Stížnost posluchače J. Hromka ohledně formátu vysílání dopravních informací v ČRo (září 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 9. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den
Od začátku tohoto roku přestal Radiožurnál vysílat dopravní informace TMC. Výsledek je ten, že ve svém bydlišti Českých Budějovicích a okolí se mi tyto informace do navigace téměř nenačítají a pokud se načtou, tak jsou to informace ze stanice Vltava, které jsou neúplné. Posílal jsem dotaz vedoucímu vysílání Zelené vlny panu Jandovi, který mi odpověděl obecně, že věc o vysílání TMC je od začátku roku 2017 v jednání. Nechápu proč s uvedením nového formátu Zelené vlny došlo k zastavení těchto služeb i když v článku ze dne 14.11. 2016 (http://www.rozhlas.cz/zelenavlna/motozurnal/_zprava/1669515) je uvedeno, že dojde k navýšení informací TMC. Opak je pravdou. Zároveň bych se pousmál nad odpovědi pana Pokorného panu Ždánskému, že je málo volných frekvencí pro vysílání samostatné stanice dopravního vysílání. Frekvencí je opravdu málo, ale rozhlas neumí využít ten potenciál, který TMC nabíz . Pro řidiče je nejlepší informace, kterou vidí na navigaci. Je pozitivní, že dopravní informace se vysílají často, ale do navigace tyto informace na stanici Radiožurnál ve formátu TMC nejdou.
Má otázka zní: Kdy budou vysílány dopravní informace TMC na Radiožurnálu? Doufám, že brzy na své navigaci uvidím, jaká je dopravní informace v okolí mého bydliště. Zatím mám perfektní příjem dopravních informací z Rakouska, kde tato služba na rozdíl o Česka funguje výborně.
Děkuji za odpověď. 

S pozdravem Mgr. Jan Hromek 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Hromku,
děkujeme Vám za podnět, který je spíše technického rázu. K této naší odpovědi připojujeme i stanovisko vedení Českého rozhlasu, konkrétně pak ředitele Zpravodajství Jana Pokorného. Rada Českého rozhlasu doufá, že i přes tuto Vaši výtku zůstanete posluchačem stanic Českého rozhlasu. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Hromku, 

jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o přesunu služby RDS-TMC (se zdrojem dat z Jednotného systému dopravních informací) ze sítě vysílačů ČRo Vltava na ČRo Radiožurnál pokračují. Věc má i svůj širší právní rámec, jehož řešení si vyžádalo svůj čas. Věříme, že uzavření příslušné smlouvy je na dohled. Věc by mohla být dořešena do podzimu. 

Vysílání RDS-TMC na ČRo Radiožurnál bylo ukončeno v lednu 2017, protože končila smlouva se společností Global Assistance. Spolu s tím došlo k odinstalaci jejich informačního systému a jejich TMC serveru. Celý informační systém, zdrojová data a vysílací server byl kompletně v majetku uvedené firmy. 

Děkuji za přízeň a zájem o Zelenou vlnu. 

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas