Stížnost posluchače T. Jadlovského na pořad „Dopoledne s Dvojkou“ (únor 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 22. 2. 2017

Text stížnosti
 

Vážená paní předsedkyně, 

stěžuji si na vysílání Českého rozhlasu 2, které se v pořadu „Dopoledne s Dvojkou“ 12. prosince 2016 v 10:05 věnovalo problematice střídavé výchovy v ČR. Hostem pořadu byl psycholog Jiří Novák (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3761338, a z pořadu byl potom pořízen výtah na stránkách Českého rozhlasu: http://www.rozhlas.cz/dvojka/rozhovory/_zprava/psycholog-stridava-pece-je-absolutne-nevhodna-pro-dite-do-tri-let--1678827).
Mám za to, že pořad i tištěný článek vyzněly jednostranně a silně manipulativně ve prospěch překonaných monoparentálních modelů porozvodové úpravy poměrů dětí, označovaných dnes za škodlivé nejen skutečnými odborníky na problematiku, ale i Ústavním soudem a celoevropskou praxí. Názory, které v pořadu zazněly, byly v dnešní době stejně zavádějící, jako kdyby někdo propagoval vyšší platy mužů nebo upíral ženám přístup do dříve mužských profesí. Podle mne Český rozhlas okatým způsobem porušil ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, zejména písm. a) - poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, a dále písm. b) - přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky. 

V pořadu byl modelově otec postaven do druhořadého postavení rodiče, sloužícího ke hraní na počítači a tolerujícího volný až zahálčivý režim dítěte, který by měl údajně sloužit jako srovnání proti přísné a disciplinované matce. Tím se tvůrci pořadu dopustili paušalizace a házení do jednoho pytle, přičemž tato praxe ani neodpovídala realitě konkrétní popisované rodiny. Tato účelová konstrukce vedla psychologa k závěru, že by dítě mělo skončit v péči matky, což je ve 21. století považováno za ochuzení dítěte ve výchově, a ani nemluvím o lidských právech dětí a otců. I když některé úryvky pořadu správně uváděly skutečnosti související s rozchodem rodičů, celkové vyznění navádělo ke konzervaci starých pořádků. Zachování porozvodové péče obou rodičů, které má dítě rádo, a kteří se o ně zajímají, bylo uměle zpochybňováno, například i nepravdivými tvrzeními, že střídané dítě musí zákonitě střídat školu. Vzhledem k tomu, že problematice se řadu let věnuji, upozorňuji, že to není pravda, neboť střídavá výchova může mít různé parametry včetně nerovného podílu obou rodičů na času dítěte při zachování rovných rodičovských práv a jedné školy. Poradna tak byla neodborná a názorově zastaralá, což se rovněž projevilo u nastavování věku dítěte, vhodného pro začátek střídání. Jakkoliv nikdo nezpochybňuje význam matky v době kojení dítěte, tvrzení psychologa o věku 3 či dokonce 6 let pro začátek střídání je pak již mimo jakoukoliv odbornou diskusi. 

Na základě výše uvedeného Vás žádám, abyste zajistila objektivitu pořadů a hlavně informovanost redaktorů o současných společenských trendech v podobných pořadech, a podle možností redakce i nápravu vadné prezentace problému. Napište mi, prosím, o přijatých opatřeních elektronicky na tuto adresu. 

S pozdravem 

Mgr. Tomáš Jadlovský, Ph.D. 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane magistře,
děkujeme za Váš podnět, který nebyl k Vámi uvedené relaci jediný. Členové Rady Českého rozhlasu se s celou záležitostí seznámili a prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu požádali o stanovisko ředitelku Programu Evu Hazdrovou Kopeckou, které naleznete v příloze této odpovědi.
Rada Českého rozhlasu se nedomnívá, že by Vámi jmenovaným pořadem byl porušen Kodex Českého rozhlasu. Stalo by se tak, pokud by na rozhlasových vlnách dlouhodobě zaznívaly pouze pohledy, jaké reprezentuje pan doktor Jiří Novák. Z vyjádření ředitelky Hazdrové Kopecké vyplývá, že v dohledné době se ve vysílání stanice Dvojka objeví host, který má pravděpodobně podobný pohled na problematiku střídavé péče jako Vy – pan Aleš Hodina. Pokud k tomu dojde, Český rozhlas se zachová tak, jak mu jeho Kodex ukládá.
Protože střídavá péče patří mezi důležitá a citlivá témata, domníváme se, že Český rozhlas se této problematice může věnovat i v jiných pořadech, na jiných stanicích.
Pane magistře, ještě jednou děkujeme za Váš zájem o Český rozhlas. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane doktore, 

děkuji Vám za Váš názor ohledně vysílání jednoho z pořadů ČRo Dvojka (Dopoledne s Dvojkou 12. 12. 2016, Poradna na téma rodičovské péče). Mrzí mě, že jsme Vás jeho náplní nepotěšili, domnívám se však, že jeho obsahem či formou jsme se proti Vámi citovaným pasážím Zákona o Českém rozhlasu v žádném z bodů neprohřešili. Že jsme postupovali nejen v souladu se zákonem, nýbrž i v duchu našeho poslání formulovaného v Kodexu ČRo, kde se v čl. 2 odst. 2 píše: „Programy Českého rozhlasu umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jeho působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či prožitků vnímání světa“. Domnívám se, že právě onen prostor jsme v Poradně otevřeli – přizvaný host Porady, pan doktor Jiří Novák, psycholog, prezentoval svůj pohled na citlivou problematiku, vycházející z jeho mnohaleté praxe a zkušeností, v konfrontaci s názory posluchačů, kteří měli (a v Poradnách vždy mají) možnost se závěry – byť odborníka – polemizovat a korigovat je dle vlastních prožitků. Český rozhlas toto umožnil. Hned v úvodu pořadu zároveň z úst moderátorky jasně zaznělo, že optimální pro dítě je samozřejmě přítomnost obou rodičů.  

Dovolte mi přidat také vyjádření šéfredaktora stanice ČRo Dvojka, PhDr. Martina Gromana, Ph.D: „Pan doktor Novák na náš dotaz k této stížnosti konstatoval, že z jeho pohledu je těžké paušalizovat celou tématiku, protože každý případ je silně individuální a dají se sledovat jen jisté dominantní trendy, které v našem vysílání také uvedl. Nelze ani jednoznačně říci, že existuje pouze jedna cesta, jak střídavou péči o dítě mezi rozvedenými rodiči řešit. Přizvaný psycholog ostatně v pořadu konstatoval, že střídavá péče rodičů by měla být vyvážená, že i ti benevolentnější rodiče by měli ve střídavé péči dbát o své povinnosti a o dítě pečovat. Vymezení otec versus matka nebylo možná právě šťastné, nicméně nebylo v pořadu konstatováno, že by toto bylo jediné rozlišení rolí, v zásadě šlo uvedení častějšího modelu, nikoli dogmatu. Navíc vycházelo, jak se v průběhu Poradny ukázalo, z konkrétních zkušeností pozvaného psychologa. A jak ukázal konkrétní příběh posluchače, který jsme uvedli, reálná situace bývá často různá, komplikovaná, jen ne černo-bílá. Celá problematika je skutečně natolik vážná a komplikovaná, že se jí ve vysílání Dvojky věnujeme opakovaně a nadále se k ní budeme s dalšími odborníky vracet, čímž nabízíme a nabídneme různorodé pohledy a názory. Vždy v našem vysílání garantujeme odborníka k uvedenému problému, nicméně nemůžeme zodpovídat za jeho názory. Moderátorka naší Poradny, v tomto případě Eva Kličková, je vždy velmi pečlivě připravena a tématikou se dlouhodobě zaobírá, a je tak svým respondentům náležitou partnerkou v diskusi. Navíc naše Poradna vždy vychází z konkrétních případů a příběhů našich posluchačů a nezřídka se k tématu vyjadřuje také více odborníků. V uvedeném vysílání například takto zazněl také hlas odborníka, který se k tématice vyjádřil s dalším konkrétním příkladem ve svém telefonátu do studia“. 

Vězte, pane doktore, že na toto vydání Poradny reagoval podobně jako Vy – ve stejném duchu a taktéž prostřednictvím Rady ČRo - pan Ing. Aleš Hodina. Námi přizvaný odborník, pan doktor Jiří Novák, se se stěžovatelem dokonce sešel a společně nad tématem diskutovali. Výsledkem jejich setkání je mj. fakt (a tím snad zároveň odpovím na Vámi požadované sdělení toho, jaká opatření ze situace vyvodíme), že na březen či duben plánujeme vysílání odpolední hodinové Kávy o čtvrté, která se bude problematice střídavé péče věnovat opět, a do níž také plánujeme nějakou vhodnou formou přizvat i pana Ing. Hodinu, aby prezentoval náhled na celou problematiku, který je k náhledu pana dr. Nováka protipolný. Předpokládáme, že díky formátu pořadu (s možností telefonických resp. e-mailových reakcí posluchačů) bude prostor pro svobodné vytváření názorů a konfrontaci vzájemných (mnohdy velmi odlišných) zkušeností opět otevřen a využit třeba i přímo Vámi. Uvědomujeme si komplikovanost a důležitost této problematiky, neboť v ní nejde o nic menšího, než o zdravý vývoj našich dětí.
Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za to, že nás posloucháte, a věřím, že ve skladbě pořadů ČRo Dvojka i na dalších stanicích Českého rozhlasu nalézáte ve většině případů obsah, jímž Vás můžeme zaujmout a potěšit. 

Přeji Vám vše dobré a radost z poslechu především

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
ředitelka Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace