Porota II. soutěžní kategorie

Jan Jirků - Foto: Lenka Hatašová

Jan JirkůFoto: Lenka Hatašová

Pořad pro děti (národní kategorie)

Jan Jirků 

Po absolvování Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě nastoupil v roce 1995 na DAMU, Katedru Alternativního a Loutkového divadla, obor režie – dramaturgie. Po absolvování studií pracoval v letech 2002-2004 jako umělecký šéf do Divadla Minor, kde byl též do roku 2007 režisérem. V letech 2006 – 2012 spolupracoval s divadly loutkovými i činoherními v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně, Zlíně. Doposud vytvořil přes 40 divadelních inscenací, přibližně 20 jich bylo vytvořeno s využitím principů loutkových divadel. Ke svým inscenacím her psal nebo vytvářel dramatizace, též spolupracoval na kolektivní autorské tvorbě. Je držitelem několika cen. Držitel Ceny města Plzně za režii Živá voda (scénář, režie) v rámci festivalu Skupova Plzeň, Cena diváků za dílo Marnotratný syn (námět, scénář, režie) na festivalu vysokých divadelních škol ZLOMVAZ, nebo mezi dalšími též cena Počin roku na Festivalu České divadlo za dílo Vajgl (scénář, režie). Je autorem knihy Tlukot a bubnování (Nakladatelství Albatros) oceněná v roce 2011 Ministrem školství za přínos k literatuře dětí a mládeže. V České televizi vedl v roce 2010 televizní režii Kašpárek v rohlíku: Kašpárek navždy! V současné době spolupracuje s nezávislou produkční společností Evolution film’s na vývoji a realizaci převážně televizních projektů. Je též autorem formátu, režisér a scénárista pořadu TvMiniUni vytvořeného pro Déčko, dětského kanálu České televize. 

Radek Marušák - Foto: Ivo Mickal

Radek MarušákFoto: Ivo Mickal

 Radek Marušák
 

V letech 1984 - 1989 vystudoval obor učitelství pro 2. a 3. stupeň se specializací český jazyk - dějepis na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, v letech 1992-1998 obor dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky DAMU. V současné době vedoucím katedry výchovné dramatiky DAMU a vedoucím oddělení dramatické výchovy na katedře primární pedagogiky PedF UK. Zabývá se zejména uplatněním metod dramatické výchovy ve vyučování, didaktikou dramatické výchovy a divadlem hraným dětmi. Jako garant jedné z aktivit se podílel i na řešení projektu OPVK Rozvoj čtenářské gramotnosti v prostředí inkluzivní školy, je řešitelem a garantem mnoha dalších grantů zaměřených na edukaci a umělecké vzdělávání. Je častým lektorem dílen dramatické výchovy, členem odborné rady pro dětské divadelní aktivity, působil jako lektor na mnoha přehlídkách divadla hraného dětmi a přehlídkách dětského a studentského přednesu.
Výběr z publikační činnosti: Marušák, R., Rodriguezová, O., Králová, O.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008.
Marušák, R.: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, 2010. 

Beata Panáková - Foto:  Archiv Beaty Panákové

Beata PanákováFoto:  Archiv Beaty Panákové

Beata Panáková

 

Pracuje jako dramaturgyně v Rozhlase a televizi Slovenska, organizační složka Slovenský rozhlas. V r. 1993 obhájila na ústavě slovenské a světové literatury SAV dizertační práci na téma „Podoby rozprávky v rozhlase“. V 90. letech absolvovala několik stáží ve Francii a Belgii.
Je autorkou rozhlasových her a adaptací, literárních a dokumentárních pásem, fíčrů a pohádek. Překládá z francouzštiny.
Její rozhlasové hry byly v užších kolech mezinárodních festivalů PRIX EUROPA (2003), PRIX EX AEQUO (2006) a PRIX ITALIA (2007). Fíčr „Dotyk génia“ vyhrál hlavní cenu na slovenském Festivale rozhlasové tvorby v roce 2011.
Přednášela na workshopech EBU v Helsinkách (o experimentálních dramatických žánrech) a v Bratislavě (o dětské rozhlasové dramaturgii). Její studie o slovenských rozhlasových hrách vyšla v britském sborníku Globalizace a média, Cambridge Press, 2006.
Je spoluzakladatelkou mezinárodního festivalu PRIX EX AEQUO a festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK zaměřeného na propagaci knižní a mediální kultury. 

František Zborník - Foto:  Archiv Františka Zborníka

František ZborníkFoto:  Archiv Františka Zborníka

František Zborník 

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích v oboru bohemistika – germanistika, později speciální studium dramatické výchovy na DAMU Praha. Středoškolským učitelem ve Vodňanech, poté odborným asistentem na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, specializace na didaktiku literatury, zvláště pak na využití dramatických principů a divadelních technik ve výuce (Dramaeducation), totéž pak na Pedagogické fakultě UK v Praze. Spolupracuje s řadou vysokých škol v ČR v uvedených oborech. Též lektorem v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje, komunikačních a prezentačních dovedností pro veřejnou i podnikatelskou sféru.
V letech 1990 až 1994 starostou města Vodňany. Další 4 roky neuvolněným místostarostou s agendou kultury, školství a investic města.
Od roku 2002 ředitelem Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), příspěvkové organizace Ministerstva kultury. V roce 2008 jmenován ředitelem odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. V současné době přednáší na Univerzitě J. A. Komenského v Praze obory scénická tvorba, nonverbální komunikace a dramatická výchova. Od roku 2011 současně vedoucím a dramaturgem Kulturního centra Vratislavice 101010 v Liberci.
Celý život se rovněž věnuje divadlu, zejména jako autor (divadelní hry, adaptace literárních děl – Městská divadla pražská, Divadlo A. Dvořáka Příbram) a režisér (Jihočeské divadlo v Č. Budějovicích, amatérská divadla ve Vodňanech a České lípě).
Je autorem rozhlasových her a knih pro děti.
 

Tomáš Zikmund - Foto:  Archiv Tomáše Zikmunda

Tomáš ZikmundFoto:  Archiv Tomáše Zikmunda

Tomáš Zikmund 
 

Tomáš Zikmund pracuje v Českém rozhlase od roku 1967. Z pozice natáčecího technika Útvaru zvukové výroby přešel v roce 1969 do funkce zvukového mistra. V 70. letech absolvoval dvouleté studium rozhlasové techniky. Od roku 1975 se specializuje na hudební výrobu a věnuje se kromě studiového nahrávání i nahrávání v exteriérech. V polovině 80. let založil Experimentální studio ČRo, kde jsou ověřovány nové technologické postupy při výrobě a vysílání rozhlasových pořadů. Od let 90. spolupracuje se Zvukovým studiem Akademie múzických umění v Praze, kde později začal vyučovat zvukovou režii a rozhlasovou tvorbu. V roce 2000 se stal docentem na HAMU. Dlouhodobě pracuje na projektech Historické varhany Čech a Moravy, Synagogy Čech a Moravy či Gregoriánský chorál. V současné době je vedoucím Tvůrčí skupiny elévů. 

Autor:  Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídek

Partneři

 • Logo IVF - Foto: International Visegrad Fund
 • Polskie Radio - Foto: Polskie Radio
 • RTVS - Foto:  RTVS
 • MTVA - Foto: MTVA organization
 • Město Olomouc - Foto: Město Olomouc
 • Univerzita Palackého v Olomouci - Foto:  Univerzita Palackého Olomouc
 • Herecká asociace - Foto:  Herecká asociace
 • Olomoucký kraj - Foto:  Olomoucký kraj
 • České Radiokomunikace - Foto:  České radiokomunikace
 • Vápenka Vitoul - Foto: Vápenka Vitoul
 • Sklárny Bohemia - Foto:  Sklárny Bohemia Poděbrady
 • Pivovar Chomout - Foto: Pivovar Chomout
 • Opel Moto Morava - Foto: Opel Moto Morava
 • Opel Moto Morava - Foto: Opel Moto Morava
 • Deník - Foto:  denik.cz
 • olomouc.cz - Foto: olomouc.cz
 • Moravský senior - Foto: Moravský senior

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace