Stížnost posluchačky M. Novákové ohledně zrušení pořadu „Kupředu do minulosti“ (březen 2017)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 3. 2017

Text stížnosti
viz příloha
 
 

Odpověď Rady ČRo 

Vážená paní Nováková, 

děkuji Vám za Váš kritický zájem o vysílání Českého rozhlasu, jemuž - jak doufám - zachováte i nadále přízeň navzdory Vašim výhradám. Vaši stížnost Rada ČRo předala příslušnému vedoucímu pracovníku ČRo s pokynem k vyjádření, jež k tomuto dopisu připojuji. S tímto vyjádřením se Rada ČRo ztotožnila. 

S přátelským pozdravem  

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně
 

Vyjádření vedení ČRo
 

Vážená paní Nováková, 

mrzí mě, že Vás hned v úvodu zklamu, ale pořad Kupředu do minulosti jsme skutečně po 3 letech vysílání v týdenní periodicitě ukončili a nemáme v plánu jej obnovit. 

Český rozhlas má už téměř rok nové vedení, stejně jako úsek Programu a stanice ČRo Dvojka. Ve vzájemné shodě postupně upravujeme program stanice, jež chce být především moudrým, klidným a příjemným společníkem do ne právě snadné doby, v níž žijeme. V koncepci, v níž posilujeme důraz na poznávání a popularizačně-vzdělávací pořady garantované odborníky, hledáme nové formy kultivované zábavy, intenzivně pracujeme s hudební dramaturgií, zkrátka přizpůsobujeme program stanice rodinného typu představě, jíž o této stanici sdílíme (s jejím vedením i s jejími posluchači), přirozeně přicházejí změny ve schématu. 

Dotkly se i podvečerního času od 18:30, kdy byl vysílán pořad Kupředu do minulosti. Nově chceme tento čas každý den věnovat velmi početným milovníkům historie, kteří na ČRo Dvojku právě za touto problematikou přicházejí. Budou tu tedy výlučně historické pořady (např. současné i budoucí cykly Toulky českou minulostí, Jak to bylo doopravdy, Děti Charty, Osudové ženy, Českoslovenští legionáři ad.). Pořady aktuální publicistiky, k níž postupem času pořad Kupředu do minulosti dospěl, a výběr témat (např. silný akcent na tzv. uprchlickou krizi, blackout a zánik civilizace, vědecké, ale i vědecky sporné otázky aj.) v portfoliu rozhlasových stanic patří více na nově vzniklý publicisticko-analytický ČRo Plus, kde jsou také pojednávána. Řada témat (jako permakultura, problémy se solí, cukrem, zdravotnictvím…) přesto zůstává i na ČRo Dvojce (např. v pořadech Káva o čtvrté, Jak to vidí, Host do domu). 

Paní Kociánová s námi chce a nadále bude spolupracovat: patří do pětice moderátorů dopoledního Hosta do domu, kam si každý čtvrtek zve hosty dle svého výběru. Jistě se s řadou z nich bude věnovat podobným otázkám, jež řešila v pořadu Kupředu do minulosti. A řada jejích hostů nadále zůstává mj. našimi „jaktovidiči“ (Václav Cílek, Andor Šándor, Cyril Höschl a další). Rozsáhlý archiv pořadu Kupředu do minulosti samozřejmě zůstává k dispozici na webových stránkách Českého rozhlasu, všechny díly jsou zde k opakovanému poslechu. 

Věřím, vážená paní Nováková, že si z nabídky ČRo Dvojka, ale i dalších našich 22 stanic a jejich 24 hodinového vysílání, i Vy vyberete to, co je Vám blízké, a zachováte nám svou přízeň. Veškeré naše úsilí totiž směřuje toliko k tomu, abychom vám, našim posluchačům, nabídli to nejlepší, čeho jsme schopni a čím v rozhlasu (včetně jeho archivu) disponujeme.  

Děkuji Vám za Váš zájem o naše vysílání a přeji vše dobré, včetně radosti z poslechu Českého rozhlasu 
 
Mgr. Eva Hazdrová Kopecká 
ředitelka Programu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas