Stížnost posluchače K. Černého ohledně účasti generálního ředitele ČRo v porotě Krameriovy ceny (září 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 9. 2017

Text stížnosti
viz příloha
 
 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Černý,
děkujeme za Vaši připomínku, k naší odpovědi připojujeme vyjádření ředitele Komunikace a vnějších vztahů Jiřího Hošny. S jeho obsahem se Rada Českého rozhlasu ztotožňuje.
Radní Českého rozhlasu se domnívají, že generální ředitel Českého rozhlasu svou účastí v porotě Krameriovy ceny pověst a důvěryhodnost rozhlasu nijak nepoškodil. Pro Vaši informaci, Rada Českého rozhlasu tuto problematiku prodiskutovala na své červnové veřejné schůzi. Její zvukový záznam naleznete na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3884808 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Generální ředitel ČRo zasedl v porotě Krameriovy ceny a hlasoval v ní podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nedomníváme se, že by například ocenění Stanislava Motla, dlouholetého spolupracovníka ČRo a skvělého dokumentaristy, mělo „škodit profesionální žurnalistice a podporovat extremismus“. Mezi oceněnými ostatně v minulosti figurovala i další jména respektovaných novinářů, jakým je třeba Ondřej Neff nebo Robert Mikoláš. 

Jedním z úkolů ČRo jako média veřejné služby je vést dialog. Nechceme stavět bariéry mezi médii veřejnoprávními, soukromými, nezávislými či jakýmikoli jinými. Naším úkolem je kromě jiného bariéry či překážky ve veřejném prostoru odstraňovat a naopak ho spojovat. ČRo díky tomu plní svou nezastupitelnou roli v naší demokratické společnosti. 

Pro úplnost podotýkáme, že jedna věc je, jakým způsobem ČRo nahlíží na postoje Asociace nezávislých médií, druhá věc pak je, že generální ředitel ČRo zasedne v porotě a dá hlas novinářům, kteří si za svou práci ocenění zaslouží. ČRo vždy otevřeně deklaroval, že řadu postojů Asociace nezávislých médií považuje za problematické, diskutabilní a že je v žádném případě nesdílí. Neznamená to ale, že bychom měli tuto platformu jenom kvůli jejím odlišným názorům zcela ignorovat a odmítat s ní vést diskusi. Stejně tak vedeme debatu i s jinými názorovými uskupeními, jako je například iniciativa Svobodu médiím apod. 

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace a vnějších vztahů 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas