Stížnost posluchače J. Piska ohledně užívání anglického slova stage ve vysílání ČRo (srpen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2017

Text stížnosti
 

Vážení,
19.7.2017 ve 14:45 jsme poslouchali zpravodajství redaktora Vojtěcha Kovala z připravované akce Colours of Ostrava. V jeho reportáži se 2x vyskytlo anglické slovo stage, které je pro české posluchače "nicneříkajíící" (jeviště by bylo srozumitelné). Čeština je jak známo květnatý jazyk a vnášení anglických slov tam, kde je český ekvivalent, považuji za neprofesionální a pan redaktor Kovala by měl být instruován o používání českého jazyka. Doporučuji rovněž, aby RČRo se více angažovala pro správné používání češtiny.
S pozdravem
Ing. Jan Pisko 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane inženýre,
děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji.
Ředitel Zpravodajství Jan Pokorný Vám ve věci používání neadekvátních cizojazyčných ekvivalentů dává za pravdu. Vyplývá to i z článků 16.1 a 16.2 Kodexu Českého rozhlasu, které říkají, že hlasatelé, moderátoři či redaktoři mají působit jako vzor správného užívání jazyka a vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovně. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den, 

naprosto souhlasím s tím, že čeština je natolik bohatý a pestrý jazyk, a že je správné používat mateřštiny tam, kde je to možné. S kolegou Vojtěchem Kovalem jsme probrali, že výraz stage, byť jde o festival Colours of Ostrava, nemá používat. 

Český ekvivalent – jeviště – v souvislosti s festivalem rockové a populární hudby podle mě taky není zcela přesný – pocitově souvisí spíš s divadlem, operou či baletem. Přikláním se spíš ke slovu podium. 

S pozdravem 

Jan Pokorný 
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas