Stížnost posluchače J. Ullspergera ohledně moderátora ČRo Plus (srpen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den,  

stěžuji si na tendenčnost moderátora ČRo Plus. Součástí jakéhosi zpravodajství vysílaného dnes 13.6. v 18h20 (plus mínus) byl i telefonický rozhovor s ministrem Zaorálkem na téma "EU zahájila správní řízení s ČR ve věci odmítání uprchlických kvót". 

Moderátor zpravodajství v průběhu hovoru se nespokojil s dotazy na situaci a její hodnocení p. ministrem, ale opakovaně předkládal panu ministrovi dotaz, zda myslí, že je správné že ČR zatím přijala jen 12 migrantů. Moderátor p. ministrovi odborně vysvětlil, že pokud je ČR součástí spolku EU, měla by respektovat rozhodnutí takového spolku.
V obecné rovině zhodnoceno, moderátor ve svém projevu jednoznačně hájil pozici EU ve vzniklém sporu. 

Kdo je Český rozhlas? Je to snad orgán zastupující občany ČR? Anebo zastupující zájmy Evropské Unie? Nebo se snad ČRo domnívá, že má právo anebo poslání vyjadřovat soudy o jednání vlády? To je úplně nepatřičné a kromě potrestání viníka (což nemusí být tento moderátor, ale jiná jemu nadřízená osoba, která mohla moderátoru postoj v pořadu nařídit ) je na místě i přijmout systémové opatření proti případům tohoto typu, které je v ČRo možné slyšet dnes a denně.  

S pozdravem
Ing. Jiří Ullsperger 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Ullspergere,
děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji.
Radní Českého rozhlasu si dotyčný pořad poslechli a na postupu moderátora neshledali žádná pochybení. S vyjádřením ředitele Zpravodajství Jana Pokorného tak Rada Českého rozhlasu souhlasí. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den,  

moderátor při rozhovoru s ministrem zahraničí postupoval standardně. Ptal se ho na to, proč stran přijímání migrantů Česká republika, jako členský stát, nerespektuje dohodu v rámci EU. 

Novinář je tu i od toho, aby do jisté míry kontroloval moc. Má být kritický a metoda racionální skepse by měla být jeho standardní výbavou. Z mého pohledu moderátor nepochybil.  

Děkuju za pochopení 

Jan Pokorný 
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas