Podnět posluchače ohledně výroků zaměstnance ČRo P. Dudka v ČT (srpen 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 8. 2018

Text podnětu
 

Vážená Rado Českého rozhlasu.
Mnozí z novinářů si stěžují na to, že se naši představitelé nevyjadřují slušně.
Zachytil jsem případ, kdy se zdá, že je tomu naopak. Zaujalo mě zejména, že pan Dudek, novinář ČRo, jak bylo při vysílání České televize - pod obrazovkou - uvedeno, se vyjádřil ke konání předsedy vlády jak je níže uvedeno. Usuzuji, že jestliže se pan Dudek jen nebrání a jestliže by měl mít tedy pravdu, pak je možno v České televizi o komkoli prohlásit jakýkoli nesmysl.
Prosím, abyste se s věcí seznámili, přesná citace prohlášení pana Dudka je zaznamenána televizí a je dohledatelná.
Pokud pak budete mít zato, že věc patří spíše Radě České televize, sdělte mi to. Pokud jí záležitost nepostoupíte přímo.
Usuzuji, že uvedení mailového rozhovoru Vás bude informovat stručně a přesně.
Na věci mě velmi mrzí, že pan Dudek nechápe, že přestřelil.
Na Radu ČRo se obracím také proto, aby bylo ověřeno, že pan Petr Dudek je opravdu novinářem ČRo.
Dodávám, že jsem letitým posluchačem ČRo2, zejména pořadů paní Senkové. Lepší si nedovedu představit.
S úctou 

Váš posluchač  

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane posluchači, 

děkuji Vám za Váš podnět. Obsahuje dvě skutečnosti. 

Ano, pan Dudek je zaměstnancem Českého rozhlasu a Rada ČRo by mohla proti jeho práci vznést stížnost generálnímu řediteli ČRo, pokud by porušovala ustanovení daná Zákonem o Českém rozhlasu nebo Kodex Českého rozhlasu.
Rada Českého rozhlasu však nemá v kompetenci se vyjadřovat k vysílání České televize, i když v něm vystupuje pracovník ČRo. Příslušnou stížností je třeba oslovit Radu České televize, případně Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. 

S úctou, jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas