Podnět posluchače ohledně současné politické situace (květen 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 5. 2018

Text podnětu
 viz příloha    

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane posluchači, 

děkujeme Vám za Vaše postřehy, týkající se celkové situace ve společnosti, vysílání České televize a v menší míře i vysílání Českého rozhlasu. 

Jakkoli je každý jednotlivý názor cenný, dovolte konstatovat, že právě stanicím ČRo Radiožurnál a ČRo Plus, které podrobujete dílčí kritice, se v posledním měřeném období dařilo uspokojovat stále větší počet posluchačů. To znamená, že jejich vysílání je přitažlivé a vykazuje i přiměřenou důvěryhodnost. 

Určité nedostatky, které se jistě někdy ve vysílání vyskytují, jsme dosud neshledali natolik zásadními, aby znamenaly porušení zákona o Českém rozhlase nebo Kodexu Českého rozhlasu. 

Rada Českého rozhlasu bude nicméně vysílání nadále sledovat a vyhodnocovat právě z hlediska zákonného i etického. 

S úctou,
jménem Rady Českého rozhlasu, 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas