* 3.12.1956 v Praze  rubrika: Členové rady

Mgr., MgA. Dana Jaklová

Mgr., MgA. Dana Jaklová - místopředsedkyně a tisková mluvčí

Mgr., MgA. Dana Jaklová - místopředsedkyně a tisková mluvčí

Po gymnáziu navštěvovala roční kurs francouzštiny na Jazykové škole v Praze. V roce 1976 začala studovat na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor český jazyk - francouzský jazyk. Studium ukončila v roce 1980. Po studiu nastoupila do tehdy Československého rozhlasu.

Pracovala nejprve jako redaktorka ve francouzské redakci zahraničního vysílání, poté jako redaktorka v redakci zábavy stanice Praha. Podílela se na přípravě rozhlasových silvestrovských pořadů a byla redaktorkou pořadů Kolotoč. 

Autorsky připravovala také zábavné, historické pořady "Kdy to bylo?". Pro redakci dětí a mládeže připravila několik pohádkových dramatizací. V roce 1983 začala dálkově studovat divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor dramaturgie. Absolvovala v roce 1988. V roce 1989 byla zakládající členkou Občanského fóra ČRo. V redakci zábavy začala připravovat pořady s divadly malých forem (divadlo Sklep, recitační skupina Vpřed) a pořady autorských dvojic (Vodňanský-Skoumal, Stropnický-Jiráň, bří Justové). 

V roce 1993 přešla ze stanice Praha Českého rozhlasu na stanici Radiožurnál, kde pracovala jako redaktorka kulturního zpravodajství. V roce 1997 se stala politickou zpravodajskou Radiožurnálu. Měla na starosti nejprve ODS, později senátní zpravodajství a ČSSD. Postupně přebrala zpravodajství parlamentních stran a také pracovala jako zpravodajka ze sněmovny. Podílela se na přípravě publicistických pořadů Radiožurnálu "Zápisník domácích zpravodajů" a "Týden v Česku". 

V listopadu 2004 odešla z Českého rozhlasu do internetového deníku Česká média, kde pracuje jako parlamentní zpravodajka. Od roku 1980-85 byla vedoucí, autorkou, režisérkou, herečkou amatérského divadelního souboru Divadlo v uvozovkách. Poté spolupracovala s rockovými skupinami Etal a Folimanka Blues. 

Rodinný stav:
Rozvedená, 1 syn 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UK
DAMU 

Politická příslušnost:
1991 - květen 1996 v ODA
2005 v ODS 

Do Rady Českého rozhlasu byla nominována:
Syndikátem novinářů. Zvolena ve 2. kole první volby 16. 3. 2006 79 hlasy od 131 poslance. 

Od 28.4.2010 zvolena přesedkyní Rady ČRo. 

Mgr., MgA. Dana Jaklová - místopředsedkyně a tisková mluvčí

Mgr., MgA. Dana Jaklová - místopředsedkyně a tisková mluvčí


 

FOTO všech členů Rady Českého rozhlasu v tiskové kvalitě najdete v přiložené fotogalerii. 

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas