20. prosince  2017  rubrika: Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Stížnost posluchače J. Jaroše ohledně článku „Proč jsme nemohli v ČRo mluvit o českých volbách“ (prosinec 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 20. 12. 2017

Text stížnosti
viz příloha 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Jaroši, 

děkujeme za Váš podnět. Podobný od posluchače Bohumila Doležala již Rada Českého rozhlasu řešila na své říjnové schůzi. Naši odpověď najdete na http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/.
Nicméně i přesto jsme o vyjádření pořádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Zpravodajství Jan Pokorný a jeho znění naleznete jako přílohu této odpovědi. 

Rada Českého rozhlasu si pravidelně nechává vypracovávat nezávislé odborné analýzy na různá témata. Jednou z nich je i předvolební vysílání Českého rozhlasu (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letošním říjnu). Rada tím získává zrcadlo, jak Český rozhlas dostál svých povinností daných Zákonem Českého rozhlasu a Kodexem Českého rozhlasu. Analýza by se na webových stránkách Rady měla objevit v jarních měsících, za několik dní poté bude následovat její veřejná prezentace. 

Pohodový zbytek roku 2017 a s přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane magistře, 

Váš podnět se týká pořadu Kulatý stůl Názorů a argumentů z neděle 8. října 2017. Tento pořad pravidelně na konci týdne s komentátory a dalšími odborníky rozebírá dění uplynulého týdne. V případě tohoto konkrétního pořadu se šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Ondřej Nováček s dramaturgem Radkem Kubičkem domluvili na aktuálních tématech týdne – výroky M. Zemana k rozšiřování prezidentských pravomocí, stěhování části výroby Škodovky do Německa a plány na těžbu lithia. Moderátor Tomáš Procházka však bez jejich vědomí zaslal jednomu z hostů panu B. Doležalovi předběžná témata, z nichž se část týkala voleb. 

Volební témata byla ovšem součástí volebních speciálů a diskuzí, které Český rozhlas Plus vysílal v předvolebním období prakticky denně. Proto bylo nakonec dohodnuto, že se Názory a argumenty budou držet svého tradičního formátu a budou komentovat aktuální události týdne. Není pravda, že by bylo zakázáno o něčem debatovat. Hosté měli možnost se během diskuze volně vyjadřovat i k tématu voleb, což několikrát využili. Je pravda, že informace o změně témat se dozvěděl pan Doležal vinou nedostatečné komunikace až před natáčením pořadu. To byla chyba, za níž se Český rozhlas panu Doležalovi omluvil. Ostatní hosté žádná témata předem nedostali, což je ostatně v tomto pořadu standardní, neboť reaguje na aktuální dění a nelze jej plánovat v předstihu. Pan Doležal byl výjimkou, neboť je zvyklý se velice poctivě připravovat na vysílání, a proto mu moderátor vyhověl zasláním předběžných témat. 

Český rozhlas odmítá obvinění z cenzury a neobjektivity. Důkazem je samotné vysílání Českého rozhlasu. Právě stanice Český rozhlas Plus vysílal k volbám do Poslanecké sněmovny desítky pořadů, analýz a komentářů, v nichž kromě politiků využíval politology a novináře napříč názorovým i mediálním spektrem. 

S pozdravem 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas