Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro stížnosti zasílané Radě Českého rozhlasu?
Účelem zpracování osobních údajů stěžovatele je řádné vyřízení stížnosti. Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti, konkrétně se jedná o povinnost uloženou Radě Českého rozhlasu v §8 odst. (1) písm. f) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění. Pokud stěžovatel ve stížnosti (může k tomu využít formulář na stránce Rady Českého rozhlasu) bude souhlasit se zveřejněním svých osobních údajů na stránce Rady Českého rozhlasu, je tento souhlas právním důvodem pro tento způsob uveřejnění. Stěžovatel má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Bez souhlasu stěžovatele nebudou příslušné osobní údaje na stránce Rady Českého rozhlasu uváděny. Osobní údaje stěžovatele budou zpracovávány členy Rady Českého rozhlasu a příslušnými zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří budou Radou Českého rozhlasu požádáni o součinnost při řešení stížnosti. Osobní údaje stěžovatele budou zpracovávány na technických prostředcích Českého rozhlasu, které jsou přístupné pouze osobám s kvalifikovaným přístupem, případně i na webu Rady Českého rozhlasu, po dobu deseti (10) let. Poté budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

   První  |  Předchozí
Stránka 27  z celkem  29
Další  |  Poslední

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas