Stížnost posluchačky E. Veberové ohledně pořadu „Klub Rádia Junior“ (únor 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 22. 2. 2017

Text stížnosti
viz příloha
 
 

Odpověď Rady ČRo 

Vážená paní Veberová,
Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za důležitou připomínky k obsahu vysílání Rádia Junior. K naší odpovědi připojujeme podle našeho názoru vyčerpávající vyjádření ředitelky Programu Českého rozhlasu Evy Hazdrové Kopecké. Ta Vám v něm dává za pravdu.
Ředitelka programu rovněž uvádí, že se Rádio Junior v lednu zmíněné problematice opět věnovalo, tentokrát s odborníkem z oblasti mineralogie. Rada Českého rozhlasu se domnívá, že tímto je Vámi zmíněná záležitost vyřešena a doufá, že se podobné selhání již nebude opakovat.
Vážená paní Veberová, ještě jednou děkujeme za Váš zájem o Český rozhlas. 

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážená paní Veberová, 

děkuji Vám za aktivní zájem o vysílání Rádia Junior, i za onu kritickou výtku týkající se Klubu Rádia Junior z 23. 11. 2016. 

Vězte, že už když bylo ohlášeno téma tohoto vydání, tj. „Léčivá síla kamínků“, byl moderátor Stanislav Jurík upozorněn redaktorkou Šárkou Fenykovou na problematičnost tématu a požádán o změnu hosta, čemuž nevyhověl. Vzhledem k tehdejší personální situaci na stanici (několik pracovních neschopností) pořad v době vysílání neměl odpovědného dramaturga, který by mohl situaci řešit. Tato situace už by rozhodně neměla nastat. 

Předávám vyjádření paní Ing. Fenykové, aktuálně pověřené vedením stanice ČRo Rádio Junior: „Host byl prezentován jako odborník, který se zabývá kameny a jejich schopností pomáhat (nikoliv nacházet řešení) při různých nemocech nebo stavech. Mluvilo se také hodně o náladě, kterou kameny vyvolávají. Ta byla mimo jiné dávána do souvislosti i s psychologií barev, což je jev známý a odborníky v oblasti psychologie uznávaný. Pořad nebyl navádějící ve smyslu ´Nechoďte k lékaři, kámen vyřeší vaše nemoci a starosti´. Přesto však nebyl dostatečně vyvážený odborníkem z oblasti mineralogie nebo medicíny, aby ukázal oba pohledy současně, a pro vysílání veřejnoprávní stanice se nehodil. Stanice Rádio Junior je určena především dětem do 12 let a jsme si vědomi toho, že tato věková kategorie dětí přebírá informace bez dalšího ověřování a kritického hodnocení získaných informací. To je možné až na základě zkušeností, které děti prvního stupně základní školy většinou nemají. Dramaturgie Rádia Junior je v tomto ohledu velmi přísná. A od Nového roku má i Klub Rádia Junior opět svého dramaturga, který s moderátory řeší témata i hosty s dostatečným předstihem. Abychom zmíněné konfliktní téma vyvážili, odvysílá Stanislav Jurík, už v lednu Klub s mineralogem. K osobě moderátora bych ráda dodala, že jde o zkušeného profesionála, na jehož práci dosud nebyla žádná stížnost“. 

Dodávám jen, že zcela souhlasím s tím, že podobným – vědeckými výzkumy nepodloženým nebo dokonce esoterickým - tématům se ve vysílání stanice pro naše nejmladší posluchače chceme důsledně vyhýbat. 

Paní Veberová, je mi líto, že jsme Vás tímto (věřím ojedinělým) případem zklamali, ale doufám, že ve valné většině dalších pořadů Rádia Junior najdete témata a formy, jež můžeme našim dětem hrdě a s radostí předkládat. 

Přeji Vám vše dobré a radost z poslechu především 

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká
ředitelka Programu
 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace