31. října  2017  rubrika: Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Stížnost posluchače P. Vavroucha ohledně informací z internetu o moderátorech Radia Wave (říjen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den, 

Citát z internetu: 

"Jakub Ort a Martina Malinová.
Oba aktivní squatteři a krajní levičáci, jejichž plod Klinika se pravidelně objevuje ve zprávách MVČR o extremismu.
Oba na výplatní pásce veřejnoprávního radia ČRo Wave v roli moderátorů, tedy s přímým přístupem do vysílání." 

Mám dotaz, jestli je tato informace pravdivá? 

Postačí ni odpověď prostřednictvím mailu. 

Děkuji.
Hezký den. 

ing. Pavel Vavrouch 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Vavrouchu, 

děkujeme za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného člena vedení Českého rozhlasu. Poskytla ho ředitelka Programu Českého rozhlasu Eva Hazdrová Kopecká.
Rada Českého rozhlasu se s jejím vyjádřením, které k naší odpovědi přikládáme, seznámila a považuje ho za vyčerpávající.
Rada Českého rozhlasu si nechává pravidelně zpracovávat nezávislé odborné analýzy na vybraná témata. Z nedávné diskuze radních vyplývá, že jedním z nich by v blízké době mohlo být právě vysílání stanice Radio Wave. Zmíněné analýzy pak přinášejí zpětnou vazbu, jak Český rozhlas plní svoji veřejnoprávní funkci, dodržuje Zákon o Českém rozhlase a jeho Kodex.
Ještě jednou děkujeme za Váš zájem o Český rozhlas, věříme, že zůstanete jeho posluchačem. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane inženýre, 

děkuji Vám za dotaz týkající se externích spolupracovníků ČRo Radia Wave. Váš dotaz byl formulován takto: "Jakub Ort a Martina Malinová. Oba aktivní squatteři a krajní levičáci, jejichž plod Klinika se pravidelně objevuje ve zprávách MVČR o extremismu. Oba na výplatní pásce veřejnoprávního radia ČRo Wave v roli moderátorů, tedy s přímým přístupem do vysílání. Mám dotaz, jestli je tato informace pravdivá?", tudíž za Český rozhlas můžeme zodpovědně reagovat na angažmá dotyčných ve struktuře ČRo. Požádala jsem o vyjádření šéfredaktorku stanice ČRo Radio Wave, Mgr. Ivu Jonášovou. Vizte její odpověď: 

S Martinou Malinovou již Radio Wave ukončilo externí spolupráci na pořadu Přes čáru, v současnosti jej připravují Hana Kuncová a Dalibor Zíta. Jakub Ort je jedním z externích autorů a moderátorů pořadu o náboženství a spiritualitě Hergot!, který připravuje společně s Petrem Wagnerem, Dominikem Čejkou, Janem Škrobem a Fatimou Rahimi. Příležitostně rovněž přispívá do komentářové rubriky Prolomit vlny, v níž Radio Wave uveřejňuje názory externích komentátorů, příležitostně uveřejňujeme jeho příspěvky na náboženská a sociální témata. Ve zmiňovaných formátech se nevěnuje tématu autonomního sociálního centra Klinika. Dění okolo Kliniky patří k tématům, jimiž se stanice pro mladé a mladě smýšlející posluchače zabývá, informuje o něm a reflektuje jej však prostřednictvím příspěvků jiných externích a interních redaktorů.  

Mgr. Iva Jonášová
šéfredaktorka Radia Wave 

Samozřejmě platí, že interní zaměstnanci i externí spolupracovníci Českého rozhlasu jsou povinni řídit se pravidly vyplývajícími z pro ČRo základních dokumentů (Zákon o ČRo, Kodex ČRo, v případě zpravodajské oblasti Žurnalistickými zásadami ČRo Radiožurnálu), a jejich významné porušení je pro nás důvodem k různým formám sankcí, v nejzazším případě i k ukončení spolupráce s ČRo. 

Věřím, že profesionalita a objektivita rozhlasových žurnalistů je prokazována dnes a denně na všech 22 stanicích Českého rozhlasu, a přála bych si, aby našla ocenění i u Vás. 

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká 
ředitelka Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas