Aktuality

Český rozhlas Brno - Foto: Eva Odstrčilová

Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 29. dubna 2015 od 13:00 hod. v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4.

Z programu:

- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2015
- informace o prodeji nemovitého majetku ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr


Veřejná schůze Rady ČRo 29. dubna 2015

Členové rady

Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.

Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.


PhDr. Petr Šafařík
místopředseda Rady ČRo

PhDr. Jiří Vejvoda
místopředseda a tiskový mluvčí Rady ČRo
mobil: 602 292 072Bc. Ivan Tesař
člen Rady

Ivan Vodochodský
člen Rady


Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2015 Český rozhlas