16. března  2012  rubrika: ZOO a botanické zahrady

Kamélie sestra čaje

Výstava o kaméliích je jednou z mála, které se konají mimo areál Botanické zahrady hl. města Prahy. Navštívit ji můžete v Konírně Trojského zámku, ve dnech 23. 3.–1. 4. 2012, vždy od 9 do 17 hodin.

Botanická zahrada výstavu připravuje ve spolupráci s Česko-japonskou společností, Galerií hlavního města Prahy a Národním památkovým ústavem, a. s. 

V reprezentativních prostorách konírny Trojského zámku se představí kamélie nejen coby krásný květ, ale i jako užitečná rostlina a jako sestra čaje. Seznámíme se také s historií pěstování kamélií v Čechách. 

Během akce můžeme ochutnat čaje v čajovně U Cesty, která se stane součástí výstavní expozice. O víkendech bude zajištěn prodej rostlin ze Zámeckého zahradnictví v Rájci – Jestřebí a poradenská služba. 

Navíc, ve čtvrtek 29. 3. od 17.30 proběhne v rámci přednáškového cyklu přednáška Kamélie ve výstavním sále botanické zahrady. Přednáší Evžen Kopecký. 

Česko-japonská společnost zajišťuje: 

Sobota 24. 3. v 15 h – Čajový obřad (škola Urasenke)
Sobota 31. 3. v 15 h – Ukázky aranžování ikebany (škola Sogetsu) 

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR. 

 

Pár vět ke kaméliím…  

Trocha botaniky: Rod Camellia patří do čeledi Theaceae – čajovníkovité a dnes zahrnuje asi 119 botanických druhů. V posledních letech se objevuje i mnoho mezidruhových hybridů. Většina registrovaných odrůd patří k druhu Camellia japonica.
Původ: Kamélie pocházejí z jihovýchodní Asie, především Číny a Japonska, kde byly záměrně pěstovány již v 6. století. Vždy zde patřily k oblíbeným, uctívaným a šlechtěným rostlinám. I dnes se zde můžeme setkat se stromy staršími 600 let, rostoucími u buddhistických chrámů a klášterů. Byla a je ozdobou chrámů a květinou užívanou k výzdobě chrámů.
Cesta na starý kontinent: Evropu kamélie „dobývají“ po roce 1792, kdy jsou importovány čínské a japonské odrůdy bílé, červené a pruhované a v roce 1806 růžové.
Kamélie v módě: Vévodkyně de Berry v roce 1820 své šaty na francouzský dvorní ples vyzdobila květy kamélie. Brzy měla zástupy následovnic i následovníků (ano, i muži si svůj šat zdobili živou kamélií!). Na upevnění květů vyráběli klenotníci speciální držáky jako doplněk rób pro návštěvy plesů a divadel.
Kamélie inspirací umělců: Snad nejznámější je Dumasova Dáma s kaméliemi a Verdiho La Traviata. Kamélii opěvují básníci F. L. Čelakovský, S. Čech, J. Vrchlický. Kamélie je námětem děl M. Švabinského či Alfonse Muchy.
Kde vzaly své jméno: Kamélie nesou jméno brněnského rodáka Jiřího Josefa Kamela, misionáře, který svůj život zasvětil výzkumné přírodovědecké práci. Kamélie byla pojmenována na jeho počest, i když ji asi nikdy nespatřil – jestli ano, to prozradí výstava! Jméno kamélii dal roku 1753 tvůrce moderního přírodovědeckého názvosloví Carl Linné.
Využití: Kamélie mohou být dlouhověkou ozdobou chladných prostor a atraktivní zelení v letní zahradě. Kromě krásy květů nabízejí kamélie i hospodářské využití. Ze semen kamélie olejodárné Camellia oleifera se lisuje kvalitní olej, z čajovníku Camellia sinensis vaříme chutný čaj. Kaméliové dřevo se používá v řezbářství i jako kvalitní palivo nevytvářející jiskry.
Kamélie v ČR dnes: V roce 1973 skončil ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích výzkum věnovaný pěstování a množení kamélií. Větší část sortimentu se přestěhoval do Zámecké zahrady v Rájci, kde dnešní sbírka čítá zhruba 300 (150 klasických + 150 křížených) odrůd a je pravděpodobně největší v ČR. Kamélie dnes nalezneme i v Botanické zahradě UK Praha, v Botanické zahradě v Liberci, v zahradě barokního zámku Lysice, v Květné zahradě v Kroměříži a na zámku Buchlovice. 

Plakát výstavy Kamélie sestra čaje - Foto: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Plakát výstavy Kamélie sestra čajeFoto: Botanická zahrada hl. m. Prahy

A ještě několik zajímavostí na konec:

Pro japonské samuraje byl jednoduchý rudý květ Camellia japonica symbolem smrti a znovuzrození.
Velmi nákladnou ozdobou byly kamélie především pro dámy v carském Petrohradu: nechávaly si je vozit rychlými posly z jihu Francie a Itálie (poupata kamélií byla balena do vaty ve vlhkých dřevěných krabičkách).
U nás nejčastěji pěstovanou a nabízenou a na trhu vysoce ceněnou rostlinou je Camellia japonica odrůda Chandleri elegans, která byla vyšlechtěná v Anglii již v roce 1824.
Věk nejstarších čajovníků Camellia sinensis nalezených v Číně se odhaduje na 2 700 let.
Ještě před názvem kamélie bylo užíváno jméno velbludka, velbludenka (překladem jména Camel, Kamel). Bohudík se toto počeštění neujalo.
V jedné z mnoha legend se praví, že kamélie je nejkrásnější mezi květinami, ale nemůže být královnou, protože nevoní... 

 

Nové články v rubrice

Doporučujeme

Pořad Planetárium

Český rozhlas Sever v sobotu 1. listopadu 2014 od 18:05

Biolog Vlastimil Hart nám představí své výzkumy magnetorecepce živočichů, za které jeho tým nedávno ve Spojených státech dostal tzv. IG Nobelovu cenu. Šest set let po příjezdu Jana Husa do Kostnice se s historikem Petrem Čornejem vydáme ke kořenům husitství, které tkvěly v celkové krizi středověké společnosti.
Webové stránky pořadu Planetárium 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas