Stížnost posluchačky ohledně folklorních pořadů v ČRo (červenec 2018)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti
viz příloha
 
  

Odpověď Rady ČRo 

Vážená paní posluchačko, 

jménem Rady Vám děkuji za další stížnost v záležitosti, jejíž tři body se tímto pokusím stručně rozebrat. 

1) přesun tematické řady, cyklu, seriálu z jedné vysílací stanice Českého rozhlasu na jinou nelze považovat za porušení Kodexu ČRo; je věcí programového ředitele a Programové rady takovou věc navrhnout, zdůvodnit, projednat, schválit a provést; 

2) počet lidových písní, zařazovaných do vysílání stanice Rádio Junior, zjevně odpovídá preferencím cílové posluchačské skupiny; tvoří-li – jak to popisujete v konkrétním případě – jednu ze sedmi skladeb daného pořadu, pak to stále představuje cca 16% z celku; 

3) bohužel ani webové stránky Českého rozhlasu a jeho jednotlivých stanic nejsou nekonečné a je věcí zodpovědných pracovníků, co na nich podle své znalosti posluchačských zájmů umísťují dlouhodobě a co například „jen“ v měsíční“ lhůtě, která však není zanedbatelná. 

Dovolte závěrem konstatovat, že podle dikce příslušného zákona o Českém rozhlasu a vymezení kompetencí Rady ČRo se ve Vaší stížnosti jedná o témata, do nichž nám vesměs nepřísluší vstupovat. Jsou spíše vhodná pro ombudsmana ČRo, na kterého Vám tímto doporučuji se obracet. 

S úctou, jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu 

Autor:  Klára Koblížková
 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas