1. ledna  2007  rubrika: Z našeho vysílání

Škeble na cestách aneb Převoz škeblí říčních

V obci Dudín, nacházející se mezi Jihlavou a Pelhřimovem, se rozhodli, ještě než začne sněžit a než zamrznou řeky i rybníky, vypustit a odbahnit místní návesní rybníček. Problém byl ale v tom, že tam žila poměrně velká populace škeblí říčních.

Ještě než přijely na místo těžké stroje, rozhodli se pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze střediska v Havlíčkově Brodě, že co nejvíce škeblí posbírají a přemístí do nedalekých vodních nádrží v téže obci. 

Současně nás také zajímalo, jak je možné, že škeble říční mohou žít v rybníčku, a jakou mají ve svém novém domově naději na přežití. Nejen na tyto otázky odpovídal Mgr. Václav Beran, zoolog AOPK ČR v Havlíčkově Brodě. 

 

Rozhovor o škeblích říčních s Václavem Beranem

Vložit na svůj web

Kromě škeble říční u nás žije ještě velmi vzácná škeble plochá - Foto: hlasek.com

Kromě škeble říční u nás žije ještě velmi vzácná škeble plocháFoto: hlasek.com

Na našem území žijí celkem tři druhy škeblí. Lastury všech tří druhů jsou světle zelené nebo žluté, nemají ani zámkové zuby, ani zámkové lišty. Škeble říční (Anodonta anatina) je jedním z nejhojnějších druhů mlžů u nás a nejhojnější škeble. Obývá vodní toky od potoků po velké řeky, ale také tůně, rybníky nebo jiné vodní nádrže. Ke svému životu potřebuje místa s mocnou vrstvou sedimentu, do kterého se asi ze dvou třetin zahrabává. Část škeble vystrčená z bahna bývá mírně pootevřená a s pomocí lamel filtruje potravy z vody. Na zimu se pomocí silné nohy posouvají do míst, která nepromrzají, takže v určitých místech toku nebo nádrže vznikají kolonie. 

Mladá vývojová stádia škeblí - glochidie - parazitují na žábrách mnoha druhů ryb, se kterými se dostávají do horních částí toku. Tam v určitém věku ryby opouštějí a začínají žít jako jejich rodiče. Dožívají se věku 20 - 40 let. 

Přestože se v současnosti nejedná ani o ohrožený, ani o ustupující druh, je potřeba chránit lokální populace, především při odbahňování rybníků, a alespoň část z nich přenášet a zachraňovat. 

Kromě škeble říční u nás žije ještě - dnes už ohrožená - škeble rybničná (Anodonta cygnea) a také velmi vzácná škeble plochá (Pseudanodonta complanata). 

Z velkých mlžů se na našem území vyskytuje kriticky ohrožená perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), velevrub malířský (Unio pictorum), velevrub nadmutý (Unio tumidus), velevrub tupý (Unio crassus). Posledním druhem velkých mlžů, kteří se vyskytují na našem území, je škeble asijská (Sinadonta woodiana), která byla do Evropy pravděpodobně dovlečena ve formě glochidií. V roce 2000 byl známá pouze z jedné lokality na jižní Moravě, od té doby se ale rozšířila i do Čech. Zdá se, že je vázána na tolstolobika pestrého. 

Literatura: Luboš Beran (2002): Vodní měkkýši České republiky - rozšíření a jeho změny; Uherské Hradiště. 

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo 

Autor:  Hana Staňková, Václav Beran

Nové články v rubrice

 • Ekofórum

  ČRo Plus: sobota a neděle 19:10 Diskusní pořad na ekonomická a ekologická témata. Hosty jsou respektovaní ekonomové a lidé zabývající se životním prostředím. Fundovaní moderátoři a třicetiminutový prostor umožňují jít do hloubky a nabízet různé úhly...

   
 • Magazín Leonardo

  ČRo Plus: pondělí-pátek 21:40 Populárně-naučný pořad se pravidelně zabývá aktuálními objevy, výzkumy nebo zajímavými trendy z oblasti věd

   
 • Leonardo Plus

  ČRo Plus: sobota 16:10Pořad se začal vysílat v březnu 2013. Navazuje na dříve vysílané pořady na ČRo Leonardo. Věnuje se novinkám z různých oborů, které srozumitelně představují renomovaní vědci.

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas