Stížnost posluchače Š. Mlezivy ohledně vysílání stanice ČRo Vltava (duben 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 4. 2018

Text stížnosti
viz příloha
 
 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Mlezivo,
děkujeme za Vaše připomínky týkající se stanice Český rozhlas Vltava. O vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, v tomto případě ho poskytl ředitel Programu Ondřej Nováček. Vyjádření je obsáhlé a připouští i jisté nedostatky, na které jste upozornil.
Generální ředitel Českého rozhlasu jmenoval Petra Fischera do funkce šéfredaktora stanice Vltava k 1. říjnu 2017. Jeho úkolem je mimo jiné zastavit dlouhodobě klesající poslechovost této stanice. Radní Českého rozhlasu se na veřejné schůzi v září loňského roku generálního ředitele ptali, kdy vyhodnotí práci nového vedení Vltavy a poskytne tyto údaje Radě Českého rozhlasu, potažmo veřejnosti. Generální ředitel Českého rozhlasu přislíbil, že se tak stane rok poté, tedy v říjnu letošního roku. Rada Českého rozhlasu s tímto postupem souhlasí. Domníváme se, že zhruba sedm měsíců od personálních i programových změn na stanici Vltava je příliš krátký časový úsek pro objektivní hodnocení.
Rada Českého rozhlasu si pravidelně nechává vypracovávat nezávislé odborné analýzy na zvolené téma. Již nyní Vás můžeme informovat o tom, že na podzim letošního roku se jedna z nich bude týkat právě stanice Český rozhlas Vltava. Měla by nejen Radě, ale také posluchačům odpovědět i na otázky, které jste položil. Tedy například na údajné omezení, či dokonce absenci názorové plurality, nebo, jak píšete, zda stanice Vltava podporuje neoliberalismus či rusofóbii.
S pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den,  

posluchač Štěpán Mleziva si v přiložených dopisech stěžuje na údajnou politizaci vysílání Českého rozhlasu Vltava, kterou se snaží doložit obsahem několika zpráv a jednou Vizitkou vysílanou z Plzně, v níž byl hostem Roman Černík, pedagog, divadelník, dramaturg, spoluzakladatel Centra pro kulturní a sociální projekty JOHAN, ředitel otevřeného kulturního prostoru Moving Station v Plzni. Pan Mleziva otevřeně spojuje politizaci vysílání ČRo Vltava s osobou šéfredaktora Petra Fischera. 

Musím zdůraznit, že výběr hostů Vizitky je zcela v kompetenci Renáty Klusákové a moderátorů Vizitky, kteří si k hodinovému rozhovoru zvou lidi kulturně činné v uměleckých oborech, jež dlouhodobě sledují. Kritériem výběru je tedy práce či dílo těchto lidí, nikoli jejich politické názory, které redaktoři často ani neznají a rozhodně je nijak detailně předem nezkoumají. Do tohoto autorského výběru šéfredaktor prakticky nezasahuje. Nebyl to Petr Fischer, kdo pozval pana Černíka nebo kdo by kolegy v Plzni nutil k tomu, abych ho zvali do vysílání. Ve Vizitce tedy v žádném případě nejde o výběr šéfredaktora ani o výběr jednoho člověka. Dramaturgie je tu kolektivní práce lidí s různými politickými názory i s velmi odlišnými postoji k politice a k roli kultury ve společnosti. Už tím je, domnívám se, dostatečně zajištěna názorová pluralita v pořadu Vizitka, který je primárně rozhovorem o umění a kultuře, nikoli politickou debatou, a takovým také zůstane. 

Český rozhlas Vltava jako rozhlas veřejné služby odpovědně a citlivě reaguje na proměny společenského života, což se odráží především v kritické sérii Reflexe a v Ranních úvahách, kde hovoří lidé velmi širokého společenského spektra. 

Pan Mleziva dále naznačuje, že dochází k manipulacím ve zprávách. Editoři Vltavy vycházejí při tvorbě zpráv, které se vysílají krátce jen 4x denně, z centrální nabídky zpravodajství. Věcně je prakticky nemění, protože s výjimkou některých kulturních zpráv není v našich silách ani odbornosti je upravovat či rozšiřovat. Příklady uváděné panem Mlezivou jsou spíše drobné nepřesnosti, rozhodně se nejedná o žádné pokusy o manipulaci veřejným míněním.
K osobě Petra Fischera uvádíme, že není a nikdy nebyl politicky angažován, není v žádné politické straně ani spolku. Jako vystudovaný filozof a pedagog je zvyklý kriticky přemýšlet o věcech brát v potaz všechny ohledy problémů a bránit se metodologické, ideologické či úzce politické manipulaci. 

Závěrem bych chtěl dodat jednu důležitou okolnost. Pan Štěpán Mleziva patří k pravidelným stěžovatelům. Od nástupu Petra Fischera na místo šéfredaktora v prosinci roku 2016 mu napsal několik stovek mailů. Píše prakticky každý den, někdy i několikrát denně; tu stížnost, jindy pochvalu, někdy poznámku do debaty. Petr Fischer s ním pravidelně komunikoval a na jeho otázky a kritiku odpovídal, intenzita jeho komunikace se ale natolik stupňovala, že bylo prakticky nemožné dále reagovat. Navíc se stále stupňoval i jistý politický nátlak, který svými maily stěžovatel vytvářel. Sám v mailech formuloval své vyhraněné politické postoje a vydával je za nutnou podmínku budoucí existence celé naší společnosti. Přihlásil se k volební podpoře jedné konkrétní politické strany, jejíž názory tímto prosazuje a nutí Český rozhlas k tomu, aby je vzdor zákonu zastával také. Všichni, kdo s jeho názory nesouhlasí, jsou podle něho nebezpeční a neměli by se objevovat ve vysílání. Podobně negativní postoj vyjadřuje pan Mleziva k mnoha menšinám, které Český rozhlas ze zákona „chrání“ tím, že jim dává pravidelně prostor ve vysílání.
Stížnosti pana Mlezivy putují i na adresy jiných kolegů na stanici, včetně ombudsmana Milana Pokorného, s nímž Petr Fischer několikrát celou záležitost řešil. Shodli se na tom, že celá tato aktivita hraničí s něčím, čemu by se dalo říct „veřejnoprávní stalking“. 

Podle bývalého šéfredaktora Českého rozhlasu Vltava Lukáše Hurníka si pan Štěpán Mleziva podobným způsobem stěžoval i za předchozího vedení stanice, jen se nezaměřoval na údajnou politizaci, ale na údajně umělecky nevyvážený a neinformovaný obsah. 

Český rozhlas Vltava zůstává otevřený všem proudům společnosti, nevyhýbá se diskusi ani kritice svého vysílání, jsme za ni dokonce posluchačům vděčni, proto jim také šéfredaktor osobně odpovídá na kritické dopisy a dotazy. Nelze ale konstruktivně diskutovat v případě, že druhá strana nechce naslouchat argumentům a svou posedlost koncentruje do stovek mailů rozesílaných na všechny strany. 

S pozdravem 

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas