváhou a každý čtvrtý pak některým typem obezity. U mužů je to dokonce 29%. 

Náměty na další pořady Zdraví „v cajku“ posílejte na e-mail zdravi@pl.rozhlas.cz.

Zajímavé je i zjištění, že asi třetina lidí svou nadváhu podceňuje, což bylo zjišťováno při porovnání hodnot, které lidé udávali do dotazníku a které byly ověřeny měřením. Smutnou skutečnosti je, že lékaři od 90. let minulého století pozorují nepříznivý trend, neboť roste počet obézních lidí ve společnosti. 

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Spočítejte si svůj index tělesné hmotnosti BMI.
  • Pokud trpíte obezitou, poraďte se s praktickým lékařem nebo navštivte obezitologickou poradnu.
  • Nespoléhejte na „zaručené“ rady z internetu ani na komerční diety nabízející rychlé zhubnutí.
  • Zařaďte do svého denního režimu pravidelnou fyzickou aktivitu. Nemusíte nutně sportovat, stačí například pravidelně místo výtahu použít schodiště. Nebo může jít například o svižnou chůzi při cestě ze zaměstnání nebo na nákup.
Pořad: Zdraví „v cajku“  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: úterý 09:25; repríza neděle 08:50  |  Délka pořadu: 5 minuty  
 

Nové články v rubrice

Stojíme o váš názor

Pište nám své názory přes webový
formulář, SMS, Facebook nebo
Twitter, můžete je i sdílet se svými
přáteli. Nejzajímavější názory rádi odvysíláme.

Plzeňský kraj
  Od 24.2.2018 18:55 do 25.2.2018 19:00; v ulici Rokycanská v obci Plzeň , délka 289m; Pozor! Olej na vozovce; rozlitý olej na vozovce, HZS na místo.
  silnice I/27, část obce Kozí, v katastru obce Běšiny, okr. Klatovy, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, Od 27.02.2018 10:00 Do 09.03.2018 23:59, uzavírka (částečná) silnice I/27 (v extravilánu), ...
  Od 27.2.2018 07:00 do 9.3.2018 19:00; na silnici 27 u obce Běšiny okres Klatovy , délka 1.5km; práce na silnici; jeden jízdní pruh uzavřen

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace