31. října  2017  rubrika: Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Stížnost posluchače B. Doležala ohledně pořadu „Kulatý stůl“ (říjen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2017

Text stížnosti
 

Pro paní Hanu Dohnálkovou, předsedkyni Rady ČRo 

Vážená paní předsedkyně, v příloze Vám posílám svou stížnost generálnímu řediteli ČRo na způsob, jakým byl připravován poslední pořad Kulatý stůl, odvysílaný nakonec v neděli 7. října (k účasti jsem byl rovněž přizván) s také můj dopis, s nímž se obracím na Radu ČRo s prosbou, abyste se případem rovněž zabývali. Obojí posílám rovněž poštou. 

S pozdravem 

Bohumil Doležal, politolog a publicista 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Doležale, 

děkujeme za Vaši stížnost, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného člena vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.
Rada Českého rozhlasu se s jeho zněním, které k této odpovědi připojujeme, seznámila a ocenila uznání chyby v komunikaci ze strany veřejnoprávního média. Věříme tomu, že pochybení nebylo úmyslné. 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o Český rozhlas. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Doležale, 

prošetřil jsem Vaší stížnost a dospěl k následujícímu závěru. K chybě došlo v komunikaci na linii šéfredaktor – dramaturg pořadu – moderátor – pozvaní hosté. Zatímco se šéfredaktor Ondřej Nováček s dramaturgem Radkem Kubičkem domluvili na aktuálních tématech týdne – výroky M. Zemana k rozšiřování prezidentských pravomocí, stěhování části výroby Škodovky do Německa a plány na těžbu lithia, moderátor Tomáš Procházka už dříve obeslal pozvané hosty s tématy týkajícími se voleb, o nichž píšete. Volební témata jsou ovšem součástí volebních speciálů a diskuzí, které Český rozhlas Plus vysílá v předvolebním období prakticky denně. Naopak nedělní kulatý stůl Názorů a argumentů je koncipován jako debata nad aktuálními událostmi uplynulého týdne, je tam více témat, jimž je věnován kratší prostor než např. v předvolebních speciálech. Bohužel informace o změně témat se dostala k hostům vinou nedostatečné komunikace až před natáčením pořadu, nikoliv v dostatečném předstihu, aby se stihnuli připravit, resp. znovu zvážit svou účast v diskuzi. To je samozřejmě chyba, za níž je třeba se omluvit. 

Vzhledem k sensitivnímu tématu v době těsně před volbami chápu Vaše rozhořčení. Mohu Vás ale plně ujistit, že se jednalo pouze o nedopatření v plánování a komunikaci pořadu Názory a argumenty, nikoliv o nepřímou cenzuru Vaší osoby, či volebních témat jako takových. O tom svědčí fakt, že Český rozhlas Plus momentálně vysílá k volbám desítky pořadů, analýz a komentářů, v nichž kromě politiků využívá politology a novináře napříč názorovým i mediálním spektrem. O cenzuře názorů, stanovisek či konkrétních osob nemůže být v žádném případě řeč. V tomto směru nevím o žádném případu, který by cokoliv takového byť jen indikoval. 

Věřím, že pochopíte moje vysvětlení a budete i nadále pokračovat ve spolupráci s Českým rozhlasem, které si vážím. 

S pozdravem 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas