Stížnost AK Matzner ohledně článku a příspěvku B. Kladivové o portálu Fireflies (červenec 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti
viz příloha 

Odpověď Rady ČRo 

Vážení, 

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět, který jste formou stížnosti vznesli ohledně konkrétního segmentu ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. S přesvědčením, že je třeba mu věnovat náležitou pozornost, jsme požádali vedení Českého rozhlasu o kvalifikované vyjádření, které si k tomuto dopisu dovoluji připojit. 

Rada ČRo jej považuje za korektně vyargumentované a vyjadřuje s ním svůj souhlas. 

S úctou, jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu 

Vyjádření vedení ČRo 

Dobrý den,
seznámil jsem se s okolnostmi přípravy předmětného materiálu. Redaktorka si počínala naprosto standardně. O vyjádření žádala firmu několikrát, nakonec jí přislíbila rozhovor Pavlína Šklíbová, platinová členka společnosti. Při dohodnutém telefonátu však paní Šklíbová odmítla rozhovor po telefonu v obavě, že by to redaktorka mohla pochopit špatně, ale pozvali ji na setkání, kam také za týden dorazila. Vzhledem k okolnostem měla předem od nadřízených povolení k natáčení skrytým mikrofonem. 

Chtěl bych zdůraznit, že Český rozhlas společnost z ničeho neobviňoval – mírná pochybení pojmenovávají jiní – ČOI, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, které samo oslovilo živnostenský úřad a dalo podnět k prošetření činnosti společnosti. 

Jsem přesvědčen, že při zpracování reportáže postupovala reportérka zcela podle Kodexu ČRo a dalších žurnalistických pravidel. 

S pozdravem 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas