Zdraví26. ledna  2011 v 08:40  

Přepis: Organizace péče o poraněné děti - 25. ledna

Robotická operace - břišní chirurgie - Foto:  Nemocnice Na Homolce

Robotická operace - břišní chirurgieFoto:  Nemocnice Na Homolce

V Rodinném lékaři jsme se věnovali organizaci péče o poraněné děti. Hostem byl Tomáš Pešl z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Doktor Tomáš Pešl už sedí v Hostu do domu, je z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Thomayerovy fakultní nemocnice. No a z toho je jasné, o čem budeme mluvit. O tom, jak se organizuje péče o poraněné děti. Pane doktore, ale poraněné dítě, to je tak široký pojem. Od kdy do kdy je to ještě dítě a co se pod tím názvem "poranění" vlastně mohu představit?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Tak hezké dopoledne. Tahle ta otázka je skutečně velmi zajímavá, protože podle biologických hodin dítě je, pokud ještě roste, čili pokud ..., většinou to bývá od 0 do 15 lety, výjimečně v 16, v 17, ale podle legislativy naší je dítě do 19 let, do ukončeného 18. Roku. Čili my v podstatě léčíme i dospělé.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
18leté děti.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
18leté děti.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To je obrovský rozptyl. Když si představím miminko 3měsíční a 18letého mladého muže, tak ...
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Copak mladý muž nám nevadí, ale horší je, že ti adolescenti už mají své návyky a zlozvyky a možná se přivážejí ve stavech, který bychom u dětí neradi viděli.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha, tak tím se dostáváme k těm traumatům a k tomu poranění. Traumata, to znamená těžká poranění?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Trauma je každé poranění, čili od modřiny, oděrky až po ta těžká polytraumata, která většinou ohrožují toho pacienta na životě. Ale o těchhle těch stavech jsem nemluvil, já jsem mluvil spíš o tom, že přicházejí pod vlivem různých návykových látek. Ale čili my vlastně, dětská traumatologie postihuje veškerá poranění veškerých orgánů lidského těla.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdybychom to tedy převedli do té laické řeči, tak nejčastěji bychom si mohli představit třeba autonehody?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ne, nejčastěji, to jsou běžné pády, u dětí speciálně doma ze židliček, z nábytku nebo z koloběžek, z kol či na hřišti. Pak samozřejmě ty autonehody, to jsou už takzvaně vysokoenergetické úrazy, kde ten podíl těch polytraumat, těch závažných poranění samozřejmě daleko vyšší.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Polytraumat, pane doktore, polytraumata?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Polytraumata je poranění, rozdělujeme poranění na monotraumata, čili poranění jednoho systému, čili třeba běžná zlomenina nebo otřes mozku, potom sdružená poranění a polytraumata, kdy je postiženo více systémů, čili poranění hlavy, břicha, končetin a tak dále.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy už jste to zmínil, že nejčastěji děti tedy přijdou k úrazu doma?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Není to nejčastěji, ale domácí prostředí není pro ně zcela bezpečné.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rodiče přece jenom nepředpokládají tolik, kolik by měli.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ano, to se ale uhlídat nedá, protože i mezi dětma traumatologů jsou poraněné děti.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děti jsou prostě živé a veselé.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Tak.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme mluvit o té organizaci péče o poraněné děti. Kdybychom se dostali do Thomayerovy fakultní nemocnice, jak to vypadá tam?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
No, tak my bychom se měli dostat mimo Thomayerovu nemocnici, čili to síto je obrovské a husté, ty základní články jsou teda praktičtí - pediatři, poté specialisti - chirurgové na poliklinikách, až teprve potom by měli přijít na řadu nemocnice. Čili poraněné dítě, které se poraní doma, má oteklou končetinu nebo lehce opařené, jenom se začervenáním, tak to by mělo přijít napřed na polikliniku a tam teda oni posoudí, jestli to teda je do nemocnice, nebo ne. Pokud přijdou přímo do nemocnice, tak musí počítat s tím, že ta ambulance bude plná, takže musí být trpěliví. Ale v Thomayerově nemocnici je speciálně ..., teda jsme na pavilonu dětské chirurgie, máme tam vlastní takovou malou polikliniku, kde teda se přijímají všechny děti, jak plánovaný, tak teda akutně poraněný a o ty se pak staráme dál.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
O ty se staráte dál a jak?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
No zase, jednak po stránce té poliklinické, čili u těch banálních poranění diagnostikujeme a léčíme ambulantně, u těch závažnějších některá poranění se dají léčit ambulantně a u těch závažných, které musí se léčit buďto klidem na lůžku nebo operací, tak ty přijímáme na naše lůžkové oddělení.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Závažná poranění řeší Thomayerova nemocnice a ostatní velké nemocnice, které mají dětská oddělení?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ne, v roce 2001 byla ustanovena síť těch superspecializovaných pracovišť, takzvaných dětských úrazových center, kterých je 8 v republice. A ta teda ..., jsou to vlastně multioborový systém, kde teda jsou kromě dětských chirurgů, ortopedi, traumatologové, hlavně intenzivisti a anesteziologové a neurologové a tyhle ty odbornosti, které teda se starají o ty děti komplexně. Čili tohle to třeba nemůže postihnout ta poliklinika nebo menší oddělení, menší nemocnice, ale tahle ta centra by měla komplexně postihnout veškeré to poranění a jsou hlavně pro ty polytraumata, čili pro ty nejzávažnější poranění.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že je 8 těch center v České republice. Jedno z nich je právě v Thomayerově nemocnici?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ano, jedno je v Thomayerově nemocnici. V Praze jsou 2, v Motole a v Krči.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Když přemýšlím o tom, že se dítě nějakým způsobem poraní, tak k tomu vždycky patří také svým způsobem šok rodičů, protože vy neléčíte jen dítě, ale staráte se určitě svým způsobem i o rodiče.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ano, ten šok rodičů přichází buďto přímo s tím úrazem, nebo až poté, co jim voláme, že dítě u nás leží. Naštěstí většina těch poranění jsou taková, kdy ten šok uklidníme tím, že se dá vyřešit. Problém je u těch těžce poraněných, kteří končí u nás na intenzivní a resuscitační péči, kde teda ta komunikace je velmi obtížná, protože tam skutečně těm rodičům oznamujeme, že to dítě může umřít.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou nejhorší věci, které rodiče mohou slyšet. Ale pokud existuje 8 tedy špičkových center, tak věřím, že ta péče dnes o děti, které jsou těžce poraněné, určitě je na vysoké úrovni.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Já bych řekl, že tak, jak můžu srovnávat při těch komunikacích i se Západem, jsme na úrovni rozhodně evropské a ve světě se nemusíme stydět. Problém je v tom, že ta centra za hranicema mají daleko lepší podmínky, lepší vybavení, lepší /nesrozumitelné/ podmínky, ale prostě i personálně jsme na stejný úrovni.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktor Tomáš Pešl. Teď si zahrajeme a potom se budete, vážení a milí posluchači, moci ptát na telefonech 221552599 a 98.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokračuje poradna Hosta do domu, dnes mluvíme o poraněných dětech s doktorem Tomášem Pešlem z Fakultní Thomayerovy nemocnice. Pokud se ho chcete na něco zeptat, tak ještě jednou připomínám telefonní čísla: 221552599 nebo 98 na konci. Než se dovoláte, tak se zeptám já. Pane doktore, nejčastější úrazy dětí, co to je?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Nejčastější úrazy jsou právě takové banální oděrky, modřiny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, které vznikají většinou pádem, u těch malých dětí z malých výšek na hlavu, většinou to zaduní, rodič se vyděsí. A ty k nám pak přicházejí na, vlastně na kontrolu, jestli teda je všechno v pořádku. To jsou ta poranění, která právě by měla být spíš ošetřována na těch poliklinikách, protože vlastně zahlcují naše ambulance a pro ty těžce poraněný pacienty tam vlastně zbývá takzvaně méně času. Čili tyhle ty poranění většinou rodiče chtějí zkontrolovat, jestli teda je všechno v pořádku. Mnohdy se nespokojí s klinickým vyšetřením, chtějí rentgenové vyšetření, které my zase tak často indikovat nechceme, a tam může dojít ke sporům.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč nechcete indikovat to rentgenologické vyšetření?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ono sice není tak závažné záření, ale každé záření se sčítá. Čili pokud není indikace z medicínského hlediska rentgenu, tak by se indikovat nemělo. To ti rodiče ale většinou neberou, protože oni chtějí mít jistotu, že ta končetina není zlomená nebo že ta lebka není prasklá.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A mimochodem, rentgenem se to zjistí, jestli lebka není prasklá, jestli něco, není nějaký problém, který se děje v hlavě?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
To je právě to, co těm rodičům těžko vysvětlujeme. Rentgenem se zjistí, jestli lebka není prasklá, jestli náhodou nedochází ke krvácení do lebky, do mozku, to na rentgenu nezjistíme, to se zjistí podle klinických vyšetření. Ale to právě těm rodičům nestačí.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha. Nejčastější dotazy rodičů směřují opět do tohoto bodu?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ano, směřují do tohoto bodu a vždycky řešíme, kdy už k doktorovi jít, kdy k doktorovi nejít, jak se pozná krvácení do mozku. To se pak jako nejlíp pozná na CT vyšetření, který zase u těch malých dětí musí být uděláno v narkóze, čili a je to záření daleko větší, než prostý rentgen. Čili to skutečně indikujeme až po klinickým vyšetření, po kontrolách a tak dále.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže přeci jenom nabádáte k určité opatrnosti a obezřetnosti rodiče. Máte zkušenosti s tím, že poznáte, jestli se s tím dítětem opravdu děje něco problematického?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Ano. Jako prasklou lebku můžeme přehlédnout, tam nemusí být otok, nemusí být modřina, čili ta ale zase založena není, tam záleží na tom, jak to dítě se chová. Pokud to dítě má nějaký závažný problém v hlavě, tak to na tý ambulanci poznáme.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, nejčastější operace dětí, co to je? Slepé střevo?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Slepé střevo, hlavně kýly, které jsou vlastně i vrozené, ty jsou nejčastější operací plánovanou. Slepé střevo bývá jednoznačnější u akutních operací, ale na pracovištích, které se zabývají traumatologií, tak tou nejčastější operací bývá osteosyntéza, čili operování kostí.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená zlomeniny?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Zlomeniny.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Malé děti mají kosti pružné, ale přesto se občas stane, že k nějaké zlomenině dojde. Je tam nějaký rozdíl v hojení u dospělého, u dítěte?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Je, jednak děti mají kosti pružné, ale zase měkčí než ti dospělí, čili určité části kostí se lámou daleko častěji než u dospělých. Hojí se daleko lépe a rychleji. Problém je v tom, že dětská kost roste, čili je-li poraněná oblast růstové ploténky, čili toho růstového orgánu kosti, může dojít k trvalým následkům následně. To znamená, že ten růst se může zastavit a končetina se může deformovat.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnes rodiče s dětmi často sportují. Je sport to, co přináší ty zlomeniny?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Rozhodně ano. Tak jako vždycky, sport přináší úrazy. Záleží na tom, jestli ti rodiče jsou natolik obezřetní, že děti vybavujou na sport správnýma pomůckama. To znamená helma tam, kde je potřeba, chrániče tam, kde jsou potřeba a pak hlavně, jestli ty děti jsou trénovaný, to znamená, jestli nedělají něco, na co nemají, to je důležité.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli je rodiče nepřepínají.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Tak.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože zase se dostáváme k těm rodičům, děti a rodiče, to jsou spojené nádoby. Když se něco stane, tak svým způsobem rodiče za to zodpovídají.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Dá se říci, že některé úrazy se nedají předpovídat a prostě jsou součástí života. Některé úrazy jsou skutečně daný na vrub těch rodičů, kteří buďto nevěnují pozornost, nebo podceňují některé nebezpečí. A pak další věc je to, že my vídáme spoustu těch dětí, který jsou přetížený, maj poranění vazových aparátů po přetížení při tréninku, kdy po nich chtějí vrcholové výsledky a vrcholové výkony na skelet, na organismus, který na to není stavěný ještě.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Když bych se vrátila k těm zlomeninám, pane doktore, pokud dítě má zlomeninu nohy, ruky, všechno sroste, v dospělosti už potom nemusí mít problém, anebo se vrací některé věci, které s tím poraněním souvisí?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Může mít problém, to záleží na tom, kde ta kost je poraněná. Pokud je poraněná ve střední části v diafýze a je léčena správně, tak dětský organismus má tu schopnost, takzvaný remodelace, čili že může některé odchylky i sám spontánně upravit, tak tam to následky nemusí mít žádné. Samozřejmě pokud je poranění v oblasti kloubní, tak tam by trvalé následky do budoucna mohou být.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
221552599 nebo 98 na konci, máte poslední 2 minuty, jestli se chcete na něco zeptat pana doktora Tomáše Pešla. Určitě se dobře vyzná v tom, jak ošetřovat poraněné děti. Vy jste zmínil také další důležitou věc, a to jsou spáleniny.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Popáleniny, na to jsou v republice 3 centra, které se zabývají o ty nejzávažněji popálené děti, to je Brno, Ostrava, Praha a samozřejmě ale ty dětská centra se starají o ty méně závažné popáleniny, čili dokážeme ošetřit popáleniny na úrovni také, jakou požadují popáleninová centra. Ale samozřejmě ten rozsah musí být patřičně malý k tomu.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Vezměte si sluchátka, pane doktore, protože si poslechneme dotaz. Dobrý den.
posluchačka
--------------------
Dobrý den. Doktorka Kučerová, já jsem lékařka, mám dotaz na kolegu. Konkrétní úraz na lyžích v Alpách. Můj vnuk 13letý měl úraz kostrče a byl potom ošetřován na poliklinice, kde bylo zjištěno, že je tam angulace distálního článku, ventrálně, že je to asi stav po fraktuře. Mám dotaz, jestli je teď lepší reponovat nebo nereponovat tu kostrč.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Dobrý den, paní doktorko. Tady u toho poranění, jednak kostrč sama o sobě může být i defigurovaná a čili to nemůže být poúrazový stav. A pokud jde o poúrazový stav a nebolí to, tak u chlapců to potřeba reponovat není. Čili důležitá je bolestivost toho stavu třeba 3 měsíce po úrazu. Pokud to bolí, tak resekujeme kostrč, pokud ne, tak necháme být.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, vy používáte termíny z lékařské terminologie. Reponovat, co to znamená?
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Reponovat, to znamená, upravit postavení úlomků tak, aby teda byly v původním postavení, nebo v co nejlepším postavení.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkal jste, u chlapců to není tak podstatné, pokud to nebolí.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Kostrč je problém u dívek, kdy tedy ta brání porodním cestám. U chlapců k tomu většinou nedochází.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
To říká doktor Tomáš Pešl, který se vám bude věnovat i na našich webových stránkách praha.rozhlas.cz. Tam můžete psát své dotazy ještě tak 15, 20 minut. Pan doktor vám bude odpovídat. Je z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Thomayerovy fakultní nemocnice. Děkujeme, pane doktore, za váš čas.
Tomáš PEŠL, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. Lékařské fakulty Fakultní Thomayerovy nemocnice
--------------------
Já děkuju. Na shledanou.
Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Na shledanou. Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace