31. října  2017  rubrika: Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Dotazy a podněty posluchačky I. Tothové (říjen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2017

Dotazy a ponděty
 
viz příloha 

Odpověď Rady ČRo 

Vážená paní Tothová, 

děkujeme za Vaše široké spektrum dotazů, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušné členy vedení Českého rozhlasu. Poskytli ho ředitel Komunikace a vnějších vztahů Českého rozhlasu Jiří Hošna, ředitelka Výroby Kateřina Konopásková a Jiří Malina (pověřený řízením Nových médií).
Rada Českého rozhlasu se s jejich vyjádřeními, které k naší odpovědi přikládáme, seznámila a považuje je za vyčerpávající. 

Radní Českého rozhlasu si velmi váží Vašeho zájmu o veřejnoprávní médium. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas