Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře a jeho odesláním dáváte souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. Správcem osobních údajů je Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb. (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávat zaměstnanci Českého rozhlasu, zabývající se marketingem Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR), Účelem zpracování je Vaše informování o činnosti a novinkách, které se týkají Symfonického orchestru Českého rozhlasu, po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu deseti (10) let. Před koncem této doby budete vyzván/a k obnovení souhlasu a v případě, že nový souhlas ke zpracování nedáte, budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na webu www.rozhlas.cz/osobni-udaje. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Naši moderátoři

Česko
  Srážky: sněžení, I/42 Husovický tunel - jih
  Stav vozovky: nebezpečí námrazy, Kamenný Dvůr
  Stav vozovky: nebezpečí námrazy, Hořice
Vysílání do zahraničí - Radio Praha

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas