Do it Yourself22. října  2015 v 11:00  

Která fotka je pravá?

projekt REVEAL - Foto: Deutsche Welle Innovation

projekt REVEALFoto: Deutsche Welle Innovation

Na sociálních sítích koluje denně spousta fotek - jak však ověřit jejich pravost? Tým Deutsche Welle Innovation se podílí na projektu REVEAL, jehož cílem je vyvinout algoritmus, který by takovéto ověřování usnadnil.

Obsah, který je zveřejňován na sociálních sítích nebo který tam umisťují “běžní uživatelé”, totiž nabral velkých rozměrů. Rozmach chytrých mobilů, či jiných zařízení, která mají přístup k internetu, tomuto fenoménu nadále napomáhá. Dnes je již možno “reportovat” z jakéhokoliv místa na zemi, upozornit na některé události a to často ještě předtím, než na místo dorazí profesionální novináři (ať už se jedná o demonstraci, nehodu či přírodní katastrofu). 

Existuje množství případů, na kterých je tento technologický posun dobře vidět: události ve válečných zónách (např. Sýrie), přírodní katastrofy (hurikán Sandy) až po tragické nehody jako třeba úmyslný pád letadla Germanwings ve Francouzských Alpách nebo sestřelení letadla MH17 na východní Ukrajině. 

Ve všech zmíněných událostech byla sociální média hojně využívána zejména během vyšetřování. Následovalo masivní šíření nových informací (ať se jednalo o fakta, propagandu jedné či druhé strany nebo poplašné a matoucí zprávy). 

Na jednu stranu může být pro novináře využívání sociálních médií výhodné, nicméně získávání informací z těchto zdrojů má i svá úskalí. Sdílený obsah totiž může být upraven do podoby, kdy má někoho či něco reprezentovat anebo může být jednoduše zmanipulován těmi, kteří hon a sociální sítě umístí. 

Důvodů, proč vyrábět a šířit nepřesné či špatné informace, je mnoho. Mohou sloužit určitým účelům, cílům a zájmům (politickým, komerčním, ideologickým, marketingovým, atd.), pro někoho je šíření mylné informace pouhou zábavou a někdo jí chce vyvolat pozornost. 

Všechny tyto výše popsané důvody vedou novináře zas a znova k jednomu cíli – k ověřování informací. Či spíše ověřování, zda je obsah, který koluje po sociálních sítích předtím, než se jej jako novinář rozhodnu zahrnout do reportáže jako jeden z případných zdrojů, nezávadný a pravý.
Novináři se musí potýkat s novou výzvou – rostoucím objemem digitálního obsahu, který uživatelé umisťují na sociální sítě. Aktuálně se však ověřování obsahu ze sociálních sítí nevěnuje v rámci jednotlivých newsroomů dostatek pozornosti. 

Aktuálně mají novináři několik nástrojů, které slouží k ověřování. Drtivá většina těchto nástrojů však nebyla původně vyvinuta pro novinářskou praxi. Nutno říct, že škála je široká – od nástrojů ověřujících fotky, jako třeba TinEye či Google Reverse Image Search, přes systémy pracující s geodaty: Google Maps, Panoramio, Geofeedia až po nástroje obecného rázu – Wolfram Alpha nebo databázím, které ověřují identitu lidí (Pipl nebo Who.is). 

Ačkoliv mohou být všechny tyto uvedené softwary velmi nápomocné, stále se zde objevuje jeden problém – ověřování zabírá mnoho času a vyžaduje skutečně poctivou manuální práci. Navíc, zatím neexistují žádné regule či obecná pravidla, která by stanovovala, jak zacházet s ověřováním jako takovým, či jakým způsobem pracovat s očitými svědky jako zdrojem informací. 

Všechny výše popsané skutečnosti stejně jako výzkumy trhu mluví jasně – je zde velká poptávka po nástrojích, které by poskytovaly rychlou pomoc při ověřování informací, potažmo grafického obsahu ze sociálních sítí. Ačkoliv technická stránka věci je velmi důležitá a je zde prostor pro zlepšení, tak role člověka-žurnalisty zůstane nadále nenahraditelná – ten totiž informaci může ověřit z jiných zdrojů, případně přímo mluvit s očitým svědkem. 

Závěr: Obsah, který je sdílen očitými svědky (ať už jde o grafický, či jiný obsah) na sociální sítě, nabízí novinářům skvělou možnost, jak vytvořit dobrou reportáž. A jedním z hlavních novinářských poslání je ověřovat informace a zabraňovat šíření falešných či poplašných zpráv. 

Původní verzi článku najdete ZDE

Nové články v rubrice

  • 4.11.2015       rubrika: Do it Yourself

    Cesta do historie internetu

    Stalo se vám někdy, že jste potřebovali dohledat informace na webové stránce, která už neexistuje nebo jejíž původní obsah byl smazán při aktualizaci? Jedním z řešení je využití webového archivu Wayback Machine, který...

     

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas