rubrika: Tiskové zprávy

Audiozáznam veřejné prezentace nezávislé analýzy a expertizy vysílání ČRo a texty prezentací, 19. 4. 2017 (téma Analýza náboženského vysílání ČRo a expertizy – Veřejná služba v mediální sféře)

20. 4. 2017

Ve středu, 19. dubna 2017 zorganizovala Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz a expertízy vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu společností MediaTenor na téma:

Expertiza: Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby poskytované Českým rozhlasem
 

Analýza náboženského vysílání Českého rozhlasu s důrazem na stav během 3. čtvrtletí 2016

Analýzu a expertizu najdete také na webu Rady ČRo:
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-analyza-nabozenskeho-vysilani-ceskeho-rozhlasu-s-durazem-na-stav-behem-3-ctvrtleti-2016--1714827

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/expertiza-verejna-sluzba-v-medialni-sfere-a-doporuceni-k-postupu-rady-cro-pri-systematickem-hodnoceni-verejne-sluzby-poskytovane-cro--1714224 

Jménem Rady Českého rozhlasu  

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo  

Soubory s prezentacemi využité analytiky při veřejné diskusi 19. dubna 2017 

Zvukový záznam z prezentace 

 

Záznam z veřejné prezentace 19. 4. 2017 - 1. část

Vložit na svůj web

 

Záznam z veřejné prezentace 19. 4. 2017 - 2. část

Vložit na svůj web

 

Stížnosti a podněty

Rada ČRo se rozhodla na svých webových stránkách zveřejňovat stížnosti a podněty posluchačů ČRo a následné odpovědi. V souladu se svými usneseními č. 55/6 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nejsou plně identifikovány, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.
Vzhledem k ochraně osobních údajů zveřejňujeme pouze jméno tazatele.

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2018 Český rozhlas