Volba prezidenta 2008

AKTUALIZACE TOHOTO WEBU JE UKONČENÁ.
Tuto stránku jsme přesunuli do Archivu webů ČRo.
Uvedené informace proto nemusejí být aktuální a některé soubory mohou být nedostupné.

1975

Ani Ludvíkovi Svobodovi nebylo dopřáno dosloužit celé druhé funkční období. Rok po znovuzvolení ho skolila lehká mozková mrtvice. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval, a podobně jako u Emila Háchy v druhé polovině 2. světové války ho velmi výrazně omezoval ve výkonu prezidentského mandátu. I z toho důvodu se na něj členové politbyra snažili tlačit v tom smyslu, aby se svého postu vzdal. 

Ludvík Svoboda to však odmítl. Proto musela strana zvolit jinou cestu - a tou byla novelizace článku 64 ústavního zákona o československé federaci, podle níž pokud prezident svou funkci ze zdravotních důvodů nevykonává po dobu jednoho roku, může parlament přistoupit k nové volbě hlavy státu. Tuto změnu schválilo Federální shromáždění na svém mimořádném zasedání 28. května, a hned následující den, ve středu 29. května roku 1975 se volil nový prezident.

Předseda Federálního shromáždění Alois Indra přivítal mimo jiných také "delegace politických a společenských organizací, Československé lidové armády, Sboru národní bezpečnosti a Lidových milicí". Pak zdůraznil, že "ústřední výbor Komunistické strany i ústřední výbor Národní fronty navrhly za kandidáta na úřad prezidenta republiky soudruha Gustáva Husáka.

Jako syn svého lidu našel už v mládí cestu do komunistické strany. Osvědčil své charakterové vlastnosti a nezlomnou věrnost komunistickým idejím i v období těžkých osobních zkoušek. Jeho osobní vlastnosti a schopnosti se projevily v zápase proti nejrůznějším reformátorům a odpůrcům socialismu." Takto ve svém vysílání volbu v roce 1975 zdokumentoval Československý rozhlas.

ČsRo: Jsou to vteřiny napjatého očekávání, vteřiny, které do této slavnostní chvíle zákonitě patří.

Soudružky a soudruzi, nyní oznámím, spolu s předsedou vlády soudruhu Gustávovi Husákovi, že byl zvolen prezidentem republiky a požádáme ho, aby vykonal ústavní slib.Do příchodu prezidenta republiky přerušuji schůzi obou sněmoven. Prosím však všechny přítomné, aby setrvali na svých místech.

ČsRo: V těchto chvílích předseda Federálního shromáždění soudruh Alois Indra odchází oznámit soudruhovi Gustávu Husákovi, že byl zvolen prezidentem Československé socialistické republiky.

Předseda Federálního shromáždění v doprovodu předsedy Federální vlády kráčejí středem Vladislavského sálu.

Vážený soudruhu prezidente, blahopřeji vám jménem všech přítomných ke zvolení do čela našeho státu. Přejeme vám dlouhá léta života, pevné zdraví a mnoho radosti z úspěchů naší společné práce pro rozkvět naší vlasti, pro trvalý a spravedlivý mír, pro nerozborné přátelství se svazem Sovětských socialistických republik a ostatními státy socialistického společenství.

A jak vlastně ona napínavá tajná prezidentská volba v roce 1975 dopadla? Podle zápisů volebních komisí bylo poslancům Sněmovny lidu vydáno 195 hlasovacích lístků, odevzdáno 195 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 195 hlasů. Ve Sněmovně národů poslancům zvoleným v České socialistické republice bylo vydáno 75 hlasovacích lístků, odevzdáno 75 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 75 hlasů; poslancům zvoleným ve Slovenské socialistické republice bylo vydáno 73 hlasovacích lístků, odevzdáno 73 platných hlasů; pro navrženého kandidáta 73 hlasů.

Gustáv Husák se tak stal prvním Slovákem, který se stal československým prezidentem.


 

Nacházíte se

v tematickém okruhu: Témata
na webu: Volba prezidenta 2008
v rubrice: Prezidentské volby 1918-2003

DÁLE V RUBRICE


Archiv

RSS  |  MAPA SERVERU  |  KARIÉRA  |  KONTAKTY  |  ENGLISH  (c) 2000 - 2019 Český rozhlas