Stížnost posluchače J. Krčka ohledně pořadu Folklorní notování (září 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 9. 2017

Text stížnosti
 

Vážení,
chci vás krátce informovat o neuváženém činu šéfredaktora ČR 2 Martina Gromana. Tento pán neznaje problematiku českého a moravského folkloru neuváženě bez jakéhokoliv varování, nebo odborné kritiky ze strany rozhlasu či kritiky od posluchačů, doslova vyhodil z pořadu Folklorní notování žijící folklorní legendy pana Z. Bláhu a Jaroslava Krčka. Prý, že jsou staří. Posluchači jsou překvapeni, poněvadž tento čin se šíří jako oheň mezi stálými a věrnými posluchači ČR 2. Zdeněk Bláha působil v plzeňském rozhlase více než padesát let a jeho pořad Hrají a zpívají Plzeňáci se stal nejstarším a nejpopulárnějším pořadem v ČR od roku 1949. Jaroslav Krček je žijící legenda českého folkloru. Jeho soubor Musica Bohemica nahrál v Českém rozhlase v Praze stovky folklorních snímků. Oba byli zástupci českého folkloru v celostátním vysílání. Panu Gromanovi jsem napsal mail, který uvádím v příloze. Nevím, koho ještě mohu o této události informovat. Generálního ředitele tím nechci zatěžovat. Chtěl bych Radu ČR ještě poprosit o možnosti rozšíření folklorních pořadů na celostátní úrovni. Jeden 25 min. pořad za týden je opravdu málo. Jsme jediná země, která si vlastní kultury moc neváží. Např. na Slovensku je folkloru 3x více a ve Francii je uzákoněných pouhých 10 % americké kultury. Vždyť jsou Francouzové. 

S úctou Josef Krček 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Krčku,
děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji.
Šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Martin Groman ve svém vyjádření obšírně Vaše připomínky vysvětluje a Rada Českého rozhlasu se s jeho vyjádřením ztotožňuje. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Krčku, 

vzhledem k tomu, že jsem Vám již e-mailem odpověděl na Vaši stížnost, kterou jste mi poslal, musím také ve své reakci na Vaši stížnost adresovanou Radě Českého rozhlasu opakovat leccos z toho, co jsem na Vaše předchozí výtky už napsal. Promiňte tedy, pokud se budu z velké části opakovat. Jak jsem Vám již napsal, chápu Vaše rozhořčení, které jste projevil ve svém e-mailu, dovolte mi ale s Vašimi tvrzeními polemizovat, protože se obávám, že Váš pohled je z pochopitelných důvodů jednostranný. 

Ve své stížnosti Radě Českého rozhlasu píšete, že jsem změny ve Folklorním notování udělal bez uvážení a bez kritiky. Není to pravda, naopak jsem je udělal na základě analýzy a následné změny dramaturgické koncepce Folklorního notování a také poté, co jsem se s oběma pány, Bláhou i Krčkem, osobně setkal. O tom, že dojde ke změně koncepce Notování, jsem s nimi mluvil, a doslovně jsem zmínil, že nevím, zda mám autory jejich renomé, ale také věku s obměnou zatěžovat. Zajímalo mne také, jaké mají další záměry do budoucna a zda plánují v přípravě pořadu pokračovat nebo by své síly a čas raději napjali již jiným směrem. Ano, oba projevili zájem spolupracovat, nicméně jsem se rozhodl jít cestou pozvolné, částečné obměny generací a dát prostor také dalším autorům. Ostatně oba pánové mne také při osobním setkání ujistili, že mají dost svých dalších aktivit, kterým se budou samozřejmě na poli folkloru věnovat. U Zdeňka Bláhy jsem se dokonce ujistil v plzeňském studiu ČRo, že s jeho spoluprací nadále počítají. 

Rozhodně není mým cílem folklor v rozhlasovém vysílání upozadit, utiskovat či poškozovat. Chci naopak folklor na Dvojce rozšířit, jak ostatně o to Vy sám Radu českého rozhlasu žádáte. Chci nejen nabídnout nahrávky, ale dát folklor jako fenomén do širších souvislostí a nabídnout jej jako téma širšímu publiku než tomu bylo dosud, tedy než jen těm, kteří jej už mají rádi. Další moment, který sleduji svými změnami, je nasadit do Notování jasné obsahové vymezení, tedy autentický folklor, který budeme sledovat, a výhledově tak chceme umožnit vznik nových nahrávek a zapojení nových interpretů a témat, kterých, jak oba víme, je naštěstí stále dost. Neznamená to ani, že se zřekneme nahrávek, které v našem archivu máme mimo jiné také díky letité práci obou autorů, o které Vám jde. 

Kromě toho od září ve spolupráci s Výrobou nasadíme za Notování nový pořad Folklor žije! Ten bude masovějšímu publiku zpřístupňovat folklor jako mnohem širší fenomén našich běžných životů – na jeho tradiční projevy jako veselice, masopusty, jízdy králů apod. bude hledět jako na jev, který je stále lákavý i pro nové publikum a nové nositele těchto tradic a bude vysvětlovat, co je k tomu vede a proč to je motiv stále živý. Bude ale také ukazovat témata, kterým se folkloristika či etnologie věnují v jevech vyloženě současných, jako jsou vojenské písně, památníčky, městské legendy, žítkovské bohyně apod. Folkloru tak bude od nové sezóny na Dvojce patřit celá hodina. Těžko tedy tvrdit, že bych folkloru nějak nepřál nebo mu dokonce škodil. 

Ještě bych Vám rád objasnil, že Folklorní notování skutečně není obětí nějakého cíleného útoku. Postupně se se svým týmem zaměřuji na všechny pořady a položky našeho programu a všechny procházejí nebo projdou takovou revizí a změnou. Některé zůstanou, některé se promění, jiné zaniknou. To je běžný proces v každém médiu. Nejsem skutečně odborník na všechna témata, vždy své věci konzultuji a řešíme je v rámci programu jako takového. U témat, která mi nejsou vlastní, volím vždy spolupráci s těmi, kteří mají k tématu blízko a jsou s ním detailně obeznámeni, dovedou také vycítit jeho „rozhlasovost“ nebo aspoň dovedou naslouchat dramaturgii, která ručí nejen za obsahovou správnost, ale také za to, že příslušné téma bude pojato patřičně vhodně pro rozhlasovou stanici dnešních dní. Proto například při přípravě nového pořadu Folklor žije! spolupracujeme s lidmi z Národopisného muzea apod. 

Doufám, že jsem Vám dostatečně vysvětlil své kroky. Přeji vše dobré a věřím, že navzdory těmto rozporům, nás spojuje zájem o to, aby folklor jako fenomén žil i nadále a byl lákavý pro další generace. 

Příjemný den přeje 

PhDr. Martin Groman, Ph.D.
šéfredaktor ČRo Dvojka 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas