Od našich posluchačů: Nové unikátní fotografie a dopisy z války

 • Vojáci c.k. armády před válkou, fotografie poslaná jako pohlednice, podle známky datovaná do roku 1908. - Foto: Archiv Jiřího Brožka
 • Mladí muži před odvedením na frontu - Foto: Archiv Jiřího Brožka
 • 3. polní ženijní setnina, uprostřed 1.řady sedící Antonín Lidinský. Spolu se svým bratrem Karlem Lidinským a synovcem Karlem Krekule válčil na Piavě. Karel Lidinský tam kolem roku 1916 padl. - Foto: Archiv Jiřího Brožka
 • Vojáci 1. světové války - Foto: Archiv Jiřího Brožka
 • František Krekule sedící, rok 1917 - Foto: Archiv Jiřího Brožka
 • Karel Živsa (1. zleva) žil v době Rakouska-Uherska v České Lípě, po válce se usadil v Užhorodě - Foto: Archiv Josefa Šípka
 • Zápisník Karla Živsy - Foto: Archiv Josefa Šípka
 • Zápisník Karla Živsy - Foto: Archiv Josefa Šípka
 • Josef Kolář byl profesí krejčí. - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Josef Kolář narukoval do války ve svých 17ti letech. - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Josef Kolář byl přiřazen k zeměbraneckému pěšímu pluku č.5 (K. und K. Infanterie - Regiment No.5) - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Díky povolání krejčího se Josef Kolář později neúčastnil bojů, ale podílel se na výrobě a opravách uniforem a dalšího textilního vojenského materiálu - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Dopis z fronty, z okolí města Klobuč, napsal Josef Kolář své sestře Anně dne 7. srpna 1917. O dva dny později byl odeslán polní poštou z Trebinje. - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Vincenc Truda (označen tečkou), snoubenec sestry Josefa Koláře Anny. - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Vincenc Trunda (označen tečkou) působil u K. und K. Landsturm regiment No.31 , 6. Feldkompagnie - Foto: Archiv Petra Koláře
 • Dopis Vincence Trundy jeho snoubence Anně - Foto: Archiv Petra Koláře

Od našich posluchačů: Nové unikátní fotografie a dopisy z války

Posluchači Českého rozhlasu nám stále zasílají fotografie, ukázky korespondence a zápisků svých blízkých, kteří bojovali v 1. světové válce. Děkujeme všem, kteří se o rodinné poklady podělili. Další archivní vzpomínky uvítáme na emailové adrese: iva.zykova@rozhlas.cz.

Zpět na článek

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas