Volba prezidenta 2008

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

1938

Edvard Beneš - Autor: archiv
Edvard Beneš
Autor:    archiv  

Výrazným rysem druhé poloviny 30. let 20. století bylo posilování pozice nacistického Německa a také jeho stále větší rozpínavost. Jako přímého souseda se tato skutečnost dotkla i Československa. Mnichovský diktát s sebou totiž kromě jiného přinesl abdikaci československého prezidenta. V archivu Českého rozhlasu je záznam, jak Edvard Beneš své odstoupení z prezidentského postu 5. října roku 1938 okomentoval: 

"Poslal jsem právě panu předsedovi vlády dopis, jímž se vzdávám svého prezidentského úřadu. Obracím se na vás, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými politickými spolupracovníky, našimi vojáky, legionáři, se všemi těmi, se kterými jsem se jako prezident stýkal a spolupracoval. Učinil jsem své rozhodnutí po poradě s kruhy politickými, kruhy ostatními a řadou činitelů ostatních svobodně a ze svého osobního přesvědčení. Měl jsem v úmyslu učinit to hned po rozhodnutí mnichovském. Odložil jsem to, abych napřed zajistil pevnější a trvalejší vládu. Věřím, že je to v dnešních okolnostech krok správný. Věřím, že v tuto chvíli je má oběť politicky nutná, i když neznamená, že bych zapomněl na svou povinnost pracovat, jako občan a vlastenec dál. Přeji vám všem, přeji republice a přeji národu, aby se dočkal lepších dnů, aby žil, vzrůstal znovu jako krásná ratolest lidského rodu, jako jeden z ušlechtilých národů evropských. Buďte všichni zdrávi, buďte všichni svorní, buďte všichni stateční."

Nastalá situace volala po co nejrychlejším řešení. Zároveň bylo nutné vzít v úvahu změněné zahraničně-politické podmínky. I z toho důvodu byl jako prezidentský kandidát vybrán právník Emil Hácha, který nikdy nebyl členem žádné politické strany. Prezidentem se stát nechtěl a svou roli chápal jako oběť ve prospěch státu.

Emil Hácha byl zvolen ve středu 30. listopadu roku 1938. Po hlasování tak předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr mohl říci:

"Podle výsledků sčítání hlasů, které mě oznámili páni skrutátoři spolu s tajemníky sněmoven, bylo odevzdáno 312 platných lístků. Z těch bylo 39 prázdných a 272 se jménem doktor Emil Hácha. Počet 272 hlasů převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných, která činí 187 hlasů. Z nich pak 58 hlasů jsou slovenských členů Národního shromáždění. Takže jménu Emila Háchy se dostalo z předepsaného počtu přítomných ke zvolení potřebného počtu hlasů, jak podle ústavní listiny, tak podle zákona o volbě a konečně podle zákona o autonomii slovenské krajiny. Jest tedy zvolen prezidentem republiky doktor Emil Hácha."

Malypetr: "Pane prezidente, Národní shromáždění zvolilo Vás dnes se vzácnou jednomyslností prezidentem republiky. Stalo se to po událostech, které nikdy nevymizejí z paměti současníků a které budou, doufejme, nám i budoucím výstražným důkazem skutečnosti, že život národů nevyvíjí se z náhodné souhry okolností, nýbrž ze správného pochopení a hodnocení vlastního významu a to jak z života národa, tak i ze života ostatních. I když byly podstatně změněny naše ústavní poměry, zůstává plně v platnosti ustanovení o slibu, který zvolený prezident republiky skládá před Národním shromážděním. Žádám Vás proto, pane prezidente, maje pravou ruku položenu na ústavní listinu republiky pronesl slib předepsaný paragrafem 65 ústavní listiny a tím potvrdil, že přijímáte povinnosti uložené volbou a slibem."

Hácha: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů."

Malypetr: "Pane prezidente, složil jste před Národním shromážděním ústavou předepsaný slib a Národní shromáždění jej přijímá v pevné naději a důvěře, že v této mimořádné době Vám bude možno ve společné práci s vládou republiky, vládami krajinskými a se sbory zákonodárnými překonávati všechny obtíže, které vznikly z poměrů zahraničních i vnitrostátních."

Tolik slova předsedy Poslanecké sněmovny Jana Malypetra pro prezidentském slibu Emila Háchy v listopadu roku 1938. Jako specifikum této konkrétní volby je možné uvést, že hlasovací lístky byly nejen tradičně bílé s kulatým razítkem sněmovní kanceláře, ale aby bylo vyhověno tehdy platnému zákonu o autonomii Slovenské republiky, byly hlasovací lístky členů Národního shromáždění ze Slovenska orazítkovány jinou barvou než ostatní lístky.

Hácha sice byl státním prezidentem, ale jeho pravomoci byly omezené. Po anexi části území 16. března roku 1939 řekl:

"Před 20 zajásala všecka česká srdce, naplněna jsouce nadějí, že vstupujeme do šťastného údobí našich národních dějin. Moji radost z našeho netušeného úspěchu zkalila týravá obava, zda jsou dány všecky vnitřní i vnější záruky trvalosti. Nyní, po dvacetiletí, vidím ke svému zármutku, že mé obavy nebyly bez důvodu. Ukázalo se, že to, co jsme pokládali za řešení, jež přetrvá věky bylo jen nedlouhou epizodou našich národních dějin. Po delším rozhovoru s říšským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se prohlásiti, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa."


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Volba prezidenta 2008
v rubrice: Prezidentské volby 1918-2003

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas