Stížnost posluchače L. Červenky ohledně recenze J. Špičáka na Radiu Wave (srpen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den,
předně bych chtěl poděkovat celému Českému rozhlasu za slušnost, kvalitu, vyváženost a objektivitu. Vaše pořady jsou zajímavé a pokud mohu soudit kvalitní co se odbornosti týče napříč všemi možnými odvětvími. Děkuji! Nicméně bych se na vás chtěl obrátit s žádostí o prověření recenze p. Špičáka na radiu Wave. Přikládám odkaz na uvedenou recenzi: 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/hudba/_zprava/boze-jak-napsat-text-vladimir-518-to-na-treti-solovce-ultra-ultra-nezjistil--1731453 

Tématem kritiky je recenze desky umělce Vladimíra 518. Tomu, jakou má deska kvalitu nerozumím a ani to nechci soudit. Problematická podle mě je forma recenze a její argumentace. 

Jmenovitě: 1. Recenze je urážlivá, spíše než o recenzi hudby se jedná tzv. "hatespeech"; 2. Recenze je ideologická a to v tom smyslu, že autor recenze nehodnotí hudbu, ale hodnotí postavu interpreta, která nevyhovuje jeho pohledu na svět tj. vyčítá autorovi spolupráci s komerčními subjekty, na základě čehož se dopouští argumentace ad personem. 

Na facebookové stránce Radia Wave, je v komentářích k videu s rozhovorem Vladimíra 518 a Jiřím Špičákem vyjádření editorky Ivy Jonášové, která za zmíněnou recenzí stojí. 

Proto se obracím na vás, jelikož si myslím, že takovýto obsah nepatří na stránky veřejnoprávního média a jedná se o zjevné pochybení, jak na straně autora recenze, tak na straně editorky. Svoboda slova a kritika určitě do Českého rozhlasu patří, ale nepatří do něj sprostota a ideologické kádrování. K životu samozřejmě patří i chyby, pokud k nim však dojde, měla by se zjednat spravedlivá náprava. 

Děkuji za vaší odpověď. 

S pozdravem 

Libor Červenka 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Červenko,
děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost na recenzi odvysílanou Radiem Wave Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji.
Ředitelka Programu Českého rozhlasu Eva Hazdrová Kopecká a šéfredaktorka Radia Wave Iva Jonášová se Vaší připomínce vcelku obsáhle věnovaly, radní Českého rozhlasu si jejich vyjádření prostudovali a souhlasí s jejich zněním. 

S přáním všeho dobrého
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane Červenko, 

předně Vám děkuji za Váš zájem o vysílání Českého rozhlasu a za Vaše pochvalná slova na jeho adresu. Ano, usilujeme o vše, co jste zmínil, a jsem přesvědčena, že se nám to daří – lidský faktor je ovšem stále přítomný… 

K Vaší stížnosti na formu recenze nového alba Ultra! Ultra! rappera Vladimira 518, jejímž autorem je Jiří Špičák, a která vzbudila výrazný zájem na webu Radia Wave, na sociálních sítích a dokonce i na zpravodajských serverech: ačkoli v žádném případě nejsem znalcem rapu, ale sama jsem po nějaký čas psala recenze (chcete-li kritiky) na hudební alba. Domnívám se tedy, že zvolená forma problematická není: u recenze rapového alba/umělce přece nelze očekávat ryze hudební rozbor, nýbrž hlavní akcent na textovou složku díla, jež je přirozeně odrazem osobnosti autora a interpreta zároveň. Recenze je velmi kritická, ano, ale tvrzení jejího autora jsou podložena příklady a patřičnými odkazy. Že autor recenze spatřuje jakýsi nelad mezi obsahem sdělení ve skladbách a reálnou prezentací autora/interpreta se mi zdá legitimní. Ale – a zde asi nelze konstatovat jinak – to vše je přeci podstatou recenze jako žánru sui generis: jako každé hodnocení umělecké tvorby je založena na subjektivních poznatcích a prožitcích svého autora, který ji také právě proto neprezentuje jako jediný správný názor – je to jeho hodnocení, jeho recenze, jeho pohled na věc. Někdo jiný (Vy například) zkrátka bude mít pohled diametrálně odlišný. To ale přece nesmí být důvod (byť kritické) recenze odmítat. Je jen přirozené (a žádoucí), aby recenze vzbudila zájem a třeba i polemiku, jak se stalo i v tomto případě. 

Nerozumím Vašemu nařčení ze „sprostoty a ideologického kádrování“. Ani jedno, pane Červenko, v textu nenalézám. Jediné – z této optiky – problematické slovo je to, které si ale J. Špičák toliko vypůjčil právě od Vladimira 518, srovn. v recenzi: „Vladimir už při vydání předchozího alba Idiot rád zmiňoval, že rap je pro něj katalyzátorem, pomocí kterého vypouští svoje vnitřní zvíře a svého vnitřního idiota. Jestliže na minulých deskách přece jenom občas probleskl i onen architekt z názvu první sólovky, na Ultra! Ultra! už gorila a vnitřní idiot naprosto vládnou.“ Opravdu zde nespatřuji nic závadného, v celé recenzi pak ani ono „ideologické kádrování“. Opět: jde přece o pohled autora recenze. Když na Vltavě recenzují hudební kritici opery v Národním divadle nebo koncerty České filharmonie, divadelní či filmoví recenzenti inscenace a filmy, bývají také velmi kritičtí k obsahu i formě. Měli bychom se snad domnívat, že chtějí poškodit pověst těchto institucí resp. těles a s nimi spojených osobností? 

Ujišťuji Vás ale, že přesto jsme se těmito otázkami v souvislosti s touto konkrétní recenzí znovu velmi zabývali: na stanici Radio Wave proběhla kolem stylu recenzí velmi důkladná a živá diskuze, jejímž výsledkem je mj. právě snaha o eliminování jakýchkoli prvků, které by mohly vést k přesvědčení, že tu máme jakýsi „jediný správný světonázor“. Nikoli. Vždy jen názor – hodnocení recenzenta, který si svůj názor „podepíše“ a následně je připraven ho vysvětlovat a obhajovat. 

Požádala jsem samozřejmě o vyjádření také šéfredaktorku Radia Wave, paní Ivu Jonášovou. Zde je: 

Vážený pane Červenko, 

děkujeme za reakci na uveřejněný příspěvek. Radio Wave se profiluje jako stanice pro mladé a mladě smýšlející publikum a příspěvek kritizující nové album výrazné osobnosti české rapové i kulturní scény, jakou je Vladimir 518, přinesl řadu různých ohlasů mezi cílovou posluchačskou skupinou. Nad zveřejněným příspěvkem jsme v redakci vedli ex post rozsáhlou debatu a zabývali jsme se i povahou hudebních recenzí obecně, hranicemi tohoto žánru a tím, zda či čím uveřejněný příspěvek překračuje formát hudební recenze a stává se spíše osobním komentářem autora přesahujícím kritiku umělecké tvorby. Pro budoucí praxi stanice je zásadní, aby hudební recenze procházely editací interních editorů a nebyly hodnoceny pouze po stránce hudebně kritické a ve smyslu faktické a textové správnosti, ale byly citlivé i na možnou přítomnost tzv. osobní hatespeech, jak zmiňujete. Vhodné nebylo sponzorování postu propagujícího příspěvek na facebookovém profilu stanice, vzhledem k výrazně nelichotivému vyznění vztahujícímu se k osobě interpreta. Radio Wave bude i nadále uveřejňovat kritické hudební recenze i komentáře a zároveň je naším úkolem udržet jejich kvalitu s ohledem na poslání stanice, která je součástí média veřejné služby. Věřím, že jiné příspěvky Radia Wave Vás svým zpracováním osloví. Je to naší snahou. 

S pozdravem 

Iva Jonášová
šéfredaktorka Radia Wave. 

Na závěr ještě jednou velký dík za uznání za naše pořady, i za ty kritické připomínky. Vězte, že je bereme velmi vážně, protože – jsou-li opodstatněné – posunují nás dál. A o to nepřestáváme usilovat. 

Přeji vše dobré a radost z poslechu především 

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
ředitelka Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas