Volba prezidenta 2008

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

1948

Klement Gottwald - Autor: Archiv ČRo
Klement Gottwald
Autor:    Archiv ČRo  

Klement Gottwald se při svém památném vystoupení v únoru 1948 pochlubil, že se právě vrátil z Hradu. Nevíme, zda tušil, že se tam v červnu téhož roku vrátí, ovšem ne jako předseda vlády, ale jako nový prezident. Edvard Beneš abdikoval 7. června a už týden poté na jeho post usedl první "dělnický" prezident Klement Gottwald. 

Komunisté byli nejsilnější politickou silou v zemi, a tak nepřekvapí, že předsedající schůze John v pondělí 14. června 1948 ve Vladislavském sále říkal mimo jiného toto:

"Před 30 lety dělnická třída Československa v osvobozené republice a opřena o velkou revoluci ruského pracujícího lidu nastoupila také u nás svou cestu k těmto cílům a svůj boj o ně. Proti reakčním silám v této zemi, proti reakčním silám Evropy a proti reakčním silám celého světa. Snad bylo dobře, že muselo dojít k únorovému střetnutí našeho pracujícího lidu s reakcí, jež ve svém nenávistném sobectví byla znovu ochotna štěstí této země, štěstí všeho pracujícího lidu obětovat pro vlastní egoistický a malý prostor. Únor je závěrečným bojem o lidově demokratickou republiku Československou, jež má vyústit a vyústí v socialistickém státě.

Únor, nová ústava, volba prezidenta republiky. Předěl dvou etap historie Čechů a Slováků. Každá z nich potřebovala svého muže v čele státu. Pro dobu, jež je před námi, máme zvolit muže, který by v sobě spojil všechny nejdůležitější a nejlepší znaky této země, tohoto lidu a této doby. Dělníka, který v čele dělnické třídy a s ní zvítězil, dělníka, který v čele dělnické třídy a s ní sjednotil všechen pracující lid Československa ve městech i na vesnicích a který spojil Čechy a Slováky navždy v jediném státě. Dělníka, který v čele všech pracujících našeho státu vybuduje spravedlivou socialistickou republiku Československou. Socialistického prezidenta socialistické republice."

Po těchto slovech nebylo překvapením, že pro jediného kandidáta při veřejné volbě zvedlo ruku všech 296 přítomných volitelů. Takto o celé události informoval Československý rozhlas:

"Nádvoří Pražského hradu zalila vlna nadšeného a jásajícího lidu. Prezident republiky Klement Gottwald vyšel na hradní balkón pozdravit se se svým lidem. Bouře nadšení vítá moudrého lodivoda, který obezřetně pevně a bezpečně vede loď československého lidově-demokratického státu do krásných a jasných zítřků socialismu. Z hradního balkónu zazněla poprvé mohutná a rozvážná slova nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda.

´Dnes, po slavném historickém únoru a po neméně slavných historických volbách 30. Května, jsou u nás vskutku všechny předpoklady pro to, aby vůle lidu byla v této zemi nejvyšším zákonem. Dnes naše nové Národní shromáždění, naše vláda a všechny zastupitelské orgány jsou svým složením vskutku výrazem a vykonavatelem vůle československého lidu. Dnes, drazí spoluobčané, od prezidenta až po posledního pracujícího člověka jedno jsme a jen na nás na naší píli záleží, jaké budou plody naší práce, jak rychle půjdeme vpřed cestou k socialistickému zítřku.´

A znovu propuká neutuchající bouře nadšení. Ať žije prezident Gottwald, ať žije Československá republika, jejíž osud rádi vkládáme do rukou velkého a moudrého syna své země, do rukou Klementa Gottwalda."


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Volba prezidenta 2008
v rubrice: Prezidentské volby 1918-2003

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2020 Český rozhlas