20. prosince  2017  rubrika: Stížnosti a podněty posluchačů ČRo

Stížnost posluchače Z. Štůraly ohledně písní K. Gotta a H. Vondráčkové na stanici ČRo Radiožurnál (prosinec 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 20. 12. 2017

Text stížnosti
 

Dobrý den, jsem pravidelným posluchačem Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál. Chtěl bych se zeptat, proč se na této veřejnoprávní stanici nehrají písničky od Karla Gotta a Heleny Vondráčkové. Nemám na mysli jeden pořad za iks let, kdy má Karel Gott významné narozeniny a stanici se kvůli reklamy hodí pana Gotta pozvat jako hosta a při této příležitosti zahrát i nějakou jeho písničku. Mám na mysli hraní jeho písniček pravidelně v rádiu. Přece není možné, když, jak se uvádí v médiích, nějaká paní řekla, že se písničky těchto dvou interpretů v rádiu hrát nebudou, aby se jejich písničky na Radiožurnálu nehrály. Myslím si, že nejsem sám, kdo by písničky Karla Gotta a Heleny Vondráčkové rád na Radiožurnálu poslouchal. Stačí se podívat na dlouhodobé žebříčky popularity v různých anketách. Děkuji.
S pozdravem
Ing. Zdeněk Štůrala 

Odpověď Rady ČRo 

Vážený pane Štůralo, 

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Zpravodajství ČRo Jan Pokorný a najdete ho v příloze této odpovědi.
Podle radních Českého rozhlasu přináší odpovědi na Vaše otázky. 

Pohodový zbytek roku 2017 a s přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážený pane inženýre, 

Český rozhlas provozuje několik rozhlasových okruhů. Je tedy velmi moudré tyto okruhy vedle sebe programově poskládat tak, aby se nekanibalizovaly, navzájem na sebe navazovaly a doplňovaly se. Rozhodně by nebylo funkční, kdyby všechny stanice dělaly všechno a každá hrála a mluvila stejně. 

Každá rozhlasová stanice, má-li tedy být masově úspěšná, se musí zaměřit na určitou cílovou skupinu a té se snaží sloužit. U ČRo Radiožurnál jsou to primárně třicátníci a čtyřicátníci, pro které program hlavně připravujeme, byť se snažíme brát i ohledy na posluchače starší. Sloužit s úspěchem úplně všem generacím v jedné stanici možné není, proto to logické programové rozdělení jednotlivých okruhů.  

Abychom dokázali dané cílové skupině i smysluplně hrát, připravujeme velmi podrobné hudební výzkumy, se kterými důsledně pracujeme. Je velmi složité uspokojit hudební vkus posluchačů primárně informační stanice. Proto hledáme největší možnou shodu ve velmi rozličných hudebních preferencích. Výsledek slyšíte v našem vysílání. Karel Gott a Helena Vondráčková, stejně jako mnozí další významní interpreti u nás slyšet nejsou, ale hrají je poměrně často na našich sesterských okruzích, které mají jinou cílovou skupinu a tedy i jiné preference pro hudební formát. Konkrétně se jedná od regionální okruhy ČRo a také ČRo Dvojka. Primární cílová skupina Radiožurnálu má opravdu poněkud jiné hudební preference. 

Výsledky anket popularity, kde hlasují blíže nedefinované skupiny lidí, rozhodně neposkytují dostatečná a relevantní data pro naplňování hudebních formátů rozhlasových stanic. Proto se spoléháme na výzkumy vlastní, a proto hraje ČRo Radiožurnál tak, jak hraje. A vzhledem k celkovým výsledkům stanice zatím nemáme důvod to výrazně měnit. S pokorou samozřejmě dodávám, že všem se zavděčit nelze.  

S pozdravem a poděkováním 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas