Stížnost posluchače J. Gutha ohledně rozhlasového poplatku (srpen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2017

Text stížnosti
 

Vážení přátelé, do datové schránky mi přišla dvěma jistě povolanými osobami vlastnoručně podepsaná zpráva - co zpráva, přímo upozornění (na povinnost hradit rozhlasový poplatek). A sice na povinnost, kterou řádně plním už mnoho let - od doby, kdy vznikla. Od srpna 2014 pak platím přímo Českému rozhlasu, a to s variabilním symbolem 8710692188. 

Vážení přátelé, mám rozhlas rád, tak mě znepokojuje, když místo důležitějších věci prohrabává živnostenské rejstříky či co (ani jste se neobtěžovali uvést, jak jste na "Mgr. Jiřího Gutha Jarkovského, IČO:
47233052" přišli, a proč myslíte, že by měl platit poplatek) a plní zbytečně datové schránky posluchačů. Na omluvě netrvám, ale zprávu, že tenhle postup zrušíte nebo aspoň změníte - zlepšíte, bych opravdu ocenil. Chápu, když si někdo chce udělat v seznamu či databázi pořádek, ale když jenom obtěžuje ty, o nichž se domnívá, že se vyhýbají povinnosti, a přitom nedokáže identifikovat, že mu naopak třeba někdo "přebývá", je to poněkud primitivní a v nejhorším smyslu toho slova ziskuchtivé chování. To mi vadí. 

Protože nevím, kdo neosobní adresu "poplatek@rozhlas.cz" spravuje, obracím se zároveň s podnětem (stížností) na Radu ČRo, aby byla tak laskavá a dohlédla na nápravu toho, co kritizuji, a podala mi o tom zprávu. 

Na nejapnou výhrůžku v závěru upozornění, že když se cosi nestane (a to si pište, že ani jedna z možností, které jste dokázali vykoumat, nenastane), budete mě i nadále vyzývat, mohu adekvátně reagovat tak, že v tom případě Vám (a radě) budu posílat úryvky z Kodexu ČRo a dalších relevantních dokumentů, abyste poznali a uznali, co děláte špatně. 

Pro další komunikaci používejte laskavě elektronickou poštu. 

Zdraví
Jiří Guth 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Guthe,
děkuji Vám za Vaši stížnost týkající se placení rozhlasových poplatků. Rada Českého rozhlasu ji prostřednictvím generálního ředitele předala příslušným vedoucím pracovníkům Českého rozhlasu s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji. Po prozkoumání celé záležitosti se Rada Českého rozhlasu s vyjádřením vedoucí Odboru obchodu a rozhlasových poplatků Eduardy Hekšové ztotožňuje. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den, 

dne 30. 6. 2017 jsme obdrželi stížnost na postup Českého rozhlasu v oblasti vymáhání poplatků. Jednalo se o reakci na výzvu, kterou p. Guth Jarkovský obdržel jako fyzická osoba podnikající, která dosud neplatí rozhlasový poplatek. Jeho kontaktní údaje byly získány z veřejných zdrojů (jméno, IČ, datová schránka). 

Cílem odesílaných upozornění, které nemají charakter výzvy odběratele elektřiny dle Zákona č. 348/2005 o rozhlasových a televizních poplatcích, je rozšiřování základny rozhlasových poplatníků a především prevence a osvěta. Celá řada podnikatelských subjektů si stále poplatkové povinnosti není vědoma. Český rozhlas tím přispívá, jak je definováno i v Zákoně č. 484 o Českém rozhlase, k právnímu vědomí obyvatel České republiky.  

V odpovědi panu Guthovi jsme vysvětlili rozdíl mezi fyzickou osobou (domácností) a fyzickou osobou, která je podnikatelem, a to ve vztahu k povinnosti platit rozhlasové poplatky. Věříme, že zaslaná odpověď je dostatečnou obhajobou postupu Českého rozhlasu. Pan Guth Jarkovský na zaslanou zprávu zatím nereagoval. 

Do přílohy zprávy přikládám jak znění Upozornění, které od nás p. Guth Jarkovský obdržel, tak naši odpověď na jeho stížnost. Odpověď jsme zaslali 13. 7. 2017. 

S pozdravem 

Ing. Eduarda Hekšová
vedoucí Odboru obchodu a rozhlasových poplatků 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace