1. září  2010  rubrika: O radě

Proč má Český rozhlas jako médium veřejné služby Radu?

Hlavní budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12 - Foto: Jan Rosenauer

Hlavní budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12Foto: Jan Rosenauer

Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností. Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

O vzniku Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce rozhodla politická reprezentace naší země. Také o výši rozhlasových poplatků a o tom, kdo je ze zákona poplatníkem, rozhodují poslanci. Ti také volí členy Rady Českého rozhlasu. Členové Rady ČRo a Rada jako celek jsou tedy odpovědní za svou práci poslanecké sněmovně. Právě jí Rada Českého rozhlasu odevzdává dvakrát ročně zprávu o činnosti a o hospodaření Českého rozhlasu. 

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi. 

Rada Českého rozhlasu jako celek i její členové nesmějí podle zákona o Českém rozhlase přímo zasahovat do programu média veřejné služby. Rada pouze schvaluje dlouhodobé programové plány ČRo. Velké množství podnětů a stížností, kterými se Rada zabývá, se ale týkají právě programu. Posluchači často vidí v Radě Českého rozhlasu řídící orgán veřejnoprávního rozhlasu. Rada všechny stížnosti projednává, rozhodovat ale musí management, respektive generální ředitel ČRo, k němuž jedinému může Rada vztahovat svá doporučení. Také jeho jediného může Rada Českého rozhlasu sankcionovat v případě vážných pochybení, a to i jeho odvoláním. Jen generální ředitel ČRo je ze své činnosti odpovědný Radě, která ho do funkce volí. 

Český rozhlas jako médium veřejné služby nakládá s veřejnými prostředky, tedy s prostředky nás všech. Zatímco stát, který rozhoduje o využití našich financí z daní, má zajištěnu kontrolu nakládání s těmito financemi především prostřednictvím NKÚ, Český rozhlas podléhá jen kontrole Rady Českého rozhlasu. Takto byl koncipován zákon o Českém rozhlase v roce 1991. 

I přesto, že kompetence Rady Českého rozhlasu ke kontrole veřejných prostředků, se kterými Český rozhlas nakládá, jsou podle zákona o Českém rozhlase poměrně malé, je jisté, že tlak veřejnosti přes Radu na vedení Českého rozhlasu může upozornit zákonodárce na problémy, které médium veřejné služby prožívá. A právě zákonodárci, tedy zvolení poslanci mají možnost o situaci médií veřejné služby rozhodovat. 

Podrobnosti o působení a pravomocích Rady Českého rozhlasu určuje na základě zákona Jednací a Volební řád Rady Českého rozhlasu, který je součástí i této internetové stránky. 

Autor:  Dana Jaklová
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas