Stížnost posluchače K. Proroka ohledně stanice pro seniory (březen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 3. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den, 

předem se omlouvám za “neučesaný projev” lítosti a také smutku nad tím, že senioři dosud nemají svou vlastní speciální stanici. Dovídám se ze všech stran kolik nás je a jak pořád přibýváme, že nejvíce z populace poslouchají rádio senioři, etc,etc,etc.
Proč tedy nemají své rádio, na rozdíl od 2 stanic JUNIOR, které kdoví jestli někdo v době internetu poslouchá, ale budiž, je jim přáno. Nechci nikomu nic ubírat, jen přidat a zaslouženě.Představuji si, že tam budou: 

- aktuální stručné zprávy, které bude číst pomalu a srozumitelně hlasatel prověřený porotou seniorů, vnímavých na řeč pro seniory (uši nás starších jsou docela oříšek!)
- hudba adekvátní této populaci
- zajímavé, objektivní a poučné informace, rozhovory, odkazy vztahující se na tuto skupinu
- zdravotní tématika (patřičná)
- politická tématika jen v rozumné míře současné mediální masáže a hlavně vyvážená a objektivní
- zábavné soutěžní pořady (hlavně protialzhaimrovské!!)
- sportovní tématika s vyladěním pro seniory ( nutno dodat, že věk vers. stav těla a ducha seniorů je velice proměnlivý!!)
- nabídky a ukázky možných aktivit pro seniory, cestování, pobyty a pod
- informace o institutech a institucích pro seniory
- informace o legislativních normách a ev.úpravách pro seniory
- nabídka zpětné vazby na tvůrce pořadů a rádia vůbec, výzva k nějaké účasti na tom
- možná že i něco dalšího, ale moment. už nevím 

Hlavně ale musí být u vás nějaký velký a silný interes, aby se takové rádio stalo skutkem. Vždyť to musí být radost vytvořit něco nového, zvlášť když je po tom určitě veliká poptávka. Nebo se pletu a žiju na jiné planetě?! 

Moc vám předem děkuji za zájem a příznivou a věcnou odpověď. 

Prorok Karel ( důchodce nar. 1938) 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Proroku, 

děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji. S tímto vyjádřením se Rada ČRo ztotožnila. 

K připojenému vyjádření dodávám, že řada předchozích vedení ČRo zvažovala možnost zaměřit vysílání ČRo 2 výlučně na cílovou skupinu 60+ či dokonce 65+; vždy však průzkumy ukázaly, že ji poslouchá i nezanedbatelný počet mladších respondentů, takže zvítězila obava před jejich ztrátou.  

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Proroku, 

děkuji Vám za Vaše psaní a za Váš pohled na to, co postrádáte v současné nabídce stanic ČRo. Věřte, prosím, že mít prostředky – tedy hlavně vysílací prostor – bylo by mi ctí a radostí pokusit se s kolegy takovou stanici, o níž píšete, vystavět. Zvláštní shodou okolností jsem právě o této myšlence nedávno hovořila s panem generálním ředitelem Mgr. René Zavoralem. Uvědomujeme si velmi dobře, že se jedná o značný počet obyvatel naší země, k nimž máme velkou úctu, a těší nás, že právě oni patří k nejvěrnějším posluchačům stanic Českého rozhlasu. 

Ano, chtěli, a věřím, že i uměli bychom vytvořit jakési „Rádio Senior“. Technicky bychom toho schopni byli taktéž, leč digitalizace rozhlasového vysílání, jež by umožnila maximální využití sítě a vytvoření nových stanic, zatím pro příslušné a odpovědné politické síly není aktuálním tématem, takže nové stanice vznikat nemohou. Zatím. A výrazné přeformátování těch stávajících by vyžadovalo zásadní strategické rozhodnutí uvnitř samotného Českého rozhlasu, nové programování všech více než dvaceti stanic a pochopitelně v neposlední řadě nemalé finanční prostředky. 

Přesto se myšlenky na stanici pro starší posluchače nevzdáváme. Samozřejmě na některých současných stanicích jim věnujeme výrazný prostor, především na ČRo Dvojka a na stanicích regionálních, částečně – ve spojení s kulturní problematikou – i na ČRo Vltava. V jejich programu najdete mnohé, o čem jste psal v souvislosti s náměty pro obsah vytoužené stanice: zdravotní tematiku, poradny pro seniory, srozumitelně formulované názory na dění kolem nás apod. nabízíme na ČRo Dvojce např. v dopoledních Poradnách, v Kávě o čtvrté, v Jak to vidí, na regionálních stanicích ve večerním Kontaktu aj. Co se hudby týče, právě regiony výrazně preferují českou tvorbu před tou zahraniční, a mají přitom v mysli starší posluchače. Na ČRo Dvojce jsme nabídku rozšířili o instrumentální hudbu či francouzské šansony, pevné místo zde mají evergreeny, Vltava pak přináší hudbu klasickou, včetně klasického jazzu. Na nezpravodajských stanicích velmi dbáme o srozumitelnost projevu moderátorů, hlasatelů i zprávařů, o precizní výslovnost a dikci. Snažíme se přinášet kvalitní zábavní pořady, zajímavé, objektivní a poučné informace přinášíme hojně ve spojení s historií, ale i s aktuálním děním. 

Zatím Vám, vážený pane Proroku, novou stanici pro seniory slíbit nemohu, nebylo by to korektní, vím-li, že slib nelze v brzké budoucnosti splnit. Co Vám ale slibuji: budu s touto myšlenkou dále pracovat a budu se snažit hledat cestu k její realizaci. Jsem totiž stejně jako Vy přesvědčena, že vlídná a neuspěchaná stanice pro naše starší spoluobčany by byla skutečně úspěšná. Zatím tedy doufám, že než se nám třeba jednou skutečně podaří vytvořit „Rádio Senior“, najdete si sobě blízkou kvalitu na našich stávajících stanicích. 

Ještě jednou Vám srdečně děkuji za obsah i vlídnost formy Vašeho dopisu
a srdečně Vám přeji vše dobré, včetně poslechu Českého rozhlasu.

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
ředitelka Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas