Aktuality

Pohled do galerie - Foto: Khalil Baalbaki

Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 26. listopadu 2014 od 14:00 hod. v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, suterén, Vinohradská 12, Praha 2.

Z programu:

- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o poslechovosti ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2014
- informace k pořadu Hovory z Lán 2. 11. 2014
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr


Veřejná schůze Rady ČRo 26. listopadu 2014

Členové rady

Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.

Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.


PhDr. Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

PhDr. Jiří Vejvoda
místopředseda a tiskový mluvčí Rady ČRo
mobil: 602 292 072Bc. Ivan Tesař
člen Rady

Ivan Vodochodský
člen Rady


Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2014 Český rozhlas