Stížnost posluchače J. Maracziho ohledně rušení pořadů na ČRo Plus a Vltava (květen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 5. 2017

Text stížnosti
viz příloha
 
 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Maraczi,
děkuji Vám za Váš zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Váš podnět Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji. Považuji ho za vyčerpávající. Rada Českého rozhlasu se s jeho zněním ztotožnila. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den, 

v odpovědi na Váš dopis z 21. dubna 2017 Vám sděluji následující: páteční večer pana Hlavatého, o němž je řeč, jsme odvysílali 21. dubna. Z dramaturgického hlediska jde však o pořad, který spíše odpovídá zaměření a stylu ČRo Plus. Vltava se historii a vyrovnávání s obdobím komunismu samozřejmě věnuje, má k tomu i specializované pořady jako např. Osudy. V této souvislosti nás však vždy zajímá i širší kulturní a společenský dopad, ale i umělecká forma, jíž je taková problematika zpracovávána. Vltava chce nabízet pořady o tématech, která aktuálně pálí společnost, ale chce nabízet i pořady, které mají přesah a „vydrží v čase“, ty které de facto vyprchají v kratším časovém úseku (a takový byl podle našeho názoru i pořad pana Hlavatého), jsou vlastní spíše zpravodajským resp. zpravodajsko-publicistickým stanicím. Šlo o odlišné vnímání vhodné formy a obsahu pro kulturně a umělecky (arte) zaměřenou stanici (ČRo Vltava) versus stanici analyticko-publicistikou (ČRo Plus). 

Páteční večer se na ČRo Vltava neruší, v připravovaném schématu od října 2017 se pouze přesouvá na večer středeční, kdy budeme vysílat Večer na téma - základní téma pojednané ze všech možných úhlů pohledů, skrze formy slovesné i hudební. Vůbec není vyloučeno, že témata, jež jako potřebná ve vysílání vnímá pan posluchač, budou příležitostně zpracovávána i v tomto čase. V každém případě se jim na Vltavě věnujeme ve dvou programových řadách (Osudy, často Četba na pokračování) a příležitostně i jinde – speciální projekty, Víkendová příloha atp. 

Neznamená to ani v nejmenším, že bychom se nevěnovali totalitní minulosti, ostatně jedním z hlavních letošních programových akcentů je Charta 77 (připomínám vysoce hodnocené a posluchačsky vřele přijaté Osudy o Janu Patočkovi, Daně Němcové nebo četby z děl Ludvíka Vaculíka, Ladislava Hejdánka ad). Vyjma Osudů, které se věnují faktografii spjaté s konkrétní kulturně i společensky významnou osobností, se ale na Vltavě politickým dějinám věnujeme a chceme nadále věnovat – především z pozice kultury a umění. 

Není pravda, že by mělo dojít ke zrušení, či jakémukoliv omezení pořadů Archiv Plus a Portréty na Českém rozhlasu Plus. 

S pozdravem 

PhDr. Josef Havel, CSc. 
ředitel Kanceláře generálního ředitele 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas