grafik, designer, politický analytik, fotoreportér a publicista
Narozen 4. 5. 1963 v Praze

člen Syndikátu novinářů

Štěpán Kotrba pochází z výtvarnické rodiny. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou jako průmyslový designer, realizoval řadu keramických a kamenných plastik a reliefů pro architekturu v okrese Pardubice, Ústí, Most, Chomutov, Praha. Jako návrhář keramiky a porcelánu byl zaměstnán v Ústavu bytové a oděvní kultury, jako creative director byl pak zaměstnán v několika reklamních agenturách a médiích. Realizoval desítky logotypů a s řadou firem spolupracoval na jejich corporate identity. Je spoluautorem rozsáhlého piktogramového informačního systému INFOTYP.
Působil v redakci týdeníku Mosty, vydával a řídil nezávislý analytický měsíčník pro politiku Pražský demokrat, v současnosti spolupracuje s internetovým deníkem Britské listy jako publicista, grafik a redaktor. Jeho reklamní práce z let 1995 - 1998 byly oceněny v několika soutěžích. Obdržel mimo jiné cenu časopisu Newsweek a několik ocenění Zlatá pecka.
V oblasti ITC a zvláště sociálních důsledků rozvoje informačních a telekomunikačních technologií a nových médií se angažuje od počátku devadesátých let, spolupracoval mimo jiné s Českým rozhlasem od roku 2000 na koncepci a designu jeho internetových stránek. Od roku 1995 spolupracoval na přípravě Státní informační a telekomunikační politiky. Do roku 2004 byl členem odborné komise pro informatiku a telekomunikace ČSSD, kterou opustil po svém zvolení do Rady ČRo.

VZDĚLÁNÍ
akademický sochař, pedagogická aprobace
1981-1988 VŠUP - tvarování užitkových předmětů, Praha
1978-1981 SUPŠ - výstavnictví, scénografie, Praha


POLITICKÁ PŘÍSLUŠNOST
1986 - 1992 KSČ, KSČM
1995 - ČSSD


RODINNÝ STAV:
1x rozvedený, dvě dcery


Do Rady ČRo jej nominovaly tyto organizace:
Syndikát novinářů ČR
SON - Sdružení nájemníků ČR,
sdružení právníků IURIDICUM REMEDIUM,
romské sdružení DŽENO


stepan@kotrba.cz
FOTO v tiskové kvalitě