Vize 20203. září  2014 v 09:00  

VIZE2020 – Zaostřujeme na budoucnost

vize2020 - Foto:  Český rozhlas

vize2020Foto:  Český rozhlas

Český rozhlas se právě aktivně zapojuje do VIZE2020, mezinárodního strategického plánu, za kterým stojí Evropská vysílací unie EBU. Co je to ale VIZE2020? A proč Český rozhlas? A co to znamená pro posluchače a pro česká média?

Snellenova tabulka 2020 - Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Snellenova tabulka 2020Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Perfektně ostrý zrak se v USA definuje podle Snellenovy tabule hodnotou 20/20. První „20“ v tomto zlomku představuje vzdálenost 20 stop od tabule. Jmenovatel zase značí 20. řádek z této tabule, který by člověk s dobrým zrakem měl v dané vzdálenosti být schopen přečíst. Člověk „s vizí 20/20“ má tím pádem dokonalý zrak. 2020 ovšem neznamená jen zrakovou ostrost – 2020 je i rok, který se pomalu blíží. A pro veřejnoprávní média je 2020 rokem, k němuž se sbíhají nitky společné strategie evropských vysílacích organizací zastřešených Evropskou vysílací unií (EBU). A tak média s „VIZE2020“ zaostřují na budoucnost. 

Co je to VIZE2020? 

Tento projekt spustila Evropská vysílací unie (EBU) v říjnu 2012. Jeho hlavním cílem je připravit veřejnoprávní média na zásadní změny, které právě probíhají v mediálním prostředí. To se týká nejen změn chování uživatelů, ale i rychlého vývoje nových technologií, s nimiž je třeba držet krok. Český rozhlas si v rámci VIZE2020 osvojuje následujících deset zásad: 

Rozumíme svému publiku. 

Zveme vás, abyste se zapojili a angažovali se. 

Víme, co je důležité a co má smysl. 

Děláme vše pro to, abychom byli nejdůvěryhodnějším zdrojem informací. 

Oslovujeme mladé lidi. 

Spolupracujeme s publikem, organizujeme, sdílíme. 

Zrychlujeme vývoj a modernizujeme. 

Jsme první a chceme být první. 

Snažíme se rozhlas řídit moderně. 

Hájíme veřejnoprávnost a veřejnoprávní hodnoty. 

I v roce 2020 je třeba, aby si veřejnoprávní vysílatelé uchovali svoji jedinečnou a nezastupitelnou roli ve společnosti, přetrvávající důvěru publika a vedoucí roli v udávání směrů mediálního vývoje. Veřejnoprávní média ze své podstaty zrcadlí společnost. Proto je nutné, aby zrcadlily společnost se všemi jejími proměnami v čase. Český rozhlas jako veřejnoprávní demokratické médium se ze své podstaty ujímá role iniciátora této debaty v rámci České republiky. 

Projekt „VIZE2020“ je výsledkem mezinárodní spolupráce v rámci Evropské vysílací unie. Na strategii se podílejí jak členové EBU, tak i odborníci z akademických a komerčních sfér. U zrodu VIZE2020 před dvěma lety stála stěžejní témata, jakými jsou obsah, publikum, vysílání, technologie, role a poslání veřejnoprávního vysílání v Evropě a jeho financování. 

VIZE2020 se vyvíjela dva roky. Prvním výstupem v roce 2014 byla rozsáhlá publikace, která se objevila jak v tištěné, tak v online verzi a dokonce i v podobě mobilní aplikace. V této publikaci je shrnuto obrovské množství inspirativních témat, ukázek a návrhů od různých veřejnoprávních vysílatelů z celé Evropy, kteří jsou v nějakém směru průkopníci, inovátoři a vizionáři. Tím VIZE2020 ovšem nekončí. Právě naopak. Tím vše začíná. VIZE2020 zůstává otevřená a až do roku 2020 se bude vyvíjet a Český rozhlas s ní. 

Na otázku, jak bude mediální svět vypadat v roce 2020, neexistuje jednoznačná odpověď. Je vysoce pravděpodobné, že stále víc a víc se bude prosazovat vizuální obsah. Značnou výzvu pro veřejnoprávní média představuje internet, který odvrací pozornost od tradičních způsobů vysílání. 

Sociální sítě a streamovací služby udávají tón, kterým se bude šíření mediálního obsahu ubírat dál. I z tohoto důvodu je třeba, aby se veřejnoprávní média co nejlépe adaptovala na změny tohoto typu. Vyvstávají tu otázky: jak se bude vysílat? A co se bude vysílat? Bude se digitalizovat rozhlasové vysílání? Nebo zůstanou FM vlny? Nebo obojí? Jakou roli bude hrát internet? 

Internet totiž způsobuje informační přetlak, v němž by veřejnoprávní média měla pro své publikum hrát roli toho, kdo třídí, vybírá, vyhledává a pomáhá se orientovat ve zdrojích. 

Tomáš Trampota, FSVUK - Foto: Tomáš Vodňanský

Tomáš Trampota, FSVUKFoto: Tomáš Vodňanský

A co VIZE2020 znamená konkrétně pro Český rozhlas? Český rozhlas se s projektem VIZE2020 začal intenzivně zabývat v květnu 2014. První kroky k osvojení této mezinárodní strategie byly učiněny na výjezdním zasedání všech stupňů vedení v Táboře. Tam projekt VIZE2020 do Českého rozhlasu uvedli samotní tvůrci tohoto projektu: Mike Mullane, šéf Mediální strategie Eurovize, a Andra Leurdijk, vysokoškolská profesorka a poradkyně nizozemských veřejnoprávních vysílatelů v oblasti mediální politiky a vývoje médií. 

Za účelem uvedení tohoto šestiletého strategického plánu do praxe – a napříč celým Českým rozhlasem – se vytvářejí expertní skupiny složené ze zástupců všech oddělení Českého rozhlasu i z externích odborníků a poradců. Právě tyto skupiny budou usilovat o uchopení VIZE2020 a jejího konkrétního zavedení v praxi. Průběžně se budou vytvářet případové studie, pravidelné výstupy a reporty. Český rozhlas jakožto moderní mediální dům chce dostát svým zásadám, které už nyní prosazuje. 

VIZE2020 tedy v zásadě nepředstavuje nic převratně objevného. 

Jedná se ovšem o zcela zásadní plán, který pro evropská veřejnoprávní média představuje možnost, jak proměn mediálního světa využít tak, aby si nadále udržely svoji nenahraditelnou roli důvěryhodných zdrojů a předních mediálních domů i po roce 2020. 

S projektem VIZE2020 zaostřujeme na budoucnost. 

Garantem VIZE2020 v Českém rozhlase je náměstek generálního ředitele pro program a vysílání Mgr. René Zavoral. Právě pod jeho vedením bude expertní tým vybraných odborníků z řad Českého rozhlasu i externích profesionálů z oblasti médií vytvářet ryze praktickou část této strategie. Ta směřuje především k otevírání nových témat a podnětů a k zavádění zásad VIZE2020 nejen do Českého rozhlasu, ale do mediálního prostředí v celé České republice. Česká média se pod projektem VIZE2020 přizpůsobují životnímu stylu a potřebám obyvatel České republiky.

webové stránky VIZE2020
aplikace ke stažení 

Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas