Stížnost posluchače J. Lukavce ohledně neuvedení zdroje v pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ (duben 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 3. 2017

Text stížnosti
viz příloha 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane doktore, 

k Vaší stížnosti Rada Českého rozhlasu prostřednictvím generálního ředitele požádala o vyjádření ředitele zpravodajství Jana Pokorného. Jeho vyčerpávající stanovisko připojujeme k této odpovědi, stejně tak i omluvu Jiřího Mejstříka, autora pořadu. 

S tímto vyjádřením se Rada ČRo ztotožnila. 

S přátelským pozdravem  

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně
 

Vyjádření vedení ČRo
 

Jádro stížnosti doktora Lukavce spočívá v použití několika vět z jeho recenze knihy Marka Deuze Media Life, Život v médiích, v jednom z pořadů cyklu Knihy, na které vám nezbyl čas, aniž byl uveden autor citace. 

Tato recenze byla uveřejněna na internetových stránkách www.iliteratura.cz. Pan dr. Lukavec adresoval původní stížnost autorovi pořadu a obdržel odpověď obsahující vysvětlení a omluvu. Plný text odpovědi je uveden v příloze tohoto vyjádření. Panu stěžovateli bylo vysvětleno, že jeho jméno, jakožto autora jednoho z informačních zdrojů, bylo v původním textu uvedeno, ale při redakci textu, případně při úpravách hotového natočeného materiálu, došlo ke krácení s ohledem na předepsanou stopáž. Při tom bohužel došlo k vypuštění jména pana dr. Lukavce. Za toto nedopatření se autor pořadu stěžovateli omluvil. 

Samotný pořad Knihy, na které vám nezbyl čas, je určen pro náročného posluchače a vysílá se na stanici ČRo Plus už více než rok. Dosud bylo odvysíláno kolem šedesáti pořadů bez negativních ohlasů. Pořad si klade za cíl, informovat vnímavého posluchače o knihách z oblasti sociologie, psychologie, lékařských věd, ale i filosofie, historie, ekonomie, ale také fyziky a dalších přírodních věd o knihách, které reflektují nejnovější pohled předních myslitelů a vědců. 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Příloha: Text odpovědi Jiřího Mejstříka 

Vážený pane doktore, 

reaguji na Vaší stížnost ohledně recenze na knihu Marka Deuze Život v médiích. 

Než se vyjádřím k podstatě Vaší stížnosti, dovolte, abych uvedl toto: Na každý týden připravuji komentované ukázky z knih, které zpravidla běžní čtenáři nečtou. Je-li titul vybrán ke zpracování, snažím s získat co nejvíce informací o autorovi, o knize i o samotném tématu. K tomuto účelu využívám celou řadu otevřených informačních zdrojů včetně zahraničních webů. Snažím se, aby posluchač dostal co nejplastičtější informaci což je, vzhledem k náročnosti témat a specifice auditivní percepce, poněkud nesnadné. Po zpracování primárního textu pořadu dochází k redakční úpravě a poté je text natočen. Po natočení dochází ještě k další úpravě režisérem pořadu. Někde v průběhu tohoto procesu došlo k tomu, že vypadla informace o tom, že mimo jiné byla použita i citace z Vaší recenze. Za toto nedopatření s Vám omlouvám a věřím, že mou omluvu přijmete. 

Srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré. Velmi oceňuji váš web „iliteratura“. 

JUDr. Jiří Mejstřík 

Autor:  Klára Koblížková
 

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2017 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace