Stížnost posluchačky M. Dieneltové ohledně znělky na ČRo Plus (duben 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 4. 2018

Text stížnosti
 

Dobrý den, 

vyjadřuji tímto nespokojenost s podobou nových znělek stanice Český rozhlas Plus, které fungují od 1. března t.r. Zejména časové znamení a jeho poslední pípnutí o velmi vysokých frekvencích mi v podstatě znemožňuje nadále stanici poslouchat, a to po čtyřicetiletém každodenním poslechu, připočtu-li i jejího předchůdce - Radio Svobodná Evropa. Obracela jsem se cca před třemi týdny přes formulář na stránkách stanice v této věci i na jejího šéfredaktora p. Petra Šabatu, bohužel zatím bez reakce, což mě mrzí dvojnásob.
Domnívám se, že přijatelnost nové zvukové podoby stanice měla být ověřena např. anketou, rozhlasovým "referendem" ap. Bohužel, ač Plus poslouchám v podstatě celý den, nikde jsem se s jakoukoli snahou v tomto směru nesetkala. Je mi to velmi líto, budu muset vystačit s jinými stanicemi případně Českou televizí. 

Děkuji za pozornost a případnou reflexi. 

Marcela Dieneltová 

Odpověď Rady ČRo 

Vážená paní Dieneltová,
děkujeme za Vaši stížnost. O vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, v tomto případě ho poskytl ředitel Zpravodajství Jan Pokorný.
Jeho text obsahuje vysvětlení Vámi kritizovaného stavu s dovětkem, že se v brzké době se chystá vysílání časového znamení jistá změna.
Budeme rádi, pokud zůstanete posluchačkou Českého rozhlasu. 

S pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně 

Vyjádření vedení ČRo
 

Dobrý den,  

je to tak, že každá změna tzv. zvukové grafiky některé posluchače trochu vyruší, najednou se mění to, na co byli zvyklí. Je to pochopitelné. Proto se k obměně znělek a staničních hlasů přistupuje opatrně, spíš se jedná o mírnou úpravu než úplně nový motiv, aranžmá a harmonie. 

Pokaždé se kolem toho vede interní debata profesionálů – tvůrců znělek, kolegů ze zvukové produkce, zvukařů. Výslednou podobu pak testujeme – částečně na kolezích, částečně na posluchačích. To, co slyšíte z rádia je výsledek výše popsaného procesu. 

Pokud se týká upraveného časového znamení - rozhodli jsme se pro korekci, brzy uslyšíte změnu, kterou, věřím, přivítáte. Budu moc rád, když po nějakém čase inovované znělky Plusu přijmete.
S pozdravem 

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas