Dozorčí komise

Dozorčí komise je poradní orgán Rady Českého rozhlasu ve věcech kontroly hospodaření ČRo, zřízený na základě § 8a zákona o Českém rozhlase. Je volena a odvolávána Radou a jí je také ze své činnosti odpovědná. Má pět členů, jejich funkční období je dvouleté. Komise pracuje na základě zadání Rady a rovněž přijímá svůj vlastní plán kontrolní činnosti pro každý rok. Pravidelně podává Radě písemné zprávy o své činnosti za každé čtvrtletí. Její členové mají právo nahlížet do všech dokladů souvisejících s hospodařením rozhlasu. Jsou povinni o výsledcích své práce zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení své práci v komisi.

Členové

 • Ing. L'ubica Mocková

  Členkou Dozorčí komise Rady ČRo byla zvolen 25. ledna 2017 s účinností od 1. února 2017.

   
 • Ing. Marek Vích

  Členem Dozorčí komise Rady ČRo byl zvolen 25. ledna 2017 s účinností od 1. února 2017. 

   
 • Mgr. Ing. Filip Hejl

  Členem Dozorčí komise Rady ČRo byl zvolen 25. ledna 2017 s účinností od 1. února 2017, od 13. února je jejím předsedou.

   
 • JUDr. Jakub Chytil

  Členem Dozorčí komise Rady ČRo byl zvolen 28. ledna 2015 s účinností od 1. února 2015.

   
 • Mgr. Robert Cholenský

  Členem Dozorčí komise Rady ČRo byl zvolen 28. ledna 2015, od 13. února 2017 je jejím místopředsedou.

   

Bývalí členové

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas