Časté otázky a odpovědi

Pro právnické nebo podnikající fyzické osoby

 1. Kdo poplatky vybírá a k čemu jsou určeny?
 2. Za co se platí rozhlasový poplatek a bude se v příštích letech zvyšovat?
 3. Kdy je nutné hradit rozhlasový poplatek?
 4. K čemu je webový účet poplatníka a kterak se zřizuje?
 5. Je poplatek nákladovou položkou?
 6. Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
 7. Můžete nám zasílat daňové doklady do účetnictví?
 8. Kdo je poplatníkem v případě, že se jedná o operativní nebo finanční leasing?
 9. Jak je to s placením rozhlasových poplatků, když se mění počet přijímačů?
 10. Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
 11. Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky za dlužné poplatky?
 12. Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
 13. Jakou formou lze žádat o navrácení přeplatků?
 14. Naše firma ukončila činnost. Co máme podniknout pro řádné ukončení placení poplatků?
 15. Které firmy nebo organizace jsou od poplatků osvobozeny?

1. Kdo poplatky vybírá a k čemu jsou určeny?
Rozhlasové poplatky od firem a organizací vybírá přímo Český rozhlas. Tvoří přibližně 90 % příjmů.

2. Za co se platí rozhlasový poplatek a bude se v příštích letech zvyšovat?
Rozhlasové poplatky jsou vymezeny zákonem č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích. Výše rozhlasového poplatku je 45 Kč měsíčně za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač (např. za 5 držených přijímačů držených je firma nebo organizace povinna hradit 225 Kč měsíčně, resp. 675 Kč čtvrtletně).

3. Kdy je nutné hradit rozhlasový poplatek?
Poplatek je povinnost hradit do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí případně pololetí nebo roku, podle poplatníkova nastavení periodicity úhrad.

4. K čemu je webový účet poplatníka a kterak se zřizuje? 
Webový účet poplatníka slouží zejména k nahlížení do historie předepsaných plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu. Webový účet si může pořídit každý poplatník ZDARMA (pro zřízení účtu je nutno znát přidělený variabilní symbol a IČ poplatníka).

5. Je poplatek nákladovou položkou?
Ano, rozhlasové poplatky lze zahrnout do odečitatelného nákladu firmy či organizace.

6. Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
Za rozhlasový přijímač se ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích považuje zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Tedy rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud tyto umožňují příjem rozhlasové vysílání.

7. Můžete nám zasílat daňové doklady do účetnictví?
Vzhledem k výši poplatku a nákladům spojených s odesíláním daňových dokladů, zasíláme historii předpisů a úhrad poplatníka pouze ve výjimečných případech. Jako daňový doklad do účetnictví lze použít výpis z bankovního účtu.

8. Kdo je poplatníkem v případě, že se jedná o operativní nebo finanční leasing?
V případě finančního leasingu hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, tedy nájemce. V případě operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil pronajala, tedy pronajímatel.

9. Jak je to s placením rozhlasových poplatků, když se mění počet přijímačů?
Poplatník je povinen nahlásit do 15 dnů veškeré změny. Poplatek se za měsíc ve kterém došlo ke změně platí v původní výši. Změna přijímačů je účtována až následující měsíc.

10. Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
Každou změnu u poplatníka (např. počet přijímačů, změny v adrese nebo v periodicitě úhrad) je povinnost oznámit do 15 dnů od vzniku změny a to prostřednictvím internetových stránek https://www.rozhlas.cz/poplatek/portal/ formou online formulářů nebo vyplněním a odesláním změnového formuláře.

11. Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky za dlužné poplatky?
Český rozhlas nemá povinnost pravidelně posílat upomínky. Dlužníci tj. poplatníci rozhlasového poplatku, kteří jsou v prodlení s předepsanou úhradou se vystavují riziku předepsání přirážek ve výši 1.000 Kč.

12. Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
Český rozhlas je oprávněn předepisovat přirážky ve výši 5.000 Kč za každý nepřihlášený, opožděně přihlášený nebo neoprávněně odhlášený rozhlasový přijímač. Dále může vystavovat přirážku ve výši 1.000 Kč za každý opožděně zaplacený rozhlasový přijímač.

13. Jakou formou lze žádat o navrácení přeplatků?
Nejlépe písemně s uvedením důvodu přeplatku. Dopis je vhodné odeslat doporučeně na poštovní adresu Odboru rozhlasových poplatků, případně faxem nebo emailem.

14. Naše firma ukončila činnost. Co máme podniknout pro řádné ukončení placení poplatků?
Poplatník je povinen provést odhlášení formou čestného prohlášení a to do 15 dnů ode dne, kdy firma byla zrušena či přestala vlastnit či déle než jeden měsíc držet jakýkoliv rozhlasový přijímač.

15. Které firmy nebo organizace jsou od poplatků osvobozeny?
Od placení rozhlasových poplatků jsou osvobozeny tyto organizace: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český rozhlas, Česká televize, držitelé licence k rozhlasovému vysílání a školy zapsané ve školském rejstříku.


Další podrobnosti můžete nalézt v příslušném zákoně č. 348/2005 Sb., o televizních a rozhlasových poplatcích, nebo se na nás obraťte s dotazem na e-mailovou adresu poplatky@rozhlas.cz

Autor:  Odbor rozhlasových poplatků

Můj účet

Kliknutím vstoupíte do zabezpečené zóny pro registrované uživatele.

Můj účet slouží k nahlížení do historie plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu.

Nemáte ještě účet a chcete mít přehled o svých platbách on-line? Zaregistrujte se:

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas