Stížnost posluchače J. Brotánka ohledně informací z Číny o odebírání orgánů (červenec 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 7. 2017

Text stížnosti
 

Vážení radní,
dovoluji si vás upozornit závažné téma, které bylo přeloženo posluchačům, aniž by byla dána možnost straně, která je terčem těžkého obvinění, aby věc vysvětlila či vyvrátila. Jedná se o tvrzení, že Čína vědomě provádí násilné a řízené odebírání lidských orgánů z těl vězňů, živých či popravených. S tímto obviněním se operuje již mnoho let, znovu a znovu se vrací. Předpokládám, že se čínské kompetentní orgány už k tak závažné otázce jistě vyjádřily. V našich mediích jsem ale o čínském stanovisku nic nezaznamenal. Je ale možné, že mně to uniklo. Jestliže se redaktoři ČRo chopili tohoto tématu, pak by se měli snažit zjistit, co k tomu uvádí čínská strana. A s jejím stanoviskem seznámit posluchače. A český rozhlas k tomu má prostředky – navíc má přímo na místě svého stálého zpravodaje. Kdo jiný by měl zjistit, jak to s transplantacemi lidských orgánů v Číně je. Svědkové z hnutí Falun kung tvoří jednu stranu, možná že až příliš zaujatou, aby se dalo jejich svědectví věřit do posledního slova. ČRo není soukromá stanice, má svůj kodex, který ji zavazuje, aby posluchačů překládala problémy v celé jejich šíři, nikoli jen patřičně upravené tak, aby posluchačům vnucovala jen jediný pohled. Názor by si měl posluchač utvořit sám.Nebudu to rozvádět, všichni kdo mají co do činění s ČRo to dobře vědí. Proto naléhavě žádám Radu ČRo, aby uplatnila své pravomoce a svůj vliv a přiměla ČRo řádně plnit povinnosti vyplývající z jeho postavení na české mediální scéně. Podnětem k sepsání bylo vysílání ČRoPlus z 15.06.2017 a to pořad ZAOSTŘENO v 15:33 a opakovaný téhož dne v 22:39.
S pozdravem Jiří Brotánek 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Brotánku,
děkujeme za zajímavý podnět. Prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu jsme o vyjádření požádali odpovědného představitele vedení rozhlasu, šéfredaktora stanice ČRo Plus Ondřeje Nováčka. Znění tohoto vyjádření připojujeme k naší odpovědi.
Rada Českého rozhlasu ho považuje za vyčerpávající a vnímá i příslib Českého rozhlasu pokusit se získat vyjádření čínských představitelů. Souhlasíme s Vaším doporučením, aby Český rozhlas nejen v referování o zmíněné problematice více využíval svého čínského zpravodaje Davida Jakše.
S přátelským pozdravem 

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Brotánku, 

děkuji za Váš podnět k pořadu Zaostřeno vysílaného dne 15. 6. 2017. Odběr orgánů z těl popravených vězňů v Číně umožňuje zákon platný od roku 1984 v případě, že se příbuzní o tělo nepřihlásí. Dne 23. března 2012 vydal Chuang Ťie-fu, náměstek čínského ministra zdravotnictví, prohlášení, ve kterém uvedl, že se země chystá do tří až pěti let ukončit „dárcovství orgánů“ od popravených vězňů. Evropský parlament Čínu v roce 2013 vyzval, aby tak učinila neprodleně. Odběr orgánů z těl vězňů tedy nepopírají ani čínští představitelé a je v této zemi legalizován. V tomto případě nevidím žádný důvod si tuto skutečnost nechat potvrzovat od oficiálních čínských kruhů. Čína oficiálně popírá pouze ilegální odběr, přičemž hranice mezi legálním a ilegálním je v tomto případě dána skutečností, zda se příbuzní přihlásí, resp. nepřihlásí o tělo popraveného.
Zmíněný pořad Zaostřeno byl postaven na otevřené výpovědi příslušnice hnutí Falun Gong, která byla v letech 2005 a 2006 vězněná v pekingském ženském táboře nucených prací a dnes žije v Londýně. Další výpověď pochází od Envera Tohtiho, který v 90. letech pracoval v Urumči jako chirurg a osobně odebral orgány jednomu z popravených vězňů (dle jeho výpovědi vězeň v době odběru ještě žil). Jejich zkušenost je tedy bezprostřední a věnovat jí prostor ve vysílání má zcela jednoznačně opodstatnění. Dále si dovolím upozornit, že odběrem orgánů čínským vězňům se velmi seriózně zabývá i například Evropský parlament, o čemž svědčí rezoluce z let 2013 a 2016. Link na starší z usnesení EP je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0603&language=CS. Z textu výše uvedeného usnesení EP vyjímám:
„1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále se opakujícími a důvěryhodnými zprávami o systematickém, státem schvalovaném nedobrovolném odebírání orgánů vězňům svědomí v Čínské lidové republice, mezi nimiž je i mnoho stoupenců Falung Gong uvězněných za jejich náboženské přesvědčení a také členové dalších náboženských a etnických menšinových skupin;
2. zdůrazňuje, že plán postupného ukončení nedobrovolného odebírání orgánů popraveným vězňům až do roku 2015 není přijatelný; vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby praktiky nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí a členům náboženských a etnických menšinových skupin ukončila okamžitě;“
Pro další orientaci v problému doporučuji vyšetřovací zprávu Bloody Harvest bývalého kanadského politika Davida Kilgoura a právníka Davida Matase: http://bloodyharvest.info/wp-content/uploads/2012/03/organ-harvesting-report20070131-eng.pdf. Souhrn této rozšířené verze zprávy u nás zpracovala nezisková organizace Lidská práva bez hranic, link zde: http://lpbh.org/2017/04/19/souhrn-vysetrovaci-zpravy-o-ilegalnim-odberu-organu/ Zde je link na článek experta OSN proti mučení Manfreda Nowaka z roku 2005: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=16777#.WUkuMuvyiUm
Podle Davida Kilgoura, Davida Matase a Ethana Gutmanna nedobrovolné odebírání orgánů v Číně pokračuje dodnes. Není tedy pravda, že tvrzení o odběru orgánů členům sekty Falun Gong jsou založena výhradně na svědectví členů této sekty. Z rezoluce Evropského parlamentu například zřetelně vyplývá, že představitelé této vrcholné evropské instituce o této praxi nemají pochyb.
Čínští představitelé se k tématu Falun Gong v posledních letech nevyjadřují, anebo vyjadřují velmi sporadicky a neochotně. Ambasáda ČLR má na svých stránkách poslední vyjádření z roku 2006, které se ovšem nevěnuje otázce odebírání orgánů členům Falun Gong. http://www.chinaembassy.cz/cze/rdzt/jpflg/ Redaktorka Lucie Vopálenská, která inkriminovaný pořad připravila, se pokusila několikrát neúspěšně kontaktovat čínskou ambasádu telefonicky. Až posléze odeslala otázky k tomuto tématu na čínskou ambasádu doporučeným dopisem. Souhlasím s názorem pana Brotánka, že správně v pořadu měl zaznít i hlas, resp. vyjádření čínské strany. Lze diskutovat o tom, zda jsme odvysílání pořadu kvůli tomu měli pozdržet. Na druhou stranu pravděpodobnost, že v dohledné době získáme relevantní vyjádření čínských představitelů je velice nízká. Navíc pořad byl inspirován aktuálním případem, v němž starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský vyzval, aby těla z prodloužené výstavy Body The Exhibition na pražském Výstavišti byla pohřbena, neboť mohou patřit mimo jiné právě tzv. vězňům svědomí. Odložení vysílání o týdny, či měsíce by pořad znehodnotilo z hlediska aktuálnosti. Přesto mohu slíbit, že se tématu budeme nadále věnovat a pokud se nám podaří získat stanovisko ať již čínské ambasády, či jiného relevantního představitele Čínské lidové republiky, uveřejníme jej v dalším pořadu věnujícímu se této závažné problematice.
S pozdravem
 
Mgr. Ondřej Nováček 
šéfredaktor ČRo Plus 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas