PhDr. Milan Uhde - tiskový mluvčí a místopředseda Rady ČRo
Narozen 28. července 1936 v rodině právníka a advokátky. Obecnou školu vychodil v Brně, kde také navštěvoval gymnázium, maturoval v roce 1953 a pak vystudoval filosofickou fakultu, obor čeština a ruština. Absolvoval 1958, po základní vojenské službě pracoval do roku 1970 jako redaktor literárního měsíčníku Host do domu. Po zrušení časopisu byl spisovatelem z povolání, od roku 1972 zakázán až do roku 1989. Signatář Charty 77, manifestu Hnutí za občanskou svobodu. Od roku 1990 členem české vlády jako ministr kultury, od roku 1992 do roku 1996 předsedou České národní rady, resp. Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, od roku 1996 předsedou poslanecké frakce ODS, posléze poslancem téže strany a nakonec Unie svobody. Od roku 1998 opět spisovatelem z povolání. Autor sbírek poezie, povídek, filmových scénářů, divadelních a rozhlasových her, esejů a publicistických statí, např. Král-Vávra, Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl, Výběrčí, Zubařovo pokušení, některé pod cizím jménem, např. Balada pro banditu, Pohádka máje. Ženatý od roku 1963, otec dvou dětí. Žije v Brně, manželka je jednatelkou a ředitelkou nakladatelství Atlantis, s.r.o.
FOTO v tiskové kvalitě