rubrika: Tiskové zprávy

Analýza k problematice mediální reprezentace návrhů na zdanění finančních náhrad církevních restitucí a souvisejících témat roku 2016 v pořadech ČRo

Rada Českého rozhlasu na veřejné schůzi 17. 8. 2016 na základě své analýzy konstatovala (usnesením č. 94/16), že mediální reprezentace témat návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a prohlášení České biskupské konference o vzdání se restitučních žalob na kraje ze 7. 7. 2016 nebyla v pořadech Českého rozhlasu „20 min. Radiožurnálu“, „Pro a proti“ a „Jak to vidí“ v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 zpracována vyváženě a pluralitně. Rada zároveň požádala vedení ČRo o doplňující celkovou analýzu k tomuto tématu (celé usnesení č. 94/16 uvádíme níže).

Po svém připomenutí dané záležitosti vzneseném na veřejné schůzi 22. února 2017 Rada Českého rozhlasu obdržela analytický materiál ČRo k uvedeným tématům. Tuto analýzu zveřejňujeme v příloze.

Rada ČRo, 16. března 2017

Usnesení Rady ČRo č. 94/16:
Rada Českého rozhlasu s odkazem na analýzu předloženou radním Petrem Šafaříkem konstatuje, že mediální reprezentace témat návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a prohlášení ČBK o vzdání se restitučních žalob na kraje ze 7. 7. 2016 nebyla v pořadech ČRo „20 min. Radiožurnálu“, „Pro a proti“ a „Jak to vidí“ v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 zpracována vyváženě a pluralitně. Rada ČRo žádá vedení ČRo o doplňující celkovou analýzu k tomuto tématu. 

Analytický materiál Rady ČRo k tématu zdanění finančních náhrad církevních restitucí a k souvisejícím tématům ve 3 významných pořadech ČRo v období 1. 3. 2016 ‒ 31. 7. 2016 (podklad k usnesení č. 94/16):  

Doplnění závěrů a stanovisko ČRo k „Analýze mediální reprezentace návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a souvisejících témat v období 1. 3. – 31. 7. 2016“ 

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele a obce trvalého bydliště.Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas