Zdraví6. října  2010 v 09:02  

Přepis: Léčba poruch defekace - 5.10.

wc

wc

V Rodinném lékaři jsme se věnovali léčbě poruch defekace. Hostem byl Vítězslav DUCHÁČ, lékař Chirurgické kliniky III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
  
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Naším dnešním hostem je doktor Vítězslav Ducháč z Chirurgické kliniky III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Vítejte, dobrý den.
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Dobrý den.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Slíbili jsme, že budeme mluvit o léčbě poruch defekace. Nejprve navrhnu našim posluchačům, posluchačkám, aby pokud mají přístup na Internet, se podívali na www.defekace.cz, protože tam najdou ještě spoustu dalších informací, na které se asi v omezeném čase nedostane. Pojďme pro úplný začátek vysvětlit význam slova defekace.
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Tak ještě jednou dobrý den a děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a děkuji za odvahu vůbec otevřít toto téma, protože o tom, že někdo prodělal infarkt, nebo ho bolí žlučník, to je tématem ve vyšších věkových kategoriích prakticky každého večerního setkání, ale o tom, že někdo má problémy s tím se pořádně vyprázdnit, nebo naopak že není schopen stolici udržet, to je téma, které je absolutně tabuizované. A tito jedinci se s těmito problémy jaksi nesvěřují velmi často ani svým nejbližším. Vrátím se teda k otázce defekace. To je prakticky jediný takový všeobjímající termín, který zahrnuje jak, jak už jsem zmínil, poruchy vyprázdnění ve smyslu obtížného vyprázdnění, anebo naopak neudržení, nebo nekontrolovaného úniku stolice.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Četl jsem, že poruchou defekace v různé míře trpí více než dvacet procent populace. Inkontinencí asi dvě procenta, řekněme. A zhruba osmnáct procent dotázaných tedy si stěžuje právě naopak tedy na zácpu, nebo na podle medicínského termínu obstipaci, je to tak?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Ano, máte pravdu.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Do jaké míry se lze spolehnout na tato čísla?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Tato čísla všechny literární údaje popisují jako velmi nepřesná, a to právě z toho důvodu, že je to téma, se kterým se postižení opravdu nesvěřují. Nesvěřují se ani svému lékaři, svému obvodnímu, či rodinnému lékaři, a proto se na ně nelze spolehnout.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Do jaké míry ty problémy souvisejí s věkem?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Tyto obtíže jsou velmi vázány na věk a hlavně dominantně postihují ženskou populaci. Ten věk, takovým rozhodujícím rokem, by se dalo říci, je 65. rok, kdy ten nárůst je velmi progresivní a navíc to také souvisí s určitým stadiem ženského, omlouvám se, že budu mluvit více o ženách, protože je to více dominantně ženská problematika, se stadiem hormonálními změnami v ženském organismu, který jim přináší bohužel i tyto strasti.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
V jakém případě už by člověk měl vyhledat pomoc lékaře, konkrétně třeba diagnosticko-léčebného centra? Kdy už ty problémy považujete za chorobu? Protože asi v nějaké míře se s nimi setká prakticky každý.
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Dobře. Pokusím se to rozdělit. To znamená, že v případě, pokud má někdo obtížné vyprazdňování, tak je to termín, který vymyslel profesor Mařatka, nestor české gastroenterologie, nicméně je to stav, kdy pacient, nebo postižený musí na toaletě strávit řádově více než deset až patnáct minut. A hlavně důležité je, že po celou tu dobu musí tomu vyprázdnění pomáhat, velmi často zvýšeným nitrobřišním tlakem, to znamená nádechem a tlačením jakoby do konečníku. V raritních případech si bohužel tito postižení pomáhají i různými jinými pomůckami, včetně medikace nebo i různých pomůcek. To je jedna stránka věci. Druhá stránka je teda ta inkontinence, neboli nekontrolované udržení stolice, ale u inkontinence nemluvíme jenom o inkontinenci stolice. Z medicínského hlediska ji dělíme do tří stupňů, kdy první stupeň je neudržení větrů, nebo-li ztráta kontroly nad odchodem větrů. Druhý stupeň je zkráta kontroly nad odchodem tekuté stolice. A třetí stupeň je teda potom odchod té formované. To, že někomu odejdou větry bez toho, aniž by chtěl, to si myslím, že zejména u pánů je asi věc zcela normální, takže s tím bych si hlavu nelámal, nicméně pokud dochází k únikům stolice a třeba v průběhu noci, tak to je velmi varovný signál, který by měl jaksi toho postiženého upozornit, že by se měl touto problematikou zabývat.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A jaké jsou možnosti léčby poruch defekace?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Zase bohužel téma je to velmi široké, takže opět musím rozdělit. U té zácpy, neboli obtížného vyprázdnění, ona zácpa je velmi často frekventní jev, který nastává po nějakém špatně stráveném, nebo velmi smixovaném jídle. A je to stav, který velmi často spontánně odezní. Pokud ale tento stav přetrvává, přetrvává několik dní, tak potom jsou namístě určitá šetrná projímadla, ale..., a taky pouze v případě, že se jedná o jednorázový stav. Chronický stav už by se měl léčit komplexně. Začíná to různými dietními úpravami, režimovými úpravami. V případě, že ani toto nepomůže, pak jsou na místě různé speciální rehabilitační cvičení. A hlavně v tuto chvíli by postižený opravdu měl vyhledat lékaře a nechat se komplexně vyšetřit, protože jsou stavy, od kterých lze velmi snadno i třeba drobným chirurgickým zákrokem pomoci. To je ta stránka zácpy, neboli obstipace. Pokud se budeme bavit opět o inkontinenci, neudržení, tak tam ta problematika je trošinku složitější. Tam i přes veškeré pokroky medicíny jaksi ty naše úspěchy nejsou až tak výrazné. Nicméně pokroky jsou. Jde o to, že tato inkontinence vzniká velmi často, nebo je spojená právě s přechodem žen, ale hlavně toto období, ono to je, je to projev, kdy se tyto obtíže manifestují, ale ony ty pacientky, nebo ty postižené ženy mají jaksi tyto obtíže v sobě jako takovou trochu časovanou bombu, protože ve své podstatě to je následek obtíží nebo poruch, nebo dalo by se říct i traumatu, který vzniká při porodu, o kterém se neví, nebo lépe řečeno, o kterém se nevědělo. V současné době už se to velmi přísně sleduje, ale fyziologický porod, i když mu říkáme fyziologický, tak pro ten organismus té ženy je poměrně velmi zatěžující a traumatizující. Tyto poruchy ta žena kompenzuje ve velmi mladém věku nebo středním věku, velmi dobře kompenzuje a vůbec o tom nemusí vědět, že k něčemu takovému došlo. A teprve právě ve fázi toho přechodu, kdy dochází k hormonálním změnám, k určitým pochodům, ztráty elasticity nebo pružnosti určitých tkání, jejich funkce, tak se tyto obtíže manifestují.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Čas na vaše otázky přijde za chvíli, asi za tři minuty. Můžete volat na 221552525, anebo 221552424.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Teď už otevíráme poradnu Rodinného lékaře. Připomínám, že nám můžete volat svoje dotazy k tématu na čísla 221552525, anebo na konci 2424. Mluvíme dnes o léčbě poruch defekace. Máme první dotaz. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady je Dvořáková. Já jsem asi před 20 lety byla gynekologicky operovaná, pak zářená a jsem stále pod kontrolou, zaplaťpánbůh, už je to dost dlouho. Ale já mezi ty kontroly také patří kolonoskopie a ta kolonoskopie byla jedna dělaná před dvěma lety a jedna asi před pěti lety. Ta kolonoskopie je tak jako krutá a navíc se domnívám, je mi tedy 80 let, navíc se domnívám, že ta kolonoskopie mi nechává pootevřený svěrač konečníku, který už se nestáhne. Proto jako se domnívám, že, nevím by s tím konečníkem, nebo aby fungoval líp, aby svěrač se zavíral. Je to nepříjemný, protože to člověk neovlivní.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Děkujeme za to, že jste zavolala. Pane doktore?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Tak na to vám odpovím asi následujícím způsobem. Kolonoskopie je vyšetřené, které patří do takové té nabídky a toho spektra, které nám dává velmi cenné informace o zažívacím traktu, o tlustém střevě. Nicméně součástí toho vyšetření může být i lehké rozšíření, otevření toho konečníku. A to, že bohužel se vám zavírá hůře, to se obávám, že není jaksi vlivem té kolonoskopie, ale bohužel, jak už jste zmínila, trošku vašeho věku, kdy, jak jsem opět v předchozím vstupu zmínil, dochází v oblasti svalů té malé pánve, neboli v oblasti toho konečníku, k jejich zhoršené funkci. Ve vašem případě jediné, co vám asi v tuto chvíli mohu poradit, je pokusit se ten konečník trošku jakoby trénovat. To znamená, ve chvílích volna ho vědomě stahovat a povolovat. Bohužel, musím říct opět bohužel, jde o to, že ženy ve vyšším věku, anebo i v souvislosti s porodem takovou tu běžnou funkci toho svěrače jakoby zapomínají. Ono jde o to, že funkce svěrače, to je věc, která nám není vrozená, je to věc, kterou se učíme. Je to takzvaný podmíněný reflex, který taky bohužel v důsledku různých příčin, traumat, úrazů můžeme částečně ztratit, anebo i v důsledku těch různých jaksi poruch spojených s vyšším věkem. Jediné, co opravdu můžu doporučit, je pokusit se to trošku vytrénovat. Pokud nevíte přesně jak, tak zkusit vyhledat nějaké rehabilitační zařízení, nebo i specializované, nebo se obrátit třeba i na nás a my vám dáme, pokusíme se vám nějakým způsobem pomoci.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Další dotaz, dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Pane doktore, já mám jednu velkou prosbu. Už po tři generace, moje maminka, já i moje dcera, tak trpíme těžkou obstipací, se dá říct. Maminka to řešila šaraticí, pokud si pamatuju. Zemřela ve vysokém věku a v posledních letech se jí stolice upravila. Já to řeším také stravou, víceméně teda vlákninou, snažím se, ale přesto někdy občas musím použít projímadlo. Ale moje dcera ta neustále bere každý den, mnoho let bere, pije čaj ze senesových lusků. Protože se obávám, že už má úplně tu mikroflóru teda vybitou, že jo, takže pořád ji na to upozorňuju. Prosím vás pěkně, je to možný nějak upravit, nebo je to nebezpečné? Ta lékařka jí řekla, že v případě, že jí to funguje tolikhle, tak že je to v pořádku. Já bych vás moc prosila, byl byste tak laskav, mohl byste mi odpovědět? Děkuju.
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Je to..., děkuju za váš dotaz. Myslím si, že je to poměrně takový typický dotaz a typický problém, s kterým se setkávám. Takhle, musím rovnou předem říci, že dlouhodobé používání konkrétně senesových listů jaksi z mého pohledu úplně dobré není. Ono se jedná o projímadlo, které působí způsobem dráždění toho střeva. A je to projímadlo, které je návykové. To znamená, že časem používání se jeho dávka by měla, nebo velmi často musí zvyšovat a někdy přestává úplně pak jaksi v té pozdější fázi, přestává fungovat úplně. Takže před tímto způsobem jaksi léčby zácpy a obstipace bych teda dost varoval. Nicméně pokud to funguje už tak dlouho, nevím, co to jaksi ve vašem případě dlouho je, tak dá se to určitým způsobem tolerovat. Víte, ten problém, asi by to bylo na delší debatu, ono záleží taky na tom, na příjmu stravy, typu stravy, na množství stravy, protože náš zažívací systém jaksi je převážně, když to řeknu laicky, poháněn tím obsahem, který je ve střevě. A když je ho málo, tak to střevo prostě nám zleniví a nefunguje. Pokud je ho dostatečné množství, tak tam ta peristaltika a ten pohyb se zintenzívní a potom velmi často jaksi tyto obtíže ustupují, nemůžu říct, že mizí. Asi ve stručnosti teďka asi všechno. Jinak opravdu pokud by měla zájem, tak ať se na nás obrátí a pokusíme se jí pomoct i jinak.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Kvůli času poslední telefonický dotaz. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den, tady posluchačka z Náchoda. Já bych se chtěla jenom zeptat. Byla mně zjištěna žaludeční kýla a chronický zánět jícnu. Je vhodná operace?
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
No, víte, trošku jste mimo téma. Jaksi kýla, žaludeční kýla a zánět jícnu je malinko problematika z jiného konce zažívacího traktu, nicméně odpovím vám též. Pokud již máte chronický zánět jícnu, který se obtížně zvládá léčebně, medikamentózně, tak v případě, že nemáte jiné zdravotní kontraindikace, tak asi bych vám to doporučil, protože to riziko toho postižení jícnu do budoucna pak je velmi vysoké a ne pro vás zrovna příjemné.
Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Použil jsem důraz na telefonický dotaz, protože další dotazy můžete psát na chat, který otevřeme za chviličku, na adrese rozhlas.cz/praha. Jinak další odpovědi na vaše případné dotazy můžete nalézt na www.defekace.cz. Naším hostem v Rodinném lékaři byl doktor Vítězslav Ducháč z Chirurgické kliniky III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Já vám děkuji a mějte se hezky, na shledanou.
MUDr. Vítězslav DUCHÁČ, Chirurgická klinika III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze
--------------------
Ještě jednou děkuji za pozvání.
 Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas