Přepis Poradny pro spotřebitele (Reklamace) - 31.3.

registrační pokladna

registrační pokladna

Ve středu 31.3. jsme mimořádně, místo Poradny pro zahrádkáře, vysílali Poradnu pro spotřebitele. Věnovali jsme se reklamacím a nákupu na tzv. paragon. Hostem byl Martin Černý z časopisu dTEST.
Host, který měl hovořit o plísni sněžné na našich trávnících totiž onemocněl. Omlouváme se ...
Kromě audiozáznamu (Rádia na přání) nabízíme needitovaný přepis poradny (uvnitř článku).
Pavel KUDRNA, moderátor
--------------------
Koupíte si pivo. Dostanete k tomu paragon? No, je to asi otázka trochu přitažená za vlasy. Dobře, takže ryze teoreticky. I o tom bude řeč v dnešní Poradně. O paragonech, případných reklamacích obecně s Martinem Černým z Testu pro spotřebitele. Dobré odpoledne, pane Černý.
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Dobré odpoledne.
moderátor
--------------------
Já začnu tím pivem. Když jsem tedy v hospodě a načepují pivo, mám nárok okamžitě automaticky získat paragon?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Takhle tam vzniká pouze nárok, pokud si, pokud si o paragon výslovně řeknete nebo vyžádáte si ho, tak prodávající má povinnost vám paragon vydat. Samozřejmě jinak pokud si ho nevyžádáte, tak tu povinnost nemá. U piva je to zrovna asi takové, řekněme, ne zcela běžné. Jinak ostatní prodejci běžně často sami od sebe vydávají paragon, přestože to není jejich jakoby povinnost, bez vyžádání vydávají.
moderátor
--------------------
Já vím, že byl zákon, který byl posléze novelizován, případně zrušen, nevím, nevyznám se v těch právnických obratech, ale v každém případě nařizoval od nějaké úplně nízké položky automaticky ke všemu vydávat paragon. Takže to došlo tak daleko, že se koupilo 5 housek a k tomu pěkně vydali paragon. Takže to už tato platnost všeobecně není?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
V současné době to prozatím není. Uvidíme, jakým způsobem se to bude měnit. Zatím je jenom ta povinnost na vyžádání.
moderátor
--------------------
Co by takový paragon měl obsahovat?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Tak je to i z hlediska pak dobré reklamace nebo uplatnění práv. By měl obsahovat jméno nebo identifikaci prodávajícího, adresu, nějakým způsobem specifikaci toho výrobku nebo toho předmětu, popřípadě té služby, kterou kupujete, a zejména i datum a částku.
moderátor
--------------------
Když nám někde nechtějí paragon vydat, tak co máme vydat?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Tak samozřejmě je to jejich povinnost, tak se zkusit ještě ...
moderátor
--------------------
Pardon, mohou být různé výmluvy došel papír a zrovna není barva v tiskárně a paní šéfová není a má je zamčené ve stole ...
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Takto tam pak vzniká jakoby problém při dokazování, že jste tam skutečně cokoli zakoupili, takže to pak se dostáváme do roviny prokazování nepříbuzným svědkem a takové. Ale samozřejmě může se i spotřebitel obrátit na dozorový orgán. Česká obchodní inspekce to dozoruje. Nebude řešit problém jako takový, že vy zrovna nemáte paragon, ale že prodávající globálně nevystavil nebo nevystavuje paragony, jo, Česká obchodní inspekce neřeší konkrétní problémy jednoho člověka, ten jeho vztah, ale to porušení té povinnosti. Takže v tomhle ohledu se obrátit na ni. Samozřejmě pokud by vám nechtěli vydat doklad, řekněme, u třeba nějakého dražšího zboží, spíše bych s nákupem posečkal nebo dokud vám paragon nebudou schopni vydat, aby právě tam vznikalo, abyste mohl lépe nebo posluchači mohli lépe prokázat, že vznikla ta kupní smlouva.
moderátor
--------------------
Jedna taková situace, s kterou se asi setkali možná mnozí posluchači, zavoláte si k nějaké, řekněme, banalitě instalatéra, vymění někde těsnění, netroufneme si na to sami, a on z boku vystřelí částku 300, 500, 900 korun, od něj samozřejmě nějakou, nějaké potvrzení nedostaneme, protože všichni víme, že když si o něj řekneme, tak ho tam příště už neuvidíme. Tak nám poraďte nějakou všeobjímající radu.
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Tak určitě tady bychom doporučili předem si domluvit nějakou orientační částku nebo předpokládanou částku za tu opravu, kterou to bude ..., takhle, kterou bude muset teda ten spotřebitel zaplatit. Ale aby ta částka, zhruba aby v ní, co z ní bude, co z této služby bude obsaženo. Samozřejmě někdy se nabízí, řekněme, ty ceny, tady dostanete paragon na tuhle částku, ale když nebudete chtít paragon, nabídnu vám cenu nižší nebo jinou. Zde bychom spíše upozornili na to, že nepouštět se tady do těch obchodů moc, protože tam pak vlastně opět nemáte jakým ..., způsob, nemůžete prokázat v podstatě, že tam vznikl nějaký smluvní vztah, že vám to skutečně opravil, nebudete mít žádný doklad. Takže spíše chtít vždycky doklad. Můžete z toho právě dovodit veškeré ty odpovědnosti za vady a tak.
moderátor
--------------------
Martin Černý z Testu pro spotřebitele dnes o paragonech. Zůstaňte, prosím, ještě chvíli u telefonu, ale v každém případě druhý zůstane volný pro dotazy posluchačů. Můžete je směřovat k nám právě teď, po písničce se k nim dostaneme. Klidně vytáčejte obě známá čísla, je to automat, takže si to přehodí, je to bez problémů. Takže 221552525 nebo 221552424, téma paragony. To je téma pro Martina Černého z Testu pro spotřebitele.
moderátor
--------------------
S Martinem Černým z Testu pro spotřebitele si dnes povídáme o paragonech, o dokladech, o tom, že jsme něco zaplatili. Já jsem teď bral telefon během té písničky a posluchač se ptá, jestli je potřeba pro reklamaci právě paragon nebo záruční list, že byla doba, kdy bylo potřeba obojí, a teď že tedy pouze něco z toho.
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Tak tam i záruční list i paragon jsou na vyžádání. Vlastně ten paragon jsme si probírali v první části. Záruční list můžete si také vyžádat, ale když byste výrobek nebo službu reklamoval u toho podnikatele, kde jste službu nebo výrobek objednával, kupoval, tak vlastně ten záruční list není potřeba, jo, tam potřebujete prokázat, že vznikl skutečně ten smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Záruční list je zejména pro záruční a pozáruční opravy v autorizovaných servisech nebo v nějakých servisech, co jsou určené pro vyřizování těchto reklamací. Čili třeba mikrovlnku určité značky odnesete k autorizovanému středisku té značky, nemusíte přímo k prodejci, a tam po vás zcela oprávněně mohou chtít potvrzený záruční list, případě i s paragonem. Ale pokud byste to reklamoval, tu mikrovlnku, u prodejce, třeba obchodníka nebo obchodní sítě, tak vám postačuje pouze ten paragon, tento doklad o koupi.
moderátor
--------------------
Proč v té opravně chtějí, když mám řádně vyplněný záruční list včetně data prodeje, patrně razítka prodejce, ještě paragon? To je zdvojení dokladů, ne?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Je to svým způsobem zdvojení dokladů. Pro ně ty záruční listy jsou jakoby výhodou, že tam si většinou stanovují tu podobu toho záručního listu oni sami, takže tam pak jakoby snáze dohledají veškeré pro ně potřebné údaje, zatímco ty paragony, ty doklady o koupi se liší, řekněme, podnikatel od podnikatele. Takže zřejmě je to i z tohoto důvodu. Je to ..., ale máte pravdu, je to skutečně určité zdvojení dokladů.
moderátor
--------------------
Kdybychom to, kdybychom neměli už ten paragon, ale pouze záruční list, asi bychom to při nějaké soudní při vyhráli?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Je tam velká pravděpodobnost. Ten záruční list v podstatě i pro toho podnikatele se může brát jako doklad o koupi a zejména v tom záručním listě máte jakoby většinou rozepsány ty záruční podmínky, na co se záruka vztahuje, na co se nevztahuje a jakým způsobem uplatnit ta práva. Je to tam šířeji rozepsané nežli na tom paragonu ve většině případů.
moderátor
--------------------
Když se stane, že koupíme výrobek a paragon ztratíme a pak potřebujeme třeba, řekněme, po půl roce dát ten výrobek do opravy, tak máme asi smůlu?
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Takto, pokud byste například kupovali opět třeba mikrovlnku a platili kartou, tak zde dostačuje i výpis vlastně z toho kartového účtu nebo z banky. V extrémním případě nebo pokud by opravdu jste neměl jakýkoli doklad, tak by se mělo brát i čestné prohlášení, ale je potřeba, abyste věděli opravdu datum, kdy to bylo koupené a za jakou částku. Jo, tam pak už samozřejmě, pokud ten prodejce to nechce uznat, tak se dostáváte, řekněme, do důkazní nouze, ale to čestné prohlášení by mělo být bráno. Samozřejmě čím lepší doklad máte, tím je to pro vás výhodnější.
moderátor
--------------------
Martin Černý z Testu pro spotřebitele. Děkuji za dnešní příspěvek do vysílání. Mějte se hezky, přeji vám co nejméně problémů a co nejvíce úspěšných testů. Na slyšenou.
Martin ČERNÝ, Test pro spotřebitele
--------------------
Děkujeme, na slyšenou.  Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas