Stížnost posluchače M. Wenzela týkající se facebookových stránek ČRo Radiožurnál (květen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 5. 2017

Text stížnosti
 

Úvodní informace: 

Podání: Věcně a výhradně na neprofesionální a zavržení-hodné jednání zaměstnance ČR1-RŽ.
Stížnost: Adresovaná vedení ČR1-RŽ a Radě ČR.
Žádost: Adresovaná Veřejnému ochránci práv a Radě ČR. 

Doklad: Kopie pasáží z vyjádření přispěvatelů na FB ČR1-RŽ. 

Dobrý den, 

již poněkolikáté jsem nucen obrátit se zprostředkovaně s žádostí o zajištění profesionality a slušného jednání s posluchači-přispěvateli a potažmo hlavně s platícími zákazníky jak na vedení ČR, tak i orgány, které by měly na činnost této veřejně-právní organizace dohlížet.
Mnohokrát v týdnu jsem hostem (pouze čtenářem) na stránkách FB. Dle možnosti sleduji vše, co je tam uvedeno a to výhradně s vědomím, že vstupní příspěvky nebudou mít punc hoaxu. Samozřejmě, po peripetiích s pracovníkem ČR je moje pozornost navíc cíleně zaměřená i na jednání výše uvedené pracovníka (pro úplnost Miloslav Hamřík - alias Kombajn).
Slušně řečeno, čeho moc, toho příliš. Poslední mnou zhlédnutá akce v provedení tohoto zaměstnance ČR - viz příloha, mně již vzala dech.
Nejen, že tento zaměstnanec trvale nepodepisuje svoje oficiální příspěvky v pozici editor sociálních sítí a ještě vystupuje v "my"-pozici (na rozdíl od svého kolegy pana Matěje Pálky, který je jeho úplným opakem), ale svoje postoje vyjadřuje zcela neadekvátním způsobem, zcela mimo obsah příspěvku, na který reaguje a zcela evidentně vyhledává irelevantní sentence, dle kterých snižuje důstojnost přispěvatele , ale meritum problému zůstává zcela mimo jeho reakce. Nehoráznou dehonestaci a mentální ponižování (včetně přechodu na tykání) přispěvatele - pana Vrzala je už mimo jakoukoliv toleranci. Další, zcela dehonestující skutečností, je i možné pohrdání přispěvatelem, když tento zaměstnanec už ani nectí běžné komunikační uzance, které velí na reakci osloveného odpovědět. 

Žádám radní Rady pro ČR, aby se tímto problémem zabývali a současně žádám, aby svůj zájem projevili jako samostatné osoby a neodpovídali žadateli (tedy mně) na základě vyjádření pracovníka ČR, který je za svoji řídící a kontrolní činnost za zjednání nápravy odpovědný (šéfredaktor).
Současně znovu žádám, aby mně byl obnoven status přispěvatele, který mně byl zcela irelevantně odebrán právě výše jmenovaným pracovníkem, který svým trvalým vystupováním není hoden být obdařen pravomocí komukoliv odebírat možnost svobodného vyjadřování (navíc, jak je možno u Vás dohledat - zcela bez konkrétních údajů, na základě kterých k tomuto počinu došlo (jediným údajem je moje vyjádření, kde jsem uvedl, že zde uváděný pracovník...údajně trpí schizofrenií... což nedokazuje (sami redaktoři této formulace používají), že tomu tak skutečně je a tím se vyhýbají možnému označení z klamné informace či označení. Zcela evidentně, jak vidíte, měří dvojím metrem. 

Současně si dovoluji požádat Ombudsmana(ku) - Veřejného ochránce práv - k přihlédnutí ke zcela nezvratnému faktu, že se obracím, již poněkolikáté a dle mého přesvědčení zcela neúspěšně, o řešení nekompetentnosti pracovníka zaměstnaného ve veřejně právní instituci, tedy
ČR1-RŽ: potažmo na orgány činné jako veřejně právní - rozhlas, Rada. Sám sebe mohu, myslím, že bez problémů, zařadit jako příslušníka veřejnosti,
který sleduje produkty veřejně právní instituce zastoupené pracovníky, kteří jsou placení z veřejných zdrojů (koncese) a svoují prací slouží právě veřejnosti.
Tuto a takto formulovanou žádost předkládám instituci Veřejného ochránce práv s jasným vědomím, že jsem Vaše dřívější odpovědi zcela jasně pochopil, ale na druhé straně již nemám záruku v tom, že dojde k jakékoliv nápravě ve výše, mnou již vícekrát bezúspěšně kritizované, záležitosti.
Současně musím po pravdě vyjádřit poděkování radním, kteří zajistili nápravu v jiné, mnou kritizované oblasti - strpení zcela bezprecedentních vulgarismů zaslaných přispěvateli na svých FB-stránkách. 

Ing. Milan Wenzel 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Wenzle,
děkujeme za Váš podnět, který jsme předali k posouzení příslušnému vedoucímu pracovníkovi Českého rozhlasu. Vyjádření ředitele Zpravodajství Jana Pokorného Vám částečně dává za pravdu, vyplývá z něj, že Český rozhlas se předmětem Vaší stížnosti zabýval již dříve a vzniklou situaci, doufejme, napravil.
Vyjádření obsahuje i důvody, proč se Český rozhlas rozhodl neobnovit Váš status přispěvatele na Facebooku. I s tímto se Rada Českého rozhlasu ztotožňuje. 

S pozdravem
jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková, předsedkyně  

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den, 

předmětnou nevhodnou formu komunikace editora sociálních sítí ČRo Radiožurnál Miloslava Hamříka jsem se zabýval ještě před stížností Ing. Wenzela. S vědomím editorova nadřízeného, šéfredaktora ČRo Radiožurnál p. Ondřeje Suchana, jsem p. Hamříkovi v souladu se zákoníkem práce a vnitřními předpisy udělil dne 9. 1. 2017 vytýkací dopis. M. Hamřík pochybení uznal a slíbil, že se nebude opakovat.
Vzhledem k tomu, že se ze strany pana Wenzela se nám dostalo osobních invektiv a urážek, nebudeme mu obnovovat status přispěvatele na facebookovém profilu Radiožurnálu.  

S pozdravem
Jan Pokorný 
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas